Infoleht 12.11.2018 nr. 8

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetaja Marcus Hildebrandti koostöö eest USA saatkonnaga;
 • õpetaja Ülle Hüva, Kerli Orav-Puuranda ja Ehtel Timakut õpilastele Kurgjärvel matemaatikalaagri korraldamise eest;
 • kõiki humanitaarainete õpetajaid, kes valmistasid ette õpilasi kolme kooli kohtumiseks Pärnus;
 • kooli medõde Jaanika Saarepuud doonoripäeva organiseerimise eest.

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestused jätkuvad
  esmaspäev, 12.11
  kell 16.00 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel. K. Orav-Puurand, E. Timak – 139
  kell 16.00 füüsika õp. S. Oks ja J. Paaver – 213
  teisipäev, 13.11
  kell 16.00 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 139
  kell 16.00 bioloogia ja geograafia õp. S. Kaarna ja Ü. Seevri – 225
  kell 16.00 saksa keel õp. M. Matto – 204
  kolmapäev, 14.11
  kell 16.00 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 14. novembril; registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 12. novembril. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu-Registreeri).
 • Perioodi esimene õnnetund toimub koos I perioodi koondjärelarvestusega kolmapäeval, 14. novembril kell 16.00 ruumis 105. Õnnetundi tuleb registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 12. novembril, registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu-Registreeri).
 • Neljapäeval, 15. novembril on 12. klasside töövarjupäev. Õpilased, kes sel päeval töövarjuks ei lähe, peavad viibima koolis. Abiturientidel palutakse hiljemalt 12. novembri õhtuks märkida Stuudiumis, kas nad osalevad töövarjupäeval või on koolis.
 • 8.-9. novembril toimus XVIII matemaatika laager Kurgjärvel. Abiks õpilaste koolitamisel olid TÜ teaduskoolist Maksim Ivanov, 2018 vilistlane Maret Sõmer, Artur Avameri (11.a) ja Toomas Tennisberg (12.b). Laagris toimunud võistluse viis läbi Artur Avameri.
 • Neljapäeval, 15. novembril toimub õppetöö analüüs - 11. klassid kell 14.30-15.45 ja 12. klassid kell 15.45-17.00. Kõikide aineõpetajate osavõtt on vajalik.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 13. 11
10.a     3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 202
            5. tund inimeseõpetus õp U. Saar - 221
10.c     4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.d     5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
12.b     5. tund ühiskonnaõpetus (kohtumine välisminister S. Mikseriga) – aulas
12.c     5. tund kohtumine välisminister S. Mikseriga – aulas
12.d     5. tund ühiskonnaõpetus (kohtumine välisminister S. Mikseriga) – aulas
12.e     5. tund ühiskonnaõpetus (kohtumine välisminister S. Mikseriga) – aulas
neljapäev, 15. 11
11.d     tunde ei toimu, klass on TÜs humanitaar- ja sotsiaalvaldkondade tutvustusel
11.e     tunde ei toimu, klass on TÜs humanitaar- ja sotsiaalvaldkondade tutvustusel
12.d     tunde ei toimu, töövarju päev
reede, 16.11
12.a     2. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 213
12.d     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 135
            4. tund matemaatika õp H. Kiisel – 105
12.e     4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 144
esmaspäev, 19.11
12.a     3. tund matemaatika õp E. Timak – 107
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
12.b     5. tund matemaatika õp E. Timak – 107
12.e     5. tund õp A. Ristikivi – 144

Olümpiaadid ja võistlused

 • On selgunud füüsika kooliolümpiaadi tulemused:
  10. klass: 1. Simon Selg (10.a), 2.-4. Robert Kurvits, Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, 5. Uku Konsap, 6. Mihkel Paloots, 7. Kaur Veere (kõik 10.b);
  11. klass: 1. Leonid Zinatullin, 2. Hanna-Riia Allas, 3. Artur Avameri, 4. Kadi Siigur (kõik 11.a);
  12. klass: 1. Sullo Saan, 2. Hannes Kuslap, 3. Kirke Joamets (kõik 12.a)
 • 5. novembril toimus Peterburis „Balti Tee 2018“ (võistkondlik matemaatika võistlus), kus Eesti võistkond saavutas 4. koha. Võistlusel osales 11 riiki. Eesti 5-liikmelises võistkonnas olid Artur Avameri (11.a) ja Toomas Tennisberg (12.b).

 

Teated

 • Täna kell 16.00 toimub raamatukogus klassivanemate ümarlaud, kuhu on lisaks klassivanematele oodatud ka õpilaskogu liikmed ja koolilehe Miilang esindajad.
 • Teisipäeval, 13. novembril kell 14.25–15.30 toimub aulas kohtumine välisminister Sven Mikseriga. Kohtumisel osalevad 12.b, 12.c, 12.d ja 12.e klasside õpilased.
 • Sel korral tuleb ajalooringis juttu kõige lähemast ajaloost. Tartu Ülikooli magistrant Kelly Viks kõneleb Iraagi sõjast ja selle mõjust tänapäevani, Eero Kruusmaa Vene-Gruusia sõjast ja tagajärgedest. Loeng-seminar toimub Tartu Ülikooli ja meie kooli ajalooringide koostöös ning algab teisipäeval, 13. novembril kell 16.00 klassiruumis 141. Tulge ja pange tudengite teadmised proovile!
 • Teisipäeval, 13. novembril kell 18.00 lähevad 10.c klassi õpilased etiketiõpetuse raames õhtusöögile restorani Vilde ja Vine.
 • Kolmapäeval, 14. novembril kell 15.15 esineb astronoomia seminaris meie vilistlane Riho Nõmmik (Moskva Riiklik Ülikool) kosmosefüüsika teemadel. Seminar toimub Tõravere observatooriumis. Täpsemat infot küsige füüsikaõpetajatelt.
 • Filmiklubi kutsub neljapäeval, 15. novembril kell 17.00 auditooriumisse vaatama filmi „Sotsiaalvõrgustik“ (2010). Film räägib sellest, kuidas jõuti globaalse võrgustiku Facebook loomiseni, Mark Zuckerbergi rollist kogu protsessis, mis on viinud tõelise revolutsioonini kommunikatsioonis. Kõik huvilised on oodatud filmi vaatama ning soovi korral pärast ka kaasa arutama. 
 • Reedel, 16. novembril kell 14.25-15.40 toimub auditooriumis II kooli ajaloo loeng 10. klassidele.
 • Reedel, 16. novembril kell 14.30 möödub 20 aastat koolimaja põlengust. HTG 135. aastapäeval meenutame seda kurba sündmust ülekoolilise tõrvikujooksuga, mida korraldab 12.b klass. Iga klass peab jooksule saatma kaheksa õpilast ning ühe vabalt valitud kooli töötaja. Tõrvik liigub klassilt klassile, alustades Hugo Treffneri kuju juurest 10.a klassiga ning lõpetades koolimaja ees 12.e klassiga. Raja kogupikkus on 13,5 km, mille läbimiseks on aega 90 minutit. Klasside lõigud (algusaeg ning -koht):
  10.a - 16.00 Hugo Treffneri kuju ees
  10.b - 16.06 Toomemäel Vallikraavi tänava juures
  10.c - 16.12 Tartu Toomkiriku varemete juures 10.d - 16.18 Vallikraavi ja Pepleri nurgal
  10.e - 16.24 Baeri tänava pöördel
  11.a - 16.30 Veski 2b ees
  11.b - 16.36 Botaanikaaia ees
  11.c - 16.42 Herne 44 ees
  11.d - 16.48 Tähtvere spordipargis
  11.e - 16.54 Tähtvere spordipargi taga
  12.a - 17.00 Laululaval
  12.b - 17.06 Dendropargis
  12.c - 17.12 Dendropargis
  12.d - 17.18 Emajõe ääres
  12.e - 17.24 Vabaduse silla juures
  Täpsemat infot jooksu kohta võib leida lehel https://tinyurl.com/HTGt6rvikujooks. Osavõtt on kõikidele klassidele kohustuslik!
 • Treffneristid alates 16. eluaastast on oodatud osalema teadusuuringus Ained ja Arenevad Ajud. Uuringu eesmärk on kaardistada vaimse tervise ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamise vahelisi seoseid. Osalemine on vabatahtlik ja anonüümne, soovijatele tagasiside. Huvilised on oodatud kolmapäeval, 14. novembril kell 14.25 auditooriumisse, kus toimub küsimustiku täitmine. Kestus umbes 1 tund, võta kaasa oma nutitelefon või arvuti. Kes kolmapäeval tulla ei saa, võib küsimustiku täita SA TÜK psühhiaatriakliiniku kodulehel: https://www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik/41-teadusuuring. Samal aadressil leiab ka rohkem infot uuringu kohta. Tänuks uurimuses osalemise eest toimub jaanuaris TÜ arst-residentide loeng aju tööpõhimõtetest ja arengust ning kanepi toimest ja tarvitamise tagajärgedest noorele arenevale ajule. Lisainfo: psühholoog Triin Ulst (ruum 311).
 • Seoses Põhjala nädalaga toimub sel ja järgmisel nädalal rootsi keele grupi eestvedamisel üritusi, millest on oodatud osa võtma kogu koolipere. Kolmapäeval, 14. novembril pärast 3. tundi on huvilised oodatud auditooriumisse, kus toimub Põhjamaade-teemaline Kahoot! 
 • Katrin Kulberg vahetas õppesuunda ja alates 7. novembrist õpib ta 10.a klassis.

 

Sport

 • HTG võrkpallivõistkond mängis pühapäeval, 4. novembril oma hooaja esimese mängu Eesti Energia SK vastu. Mängu lõppseis jäi HTG kasuks 3:0.  Võistkond mängis koosseisus Kärt Käämbre, Nelle Kasemaa (12.b), Gerly Tohu (12.c), Kristina Illak, Juhan Eerik Sova (11.e) ja vilistlased Madis Steinberg ja Sander Kotkas. Järgmine toimuv mäng on kodumäng, meie oma kooli saalis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli vastu. Rahvaliiga ootab kõiki saali kaasa elama 19. novembril kell 16.00.
 • Eesti meistrivõistlustel tõstmises sai juunioride vanuseklassis kehakaalus +96 kg hõbemedali Robert Põldoja (12.e). Tulemused: rebimine 95 ja tõukamine 120 kg.

HTG spordinädal 2018

Spordinädalat korraldab 12.a klass.

 • Esmaspäeval, 26. novembril algusega kell 16.00 toimub saalihoki välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Teisipäeval, 27. novembril kell 16.00 algab SOPS (korvpalli kaugvisked) – individuaalvõistlus kõigile soovijatele ning kell 16.30 korvpalli välkturniir 4T+4P ühe miinuse süsteemis.
 • Kolmapäeval, 28. novembril kell 16.00 algab saalihoki õpilaste ja õpetajate vahel 3x20 minutit.
 • Neljapäeval, 29. novembril algusega kell 16.00 toimub võrkpalli välkturniir 3T+3P ühe miinuse süsteemis.

Kolme kooli kohtumine

 • Reedel, 9. novembril toimus Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 16. kolme kooli kohtumine, mille teemaks oli sedapuhku Läti 100. Pärnu, Tallinna ja Tartu noored humanitaarid said pisut enam kui ööpäeva jooksul osa väga eri sorti ettevõtmistest: õppisid läti keelt, kuulasid luuletaja Contrat, kes rääkis läti kirjanduse tõlkimisest ja luges oma tõlkeluulet, võistlesid läti ajaloo ja kirjanduse tundmises ning panid oma teadmised Lätist proovile mälumängus. Õhtu eel võistlesid koolide esindused lätipärastes teatejooksudes ja pallimängudes. Õhtul nautisid nii õpilased kui ka õpetajad muusika- ja keelevõistkondade etteasteid, imetlesid kunstivõistkondade loomingut ning elasid kaasa läti rahvamuusikute suurepärasele kontserdile. Tulemata ei jäänud ka mardisandid.

  Õpetajad Olga Titova, Karin Soodla, Tiina Pluum ja Tiina Niitvägi-Hellamaa ning direktor Ott Ojaveer tänavad südamest KoKoKo-l erinevatel võistlustel (ajalugu, kirjandus, sport) ja ühisprojektides (muusika, keeled) ning kunstis HTG-d esindanud õpilasi: Elis Riin Tarsi (individuaalne 2. koht Läti ajaloo tundmises), Eliise Virumäed, Susann Vahruševi, Helo Laatspera, Liisa-Lota Jõelehte, Meeta Kõljalga, Elisabeth Eermet, Grethen Saart (kõik 10.e), Grete Isabel Huiki ja Markus Laanoja (mõlemad 11.d), Erika Buda, Andrea Jagurit, Robert Paju, Kadri Joalat, Liisa-Maria Komissarovit ja Liisbet Teemad (kõik 11.e), Oliver Valku (12.b), Liisbet Palmi, Anna Weidebaumi, Hugo Palmi ja Michelle Aurelia Jõgi (kõik 12.d); Karmen Kukke, Olivia Raudsikut ja Maarja Leedjärve (kes saavutasid võistkondliku 1. koha läti kirjanduse tundmises) ja Hant Mikit Kolki (kõik 12.e) ning sündmust kajastanud “Miilangu” toimetuse liikmeid Tanel Tamme (12.b) ja Kirke-Maria Lepikut (12.c).

HTG 135

 • Kooli 135. aastapäeva balli pääsmeid saavad õpilased osta alates tänasest, 12. novembrist huvijuhi käest. Vilistlaste pääsmed on müügil kooli kantseleis ja Piletilevis. Eelmüügist maksavad pääsmed õpilastele 10 ja vilistlastele 20 eurot. Balli päeval saab pääsmeid soetada vaid kohapealt hinnaga 25 eurot kõigile.
 • Kõikide juubeliüritustega saate tutvuda kooli kodulehel ja Facebookis.

Eelteated

 • Esmaspäeval, 19. novembril kell 10.40-11.05 toimub aulas 12. klasside korduspildistamine lõpualbumisse. Oma pilti lõpualbumis on oodatud uuendama ka kõik õpetajad!
 • 19.-21. november toimuvad HTG maailmahariduse päevad.
 • Kolmapäeval, 21. novembril kell 18.00 toimuvad 11. ja 12. klasside lastevanemate koosolekud. Kell 17.00 - 18.00 on vanematel võimalus vestelda aineõpetajatega.
 • Kolmapäeval, 21. novembril viivad keemiaõpetajad läbi keemiaolümpiaadi koolivooru. Ülesannete lahendamine toimub auditooriumis kell 8.15 – 12.30. Täpsem info keemiaõpetajatelt.
 • Neljapäeval, 22. novembril toimub Tartu Tamme Gümnaasiumis 54. viie kooli kohtumise eelvõistlus matemaatikas. Meie kooli võistkond koguneb üldinfo saamiseks esmaspäeval, 19. novembril pärast 5. tundi õpetajate toas (208).
 • Kooli aulas toimuvad kontserdid:
 • 11. klasside õpilastele 22. novembril 3. tunni ajal ERSO muusikute etteaste ja
 • 12. klasside õpilastele 27. novembril 3. tunni ajal loeng-kontsert G. Ernesaksa 110. sünniaastapäeva tähistamiseks.
Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37