Infoleht 14.01.2019 nr 14

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • viie kooli võistlusel kooli esindanud õpilasi ja nende juhendajaid Ülle Hüva, Siim Oksa, Kerli Orav-Puuranda, Eha Paabot, Madis Reemanni ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Jätkuvad II perioodi järelarvestused:
  esmaspäev, 14.01
  kell 16.00 saksa keel õp M. Matto - 204
  kell 16.00 eesti keel õp K. Soodla - 105
  teisipäev, 15.01
  kell 15.45 eesti keel õp A. Salo - 107
  kell 15.45 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel, K. Orav-Puurand, E. Timak - 136
  kolmapäev, 16.01
  kell 15.45 saavad õnnetunnis, mis toimub ruumis 105 ja mille viib läbi õp Monika Piirimäe, kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku.

 

 • III perioodi esimene õnnetund toimub 16. jaanuaril kell 15.45 ruumis 105. Registreeruda tuleb elektrooniliselt hiljemalt 14. jaanuaril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
 • 10.d ja 10.e klassi õpilastel on võimalus valida, kas osaleda V perioodil joonestamise (õp Raimond Lepiste) või informaatika (õp Anneli Mägi) kursusel. Kummagi grupi suurus on 18 õpilast ja õppealajuhataja ootab gruppide nimekirju hiljemalt 22. jaanuaril.
 • 11.a ja 11.b klassi õpilastel on vastavalt kooli õppekavale kohustus läbida üks tehnoloogiakursus. Robootika kursus (õp S. Oks) toimus I poolaastal, geoinformaatika (õp Ülle Seevri) esimene tund toimub teisipäeval, 15. jaanuaril kell 15.45 ruumis 227. Joonestamise 2. kursus (õp Raimond Lepiste) toimub V perioodil vabaainete tundide ajal. 12. klasside õpilastel, kellel eelmisel aastal jäi tehnoloogiakursus läbimata, tuleb kursusele registreerumiseks võtta ühendust õppealajuhatajaga.
 • Neljapäeval, 17. jaanuaril pärast tunde toimuvad UPT-19 koordinaatori konsultatsioonid, eelregistreerimine Moodles lõpeb 16. jaanuaril kell 16.00.
 • Neljapäeval, 17. jaanuaril pärast viiendat tundi on ruumis 206 viimane võimalus sooritada 11. klasside õpilastel UPT-20 esimest testi.

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 16.01
10.c     2. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 105
12.e     4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 105
neljapäev, 17.01
12.a     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
12.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla - 141
12.d     3. tund matemaatika õp H. Kiisel - 141
reede, 18.01
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Pettai - 141
12.c     1. tund bioloogia õp S. Kaarna - 225

Riigi- ja rahvusvahelistele eksamitele registreerumine

 • 12. klasside õpilastel tuleb riigieksamitele registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2019. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, 2019. a. kevadel eksameid sooritada ei saa.
  Täna, 14. jaanuaril kell 16.00 toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund, millest osavõtt on abiturientidele kohustuslik. Jagatakse juhiseid riigieksamitele registreerumiseks ning informatsiooni koolieksamite kohta.
 • Sarnaselt abiturientidega on 10. ja 11. klassi õpilastel võimalus sooritada Innove poolt ette valmistatud ja läbi viidavaid rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse või vene keele eksameid. Eksami sooritamise soovi korral tuleb registreeruda Innove eksamite infosüsteemis (EIS) https://eis.ekk.edu.ee/eis/ hiljemalt 20. jaanuaril 2019. aastal. Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Kui ei sobi kumbki võimalus, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole.
  DELFscolaire B1- ja B2-taseme kirjalik eksam toimub 8.04.2019, suuline osa 8.-12.04.2019;
  Tест по русскому языку как иностранному B1- ja B-2 taseme kirjalik eksam toimub13.05.2019, suuline osa 13.-17.05.2019.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 10.-11. jaanuarini toimus 54. viie kooli võistlus, kus treffneristide tulemused olid järgmised:
  Matemaatika (50 osavõtjat): 2.-3. Artur Avameri (11.a) ja Toomas Tennisberg (12.b), 7.-9. Sullo Saan, 11. Richard Luhtaru (mõlemad 12.a).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
  Füüsika (50 osavõtjat): 1.-3. Richard Luhtaru,
  4.-12. Leonid Zinatullin (11.a), Sullo Saan, Andres Sõmer (10.b), Toomas Tennisberg ja Joonatan Ristmäe (10.b).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
  Keemia (49 osavõtjat): 1. Laur Sisask (12.a), 2. Hanna-Riia Allas (11.a), 3. Richard Luhtaru, 4.-6. Ellen Leib (12.b) ja Sullo Saan, 10.-11. Tuule Tars (11.c).
  Koolide järjestus: HTG, MHG, NRG, VG, TTG.
  Kolme aine kokkuvõttes olid parimad Richard Luhtaru ja Sullo Saan.
  Harri Keerutaja nimeline rändauhind (kolme aine parim) - Richard Luhtaru;
  Kaljo Kruse nimeline rändauhind (parim noor matemaatik) - Robert Kurvits (10.b);
  Meeskonnavõistlus (9 võistkonda):
  Magomed Akhmedov, Mihkel Reinula, Riko Piirisild, Raino Marten Rammo (kõik 11.b) – II koht;
  Miikael Marten Kibuspuu, Georg Elias Humal, Lauri Kuresoo, Toomas Roosma (kõik 11.a) – III koht.

Konkursid

 • Õpilased, kes soovivad osa võtta kunstiolümpiaadist, on oodatud kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 15.45 kunstiklassis (ruum 304). Õpetajad selgitavad koolivooru korraldust ja osalemise tingimusi.
 • Kõik 11. klasside õpilased on oodatud kandideerima Balti-Ameerika Vabaduse Fondi liidriakadeemiasse, mis toimub eeloleval suvel USAs. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 11. märts, täpsem info http://balticamericanfreedomfoundation.org/programs-awards-leadership.
 • Ajakiri Akadeemiake ootab avaldamiseks õpilaste uurimistöid. Tööde saatmise tähtaeg on 25. jaanuar, täpsem info https://akadeemiake.ee.

Teated

 • Kooliõde Jaanika Saarepuu alustab jaanuaris 11. klassides tervisekontrolli läbiviimist. Täpsem teave tuleb kooliõe poolt infominutites igas klassis eraldi enne tervisekontrolli algust.
 • 12. klasside lõpualbumi tellimus tuleb huvijuhile esitada teisipäevaks, 15. jaanuariks.
 • Sel nädalal meenutatakse Vabadussõjas Tartu vabastamisest 100 aasta möödumist. Seoses sellega on ajalooringis teisipäeval, 15. jaanuaril meie kooli õpilastel ainulaadne võimalus külastada Tartus peatuvat soomusrongi. Huvilistel palume osalemissoovist sel korral kindlasti teada anda HTG ajalooringi Facebooki-lehel. Koguneda üleriietes kantselei juures kell 15.45.
 • Kõiki huvilised on oodatud loengule „Ained ja Arenevad Ajud“, mis toimub kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 14.25 HTG auditooriumis. Loengut viivad läbi arst-residendid psühhiaatria erialal dr. Annika Viimsalu ja dr. Liina Klammer. Käsitletavateks teemadeks on: aju areng, kuidas uimastid noore inimese ajule mõjuvad ning miks on just noorukieas ainete tarbimine eriti tõsiste tagajärgedega. Loeng toimub tänuna meie õpilaste osalemise eest teadusuuringus „Ained ja Arenevad Ajud“. Kes ei ole veel uuringus osalenud, aga sooviks seda teha, siis see on võimalik aadressil https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/41-teadusuuring.
 • Anima laululaager toimub 18. ja 19. jaanuaril. Täpsem informatsioon õp Ü. Keerbergilt. Laulupeo „Minu arm“ I ettelaulmine toimub pühapäeval, 20. jaanuaril kell 10.00-14.30 Vanemuise Kontserdimajas.
 • Pühapäeval, 20. jaanuaril toimub võimlas kell 14.00-18.00 Tantsutaldade A-rühma treeningpäev.
 • Neljas klassidevaheline mälumäng toimub esmaspäeval, 21. jaanuaril kell 16.00 auditooriumis.
 • Kuni 22. jaanuarini (kaasa arvatud) toimub 12. klassi praktilise töö raames annetuste kogumine Tartu Koduta Loomade Varjupaigale. Kogumiskast on ootamas kooli fuajees. Mida täpsemalt annetada, on võimalik lugeda kasti juures ülespandud plakatitelt. Aitäh!

Õpilased

 • Reede, 11. jaanuari õhtul toimus B-klasside ööakadeemia, mis algas põneva mälumänguga, seejärel kuulati TIK-i füüsikaõpetaja Martin Välliku haaravat loengut kosmosest, löödi kaasa Tartu Budoklubi karate demotrennis ning klassidevahelistel spordivõistlustel saalihokis, korv- ja jalgpallis.

Õpetajad

 • Arendusjuht Aare Ristikivi on 16.-20. jaanuarini Erasmus+ projekti raames välislähetuses Šotimaal.

Sport

 • 13. jaanuaril toimunud murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel võitis Kerstin Ojavee (11.b) N18 vanuseklassis vabatehnikadistantsis 3. koha ning Aleksander Tamm (11.b) saavutas 10 km vabatehnika distantsil M18 vanuseklassis 1. koha.
 • Reedel, 18. jaanuaril kell 16.00 algab võimlas kolme kooli kohtumine saalihokis (võistlevad HTG, Lähte ÜG ja Nõo RG). Kõik on oodatud kaasa elama!

Eelteated

 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria juhilubade koolitusega 1. veebruaril kell 14.25  ruumis 141.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37