Infoleht 17.12.2018 nr. 12

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti, 11.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Saima Kaarnat, 12.c klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülle Seevrit, 12.e klassi ja nende klassijuhatajat Tiina Pluumi, 12.d klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Aare Ristikivi, 11.d klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Mall Mattot, 11.e klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ljubov Titovat, segakoor Anima lauljaid ja õpetajaid Ülle Keerbergi, Tiiu Voorti ning Karel Vähi, tantsuansambli Tantsutallad tantsijaid ja õpetajaid Uve Saart ning Trine Uusenit, ajaleht Miilang toimetust ja nende juhendajat Age Salo, meenete töörühma õpetajaid ja nende juhti Anneli Saarvat, muuseumi töörühma õpetajaid ja nende juhti Aare Ristikivi, konverentsi töörühma õpetajaid ja nende juhti Kristiina Pungat, vilistlasi Helmer Jõgi, Indrek Lillemägi, Kristjan Luhametsa ja Juhani Püttseppa, infojuht Heivo Kikkatalo, sekretär Ketlin Taidret ja päevast valvurit Margit Auglat ning kooli söökla personali kooli 135. sünnipäevapidustuste ettevalmistamise ja läbiviimise eest.

Õppetöö

 • Klassides, kus II perioodil tuli plaaniliselt sooritada kuus arvestust, toimuvad viimased arvestused III perioodi algul.
  10.e - kolmapäeval, 19. detsembril 1. tunni ajal geograafia arvestus õp Ü. Seevri - 227
  11.b - kolmapäeval, 19. detsembril 1. tunni ajal matemaatika arvestus õp K. Orav-Puurand - 202
  11.d - teisipäeval, 18. detsembril 1. tunni ajal füüsika arvestus õp J. Paaver - 213
  11.e - teisipäeval, 18. detsembril 3. tunni ajal matemaatika arvestus õp Ü. Hüva  
  kolmapäeval, 19. detsembril 1. tunni ajal eesti keele arvestus õp A. Salo - 107

 

 • 12. klasside õpilased kirjutavad eesti keele proovieksamit neljapäeval, 20. detsembril kell 8.15–14.30 ruumides 105, 107 ja 221, klassiruumides viibivad proovieksami ajal:
  105 - 12.d + 10 õpilast 12.b klassist
  kell 8.15-14.30           õp A. Ristikivi   
  10712.c + 16 õpilast 12.b klassist
  kell 8.15-11.00           õp A. Pettai  
  kell 11.00-12.45         õp K. Punga
  kell 12.45-14.30         õp A. Pettai
  221 – 12.a + 12.e + 11 õpilast 12.b klassist
  kell 8.15-11.00           õp H. Köhler  
  kell 11.00-12.45         õp H. Kiisler
  kell 12.45-14.30         õp H. Köhler
 • Õpilased, kel on tegemata UPT-20 esimene test, on oodatud seda sooritama neljapäeval, 20. jaanuaril viienda tunni ajal III korruse arvutiklassi (ruumi 303).
 • III perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 220       11.a - 203       12.a - 135
  10.b - 221       11.b - 217       12.b - 213
  10.c - 102        11.c - 225        12.c - 105
  10.d - 227       11.d - 136       12.d - 141
  10.e - 144        11.e - 107        12.e - 202
 • I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 11.a, 11.c, 12.a, 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klasside õpilased
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.c, 10.d, 10.e, 11,b, 11.d, ja 11.e klasside õpilased
 • III perioodi vabaainete kursused:
  Eesti keel * (ab-kursus 10. klassile)   õp Monika Piirimäe - 107
  Prantsuse keel 5 (A-tase) õp Tiina Niitvägi-Hellamaa - 139
  Rootsi keel 6 (A-tase) õp Kristiina Punga - 144
  Saksa keel 11 (A-tase, algajatele) õp Aive Roots - 202
  Saksa keel 14 (A-tase, edasijõudnutele)
  õp Mall Matto - 204
  * Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele esimene kursus ebaõnnestus. Nimetatud vabaainete tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00–9.15 (1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund).
  III perioodi esimene tund toimub esmaspäeval, 17. detsembril.
  Kursus Kaasaegne kunst ja ühiskond (KU5) õp. Mari Jõgiste toimub kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25–15.40 (5. tund) ruumis 203 ja reedeti kell 14.25–15.40 (5. tund) ruumis 202. III perioodi esimene tund toimub kolmapäeval, 19. detsembril.
  Usundiõpetuse 1. kursus õp. Toomas Jürgensteini juhendamisel jätkub reedeti 5. tunni ajal ruumis 203. Kursuse järgmine tund toimub reedel, 11. jaanuaril.
  3D modelleerimise ja printimise kursus ja aineolümpiaadideks ettevalmistavad meistriklassi kursused jätkuvad III perioodil ning toimuvad aineõpetajatega kokkulepitud aegadel.
 • III perioodi õnnetunnid toimuvad 16., 24. ja 31. jaanuaril ning 7. veebruaril.
 • Tunniplaani muudatus, mis kehtib perioodi lõpuni:
  esmaspäev
  10.c     3. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
  10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
              4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
  teisipäev
  10.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 105
  kolmapäev
  10.a     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt - 107
  10.c     2. tund füüsika õp S. Oks – 102
              4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
  10.d     2. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa – 301
  10.e     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 107
  reede
  10.c     2. tund inglise keel õp K. Ojaveer - 203
  3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
              4. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 144
  10.d     2. tund inglise keel õp K. Ojaveer – 203
  10.e     3. tund eesti keel õp L. Pettai – 107
  4. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa – 141
  11.a     2. tund füüsika praktikum/matem. praktikum õp M. Reemann/K. Orav-Puurand – 212/202
              3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
  11.b     2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
  4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 202
  12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
              3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
  12.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
              3. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
  12.d     2. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
              3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
  12.e     3. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 144
              4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 18.12
10.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 105
kolmapäev, 19.12
10.a     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 107
10.c     2. tund füüsika õp S. Oks – 102
            4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
10.d     2. tund prantsuse keel õp T. Niitvägi-Hellamaa – 301
10.e     4. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 107
11.b     4. tund informaatika jääb ära, joonestamine toimub
11.c     1. tund jääb ära, kooli kell 9.30
2. tund iformaatika jääb ära, õp A. Mägi  rühmal vene keel õp O. Titova – 135
neljapäev, 20.12
10.b     2. tund kirjandus õp A. Salo – 136
10.d     3. tund usundiõpetus õp O. Schihalejev – 141
10.e     1. tund usundiõpetus õp O. Schihalejev – 141
11.a     3. tund kirjandus õp K. Soodla – 139
11.d     1. tund kirjandus õp K. Soodla – 102
4. tund usundiõpetus õp O. Schihalejev – 141
11.e     2. tund usundiõpetus õp O. Schihalejev – 141
4. tund kirjandus õp A. Salo – 135
EKab   5. tund eesti keele ab-kursus õp M. Piirimäe - 102

reede, 21.12
Tunde ei toimu.
kell 10.00-10.30 II perioodi hinnete teatamine
Õpetajad ootavad õpilasi kell 10.00–10.30, et märkida õpinguraamatutesse II perioodi hinded, järgmistes ruumides:
Priidu Beier                            200
Marcus Hildebrandt               221
Erika Hunt                              308
Ülle Hüva                               136
Mari Jõgiste                            303
Saima Kaarna                         225
Ülle Keerberg                         220
Hele Kiisel                             135
Helen Köhler                          312
Raimond Lepiste                    201
Mall Matto                             204
Anneli Mägi                           206
Tiina Niitvägi-Hellamaa         311
Katrin Ojaveer                       221
Siim Oks                                213
Kerli Orav-Puurand               202
Eha Paabo                               217
Andre Pettai                           203
Liisa Pettai                              109
Monika Piirimäe                     107
Tiina Pluum                            102
Aimar Poom                           228
Kristiina Punga                      144
Helgi Pähno                           216
Madis Reemann                     212
Aare Ristikivi                         141
Ülli Roostoja                          309
Aive Roots                             200
Uve Saar                                313
Anneli Saarva                         228
Age Salo                                208
Ülle Seevri                              227
Karin Soodla                          105
Ehtel Timak                            139
Ljubov Titova                        302
Olga Titova                            301
Õpetaja Jaan Paaver teatab õpilastele hinnete teatamise aja, eesti keele õpetajad teatavad 12. klasside õpilastele eesti keele kursuse (EK5) hinded jaanuarikuu esimestel koolinädalatel.
kell 10.30 klassijuhataja tund koduklassis
10.a - 139        11.a - 220        12.a - 135
10.b - 136       11.b - 213       12.b - 107
10.c - 217        11.c - 225        12.c - 227
10.d - 203       11.d - 202       12.d - 141
10.e - 105        11.e - 144        12.e – 102
kell 11.00-14.00 õpilaste jõulupidu

Õpetajad

 • Õpetaja Anneli Mägi on õppetööst eemal kolmpäeval, 21. detsembril.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 28. novembril toimus Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ülelinnaline vene keele tõlkekonkurss. Rühmas, mis tõlkis vene keelest eesti keelde, olid meie parimad 2. koha saavutanud Daniel Moppel (10.d) ning Jaan Otter (10.b), kes tuli 9. kohale.
 • 15. detsembril toimus Tartus õpilasfirmade laat, kus osales 101 õpilasfirmat. Õpilasfirma Brand (Mihkel Mariusz Jezierski ja Sander Aukust 11.e ning Markus Jõeveer 10.b) sai kaks auhinda: parima lõpplahendusega õpilasfirma ja Tartu potentsiaalikaim õpilasfirma.

Konkursid

 • Eesti Mälu Instituut kutsub osalema holokausti mälestuspäeva kirjandikonkursil, mille tähtaeg on 11. jaanuar. Täpsem info kooli kodulehel.
 • TÜ Haridusuuenduskeskus kutsub osalema Õpifestil. Pane kokku tunnikava ning esita see 15. jaanuariks, täpsem info http://õpifest.ee.
 • MTÜ Ökokratt kuulutab välja vee-alaste uurimistööde konkursi. Tööde esitamise tähtaeg on 6. märts, täpsem info http://www.okokratt.ee.

Teated

 • Ajalooring kutsub kõiki osalema meie jõulude tähistamisele teisipäeval, 18. detsembril algusega kell 16.00 II korruse õpetajate toas (208). Võtame kokku lahkuva aasta ning püüame ennustada, mida algav kaasa toob.
 • Kolmapäeval, 19. detsembril kell 12.30 on õpetajate tuppa (ruum 208) rahvusvahelise prantsuse keele eksami DELF scolaire 2018 eksamitunnistuste pidulikule üleandmisele oodatud Hanna Liis Tamm (11.b), Markus Laanoja ja Laura Martinson (11.d), Saara ja Sandra Lannes ning Gled Airiin Tärn (12.b), Alicia Jemets (12.c), Triinu Hommik, Rona Britt Luug, Liis-Kristiin Närska, Mariette Põdra ja Anna Weidebaum (12.d) ning Hannabel Aria, Ester Asso, Ariel Hiir, Siim Kokkota, Anni Leena Kolk, Hant Mikit Kolk, Karl Krumm, Karmen Kukk, Hanna Maria Mägi, Andtriine Navi, Olivia Vilma Maria Raudsik ja Helena Saks (12.e).
 • HTG töötajate jõulupidu toimub neljapäeval, 20. detsembril kell 18.00 kooli sööklas. Sel päeval on koolimaja õpilastele avatud kuni 17.00
 • Õpilaste jõulupidu toimub reedel, 21. detsembril kell 11.00 kooli võimlas. Jõulupidu korraldab 11.b klass.
 • Koolimaja WC-desse paigaldati dosaatorid desinfitseeriva vahendiga, mis on mõeldud kasutamiseks kõigile. Palume kasutada vahendit mõistlikult.

Õpilased

 • 14. detsembril käisid 12.c ja 12.b klasside õpilased õppekäigul Tallinnas. Eesti Panga muuseumis tutvuti Eesti raha ja selle ajalooga ning keskpanga tegevustega. Õhtul vaadati Eesti Draamateatris etendust „Kolm talve“.
 • 14.-15. detsembril külastas HTG 10. klasside õpilasgrupp Sillamäe Vanalinna Kooli. Osaleti traditsioonilises Kirjandustegelaste ballis, külastati Sillamäe muuseumi, kultuurimaja ja nõukogudeaja muuseumi. Koos Vanalinna Kooli õpilastega osaleti linnamängus. Ööbiti Narvas, kus tehti väike jalutuskäik linnas ja külastati Narva Kolledžit.

Sport

 • Tartu gümnaasiumide võrkpallijõuluturniiril harrastajatele saavutas meie kooli võistkond esikoha, teise koha sai Miina Härma Gümnaasiumi võistkond ja kolmanda koha Jaan Poska Gümnaasiumi võistkond. Võidukas võistkonnas mängisid: Kristina Keerdo, Kärt Käämbre (12.b), Kristina Illak (11.e), Gerly Tohu (12.c), Juhan Erik Sova (11.e), Robert Paju (11.e) ja Miikael Marten Kibuspuu(11.a). Suur tänu kohtunikele: Grete Isabel Huik (11.d), Raino Marten Rammo (11.b), Madis Steinberg (vil. 2018) ja Riti Ly Lukk (12.c).
 • HTG petangi jõuluturniiri, mis toimus sõbralikus kuid võitluslikus õhkkonnas, võitis meeskond koosseisus Andrea Jagur (11.e), Carl Kaiser Kiidjärv (10.a) ning Peeter Lääniste (10.a). Teise koha said õpetajad Siim Oks ja Heivo Kikkatalo. Kolmandaks tulid Iris Kreinin (10.a), õp Aimar Poom ning Aksel Joonas Reedi (10.a).

Tantsutallad

 • Tantsutallad käisid teisipäeval, 11. detsembril esinemas pensionäride ühenduses Kodukotus ja laupäeval, 15. detsembril aianduskeskuses Gardest. Esinemine toimus kooli 135. aastapäeva balli sponsorite palvel.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele jaanuarikuu toiduraha:
  *tava- ja taimetoit 19 päeva x 0.70 eurot = 13.30 eurot;
  *poisteports 19 päeva x 1.05 eurot = 19.95 eurot.
   

Koolivaheaeg

 • Koolivaheaeg kestab 22. detsembrist 6. jaanuarini.
 • Koolimaja suletakse 21. detsembril kell 17.00. Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi. Koolimajas toimub suurpuhastus.

Esmaspäev, 7. jaanuar

 • Esmaspäeval, 7. jaanuaril on tundide ajad muudetud. Vabaainete tund toimub viimasena, pärast tunniplaanis olevat 5. tundi kell 14.55‑16.00.
  Tundide ajad 07.01
  klassijuhataja tund                  8.15 –   9.00
  2. tund tunniplaanis               9.10 – 10.15
  I söögivahetund
  3. tund tunniplaanis               10.45 – 11.55
  II söögivahetund
  4. tund tunniplaanis               12.25 – 13.30
  5. tund tunniplaanis               13.40 – 14.45
  vabaainete tund                      14.55 – 16.00
  Klassijuhataja tunnid toimuvad esmaspäeval, 7. jaanuaril koduklassides:
  10.a - 139       11.a - 220       12.a - 135
  10.b - 136       11.b - 213       12.b - 107
  10.c - 217        11.c - 225        12.c - 227
  10.d - 203       11.d - 202       12.d - 141
  10.e - 105        11.e - 144        12.e – 102
  Muudatused tunniplaanis
  10.c     3. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
  10.d     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
              4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
   

Kauneid jõulupühi ja kosutavat vaheaega!

Hugo Treffneri Gümnaasium 2018

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37