Tõlkevõistlus

TÕLKEVÕISTLUS ON ALANUD!

Osa võtma on oodatud gümnasistid, üliõpilased ja alla 30-aastased noored, kellel ei ole trükis ilmunud tõlget. Seto keelde tõlkijatele vanusepiirangut ei ole.

Tõlgitavad tekstid:

Tõlke esitamise tähtaeg on 3. märts (kuni 23:59).

Osaleda võib ka mitmel keelesuunal!

Reeglid

 • Ootame võistlusel osalema gümnasiste, üliõpilasi ja kuni 30-aastaseid noori, kellel ei ole trükis ilmunud tõlkeraamatut. Seto keelel vanusepiirangut ei ole.
 • Võistlusele saab esitada tõlkeid viiel suunal: inglise-eesti, soome-eesti, rootsi-eesti, eesti-vene, eesti-seto
 • Osalejad tõlgivad etteantud tervikliku proosateksti (4–5 lk), mis on alates 14. jaanuarist kättesaadav veebilehel http://www.ekl.ee/tolkijad/sundmused-koolitused/tolkevoistlus/
 • Valmis tõlge tuleb esitada hiljemalt 3. märtsiks 2019. See tuleb saata manusena kas rtf- või Word-vormingus tõlkevõistluse koordinaatorile Maria Eskole e-posti aadressile tolkevoistlus@gmail.com. NB! Alates kella 00:01 (st. 4. märtsil ja hiljem) laekunud töid arvesse ei võeta.
 • Tõlge tuleb varustada osalejat tähistava vabalt valitud märgusõnaga. Esitatud tõlke dokumendis ei tohi peale märgusõna olla muid viiteid osaleja isikule. Isikuandmed (nimi, kool / klass / õpetaja, ülikool / eriala / kursus, telefoninumber) tuleb täpsustada e-kirjas.

NB! Otse žüriiliikmetele võistlustöid saata ei ole lubatud.

 • Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid, teatmeteoseid ning kõiki muid lisa- ja abimaterjale.
 • Tõlkevõistluse tulemused kuulutatakse välja 29. aprillil. Iga keele puhul selgitatakse välja parimad, kellele on ette nähtud auhinnad:

I koht – 400 eurot

II koht – 300 eurot

III koht – 200 eurot

Žüriidel on õigus preemiaid ümber jagada ka teisiti.

Žürii

 • Žüriid kogunevad keelte kaupa järgnevalt:

inglise-eesti – Doris Kareva, Triin Tael, Aet Varik

soome-eesti – Hille Lagerspetz, Mihkel Mõisnik

rootsi-eesti – Kadi-Riin Haasma, Anu Saluäär

eesti-vene – Veronika Einberg, Igor Kotjuh

eesti-seto – Silvi Palm, Õie Sarv, Rein Järvelill

Tagasiside

 • Žüriid hindavad tõlkeid kahes voorus. Teise vooru pääsenud tööd saavad personaalset tagasisidet, need toimetatakse ja kommenteeritakse track change’i programmis.
 • Toimetatud ja kommenteeritud tööd saadetakse võistlejatele tagasi aprillikuu jooksul.
 • Vahemikus 6.–10. mai toimub igal keelerühmal eraldi tagasisideseminar, kuhu on oodatud kõik osalejad. Žüriiliikmed kommenteerivad seminaril tõlketöid suuliselt ja osalejad saavad žüriile küsimusi esitada.
 • Auhinnad antakse üle mai keskel.
Uuendatud: 15/01/2019