Infoleht 19.11.2018 nr. 9

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Hiinas 3.-11. novembrini toimunud rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil kuldmedali võitnud Richard Luhtaru ja diplomiga autasustatud Hannes Kuslapit (mõlemad 12.a);
 • õpetaja Aimar Poomi tütre sünni puhul.

Koolipere tänab

 • 12.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Ülli Roostoja kooli aastapäevale pühendatud tõrvikujooksu ettevalmistamise ja läbiviimise eest. Eriline tänu kuulub Toomas Tennisbergile ja Leonid Zinatullinile (11.a);
 • kõiki vilistlasi, kes töövarjupäeva läbi viimisel oma abikäe ulatasid.

Õppetöö

 • Õppealajuhataja selgitab koolieksamite läbiviimise korda teisipäeval, 20. novembril kell 13.00 ja 14.30 auditooriumis. Oodatud on kõik 11. ja 12. klasside õpilased, kellel on tekkinud küsimusi koolieksamite korralduse kohta.
 • 23. novembril lõpeb kahetunniliste kursuste 1. kursus. Lõppeva kursuse hinded kantakse õpinguraamatutesse II perioodi hinnete teatamise ajal, kui aineõpetaja ei ole kokku leppinud teisiti. 26. novembrist algab kahetunniliste kursuste 2. kursus ning muutub tunniplaan, mis kehtib II perioodi lõpuni.
  10.a ja 10.b klassil algab füüsika praktikum õp M. Reemanni juhendamisel;
  10.c, 10.d ja 10.e klassil lõpeb inimeseõpetuse kursus õp U. Saar ja algab muusika õp Ü. Keerberg;
  11.a ja 11.b klassil algab füüsika praktikum õp M. Reemanni juhendamisel;
  11.d ja 11.e klassil lõpeb muusika 2. kursus õp Ü. Keerberg;
  12.a ja 12.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 26. novembrist õp S. Oksa juhendamisel TÜ Physicumis;
  12.c bioloogia praktikumid lõpevad õp M. Kärneriga kokkulepitud ajal, filosoofia 2. kursus algab pärast jõuluvaheaega;
  12.d ja 12.e klassil lõpeb filosoofia 1. kursus (õp A. Pettai) ja algab filosoofia 2. kursus (õp J. Paaver);

 

 • Esmaspäeva õhtul kell 18.00 lähevad etiketiõpetuse kursuse raames pidulikule õhtusöögile restorani Vilde ja Vine 10.d klassi õpilased ja homme, teisipäeval, 20. novembril 10.e klassi õpilased.
 • Kolmapäeval, 21. novembril on UPT-19 tööde esitamise tähtaeg III kaitsmisele.
 • Kolmapäeval, 21. novembril kell 8.15-12.30 toimub auditooriumis keemiaolümpiaadi koolivoor. Täpsem info õpetaja Eha Paabolt ja Helgi Pähnolt.
 • Neljapäeval, 22. novembril kell 11.15 algab aulas ERSO muusikute 100 kontserti Eestile. Kontsert on mõeldud kõikidele 11. klasside õpilastele.
 • Õnnetund toimub neljapäeval, 22. novembril kell 16.00 ruumis 105. Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 20. novembril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu-Registreeri).
 • Neljapäeval, 22. novembril toimub Tartu Tamme Gümnaasiumis 54. viie kooli kohtumise eelvõistlus matemaatikas. Meie kooli võistkond koguneb üldinfo saamiseks esmaspäeval, 19. novembril pärast 5. tundi õpetajate toas (208).
 • Neljapäeval, 22. novembril pärast viiendat tundi ja reedel, 23. novembril viienda tunni ajal toimub UPT-20 testiks ettevalmistav seminar. Osavõtt on vabatahtlik, registreerumine toimub Moodles.
 • 8. detsembril toimub informaatika-olümpiaadi eelvoor. Osalemiseks tuleb registreeruda Anneli Mägi juures käesoleva nädala jooksul.

Muudatused tunniplaanis 26.11 – 5.12

10.a     E. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
            R. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
10.b     E. 5. tund matemaatika/füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
N. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp Ü. Hüva/M. Reemann – 136/212
10.c     T. 4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
R. 2. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
10.d     T. 5. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
            R. 4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
10.e     T. 2. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
N. 4. tund muusika õp Ü. Keerberg - 220
11.a     T. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp K. Orav-Puurand/ M. Reemann – 202/212
            N. 1. tund matemaatika/füüsika praktikum õp K. Orav-Puurand/ M. Reemann – 202/212
11.b     T. 5. tund matemaatika/füüsika praktikum õp K. Orav-Puurand/ M. Reemann – 202/212
            N. 2. tund matemaatika/füüsika praktikum õp K. Orav-Puurand/ M. Reemann – 202/212
11.d     E. 2. tund kunst õp P. Beier – 141
                5. tundi ei toimu
N. 1. tundi ei toimu, kooli kell 9.30
11.e     T. 5. tundi ei toimu
            R. 4. tundi ei toimu
12.a     T. 5. tund matemaatika/füüsika praktikum õp E. Timak/S. Oks – 139/TÜ Physicum
            R. 3. tund matemaatika/füüsika praktikum õp E. Timak/S. Oks – 139/TÜ Physicum
12.b     T. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp E. Timak/S. Oks – 139/TÜ Physicum
            R. 4. tund matemaatika/füüsika praktikum õp E. Timak/S. Oks – 139/TÜ Physicum
12.d     E. 2. tund filosoofia 2. kursus õp J. Paaver – 203
            T. 5. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 227
12.e     T. 4. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 203
K. 4. tund filosoofia 2. kursus õp. J. Paaver – 203
12.a ja 12.b klassil jätkuvad füüsika praktikumid alates 27. novembrist õpetaja Siim Oksa juhendamisel TÜ füüsikahoones Physicum, mis asub W. Ostwaldi 1 ja kuhu saab sõita linnaliinibussidega nr 5 ja 24. Bussid väljuvad Kaubamaja peatusest (Kaubamaja küljel) ning sõita tuleb Nooruse peatusse. Praktikumi jõudmiseks sobivad väljumisajad vastavalt praktikumi algusajale on buss nr 5 kell 11.01, 12.38, 12.59, 14.40 või 14.38 või nr 24 kell 11.09 või 14.34. Täpsem info ja kokkulepped õpetaja Siim Oksalt.

Ühekordsed muudatused tunniplaanis

teisipäev, 20.11
10.d    2. tund ajalugu iseseisev töö õp A. Ristikivi - 203 
11.b    2.-3. tund ajalugu õp A. Pettai ERMis
12.e    2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
neljapäev, 22.11    
11.a    3. tund aulas kontserdil
11.b    3. tund aulas kontserdil
11.c    3. tund aulas kontserdil
11.d    3. tund aulas kontserdil
11.e    3. tund aulas kontserdil
esmaspäev, 26.11
12.d    5. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi – 135
 

Teated

 • Kolmapäeval, 21. novembril toimuvad 11. ja 12. klasside õpilaste vanemate klassikoosolekud. Kell 17.00–18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega. Õpetajad ootavad vanemaid järgmistes ruumides:
  Marcus Hildebrandt               221
  Erika Hunt                             221
  Ülle Hüva                               225
  Saima Kaarna                         226
  Ülle Keerberg                         220
  Hele Kiisel                              137
  Helen Köhler                          221
  Mall Matto                             201
  Anneli Mägi                           206
  Tiina Niitvägi-Hellamaa        110
  Katrin Ojaveer                        221
  Siim Oks                                213
  Kerli Orav-Puurand               202
  Eha Paabo                              218
  Jaan Paaver                             214
  Andre Pettai                           203
  Tiina Pluum                            102
  Kristiina Punga                      104
  Helgi Pähno                           216
  Madis Reemann                     212
  Aare Ristikivi                         141
  Ülli Roostoja                          221
  Anneli Saarva                         313 kabineti ees
  Age Salo                                 207
  Ülle Seevri                             227
  Karin Soodla                          209
  Ehtel Timak                            139
  Ljubov Titova                         302
  Olga Titova                            301
  Klassikoosolekud toimuvad ruumides
  12.a – klassijuhataja Helen Köhler – 213
  12.b – klassijuhataja Ülli Roostoja – 220
  12.c – klassijuhataja Ülle Seevri – 227
  12.d – klassijuhataja Aare Ristikivi – 141
  12.e – klassijuhataja Tiina Pluum – 102      
  11.a – klassijuhataja Marcus Hildebrandt – 139
  11.b – klassijuhataja Katrin Ojaveer – 202
  11.c – klassijuhataja Saima Kaarna – 225
  11.d – klassijuhataja Mall Matto – 203
  11.e – klassijuhataja Ljubov Titova – 221

 

 • 19.-21. novembril toimuvad HTG maailmahariduse päevad. Kõik huvilised on oodatud teisipäeval pärast teist tundi auditooriumisse kuulama Laura Liisa Jaansoo (12.d) ettekannet teemal „Loomade väärkohtlemine: koeravõitlus“. Teisipäeval pärast tunde räägitakse ajalooringis kaasaja rahvusvahelistest suhetest. Kolmapäeval kell 16 räägib õpetaja Mari Jõgiste ruumis 141 oma tegevusest vabatahtlikuna Myanmaris.
 • Teisipäeval, 20. novembril käsitlevad ajalooringis magistrandid Liisa Lai ja Patrik Hytonen Venemaa suhteid väikeriikidega NATO „idatiival“ ning järgneb arutelu. Ajalooring algab kell 16.00 ja toimub klassiruumis 141.
 • Seoses Põhjala nädalaga toimub kolmapäeval, 21. novembril 5. tunni ajal klassiruumis 144 taani keelt tutvustav tund. Õpetajaks on Tartu Ülikooli taani filoloogia õppejõud Merike Jürna. Huvilistel palutakse endast hiljemalt teisipäeva õhtuks teada anda õp Kristiina Pungale.
 • Neljapäeval, 15. novembril külastas rootsi keele õpilaste grupp Tartus asuvat kõnekeskust Samres. Tutvustus toimus vaid rootsi keeles.
 • HITSA ning haridus- ja teadusministeeriumi rahalisel toel sai kool õppetöö tarbeks 27 sülearvutit ja 3 nutiprojektorit. Sülearvutid saab võtta õppetöös kasutusse, kui kooli saabuvad tellitud laadimiskapid. Üks nutiprojektor paigaldatakse lähiajal arvutiklassi (206).
 • Kolmapäeval, 21. novembril on raamatukogu alates kell 13.30 suletud, raamatukoguhoidja viibib koolitusel.
 • Kolmapäeval, 21. novembril toimub Hugo Treffneri gümnaasiumis heategevuslik kohvikute õhtu teemal „Eesti 100“. Üritus toimub kell 17.00‑20.00. Kohvikut ette valmistama on võimalik tulla varem. Osaleda on võimalik kõikidel klassidel (registreemine Facebooki üritusel “Eesti 100 kohvikuteõhtu”). Klassid teevad oma kohviku ja müüvad seal enda valmistatud toitu (igal klassil on kohustuslik teha üks Eestile omane toit). Teenitud kasum annetatakse vähihaigetele lastele. Kohvikuid hindab žürii. Hinnatakse toitu, kohviku väljanägemist, külalislahkust jms. Parimaid autasustatakse! Üritus toimub 11.b klassi õpilaste Annebritt Relli ja Kaia Kivendi praktilise töö raames.
 • 16. novembril toimunud tõrvikuteatejooksu võistkondade autasustamine toimub teisipäeval, 20. novembril pärast 3. tundi aatriumis.
 • Reedel, 23. novembril toimub 5 tunni ajal auditooriumis III kooli ajaloo loeng 10. klassidele.

Õpetajad

 • Õpetaja Aimar Poom on 19.–30. novembrini isapuhkusel. Kehalise kasvatuse tunde annab sel perioodil Märt Lellsaar (vil 2010).
 • Õpilasnõustaja Trine Uusen osaleb 23. novembril koolitusel.
 • Direktor Ott Ojaveer osaleb 26. novembril Tallinnas Innove korraldataval seminaril.
 • Laupäeval, 10. novembril toimunud Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juubelikonverentsil anti seltsi tänutäht meie kooli õpetajatele Anneli Mägile, Kristiina Pungale ja Aare Ristikivile.

Õpilaskogu

 • Klassivanemate ümarlauas 12. novembril olid arutusel järgmised teemad:
  psühholoogi ja õpilasnõustaja konfidentsiaalsus-põhimõtted, selgitati ka nende tähendust; õpilaste ja söökla vahelise arutelu läbiviimine; vabaainete võimalused kuuluda riikliku õppekava 96 tunni sisse; uuel õppeaastal vabaained koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega; probleemid kooli WC‑des, kus tekivad tihti ummistused; õppealajuhataja on valmis soovijatele selgitama koolieksamite korraldusega seotud küsimusi. Kuna järgmine UPT kaitsmine toimub samal ajal II perioodi arvestustega ja tööd tuleb kaitsmiseks üles laadida 21. novembriks, valmib II perioodi arvestuste plaan 28. novembriks.
  Õpilaskogu juhid leppisid direktoriga kokku, et edaspidi ootab direktor kõiki õpilasi, kellel on probleem või mõni muu jutt, mida oleks vaja arutada, infolehes väljakuulutatud kuupäevadel reedeti 5. tunni ajal oma kabinetis, aga uksed jäävad avatuks ka kõigil muudel aegadel. Sellel perioodil ootab direktor kõiki huvilisi enda juurde 23. novembril ja 14. detsembril.
  Direktor kohtus 14. novembril õpilastega ja vastas üleskerkinud küsimustele.

 

Sport

 • Tartu Gümnaasiumide lahtistel meistrivõistlustel Ultimate Frisbees saavutas HTG esindus esikoha. Võistkonnas mängisid: Jass Reemann (11.b), Jürgen Öövel, Jaagup Savisaar (mõlemad 11.c), Mark Olav Sepp, Georg Kaasik, Danver Hans Värv, Sandra Lannes, Sarah Lannes, Ines Anett Nigol (kõik 12.b) ja Birgit Paju (12.d).

HTG spordinädal 2018

Spordinädalat korraldab 12.a klass.

 • Esmaspäeval, 26. novembril algusega kell 16.00 toimub saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Teisipäeval, 27. novembril kell 16.00 algab SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele ning kell 16.30 korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Kolmapäeval, 28. novembril kell 16.00 algab saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit.
 • Neljapäeval, 29. novembril algusega kell 16.00 toimub võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis.

Klassidel palutakse teatada oma osalusest esmaspäeva, 19. novembri jooksul Markus Trasbergile (12.a).

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele detsembrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.70 eurot = 9.10 eurot, poisteports 13 päeva x 1.05 eurot = 13.65 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 8 päeva x 0.70 eurot = 5.60 eurot, poisteports 8 päeva x 1.05 eurot = 8.40 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Kooli sööklas toitlustamist ei toimu 6. ja 21. detsembril.
Viimati muudetud: 
2020-11-13 21:52