Infoleht 05.11.2018 nr. 7

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Ülle Hüva, Anneli Mägi, Kerli Orav-Puuranda, Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • I perioodi järelarvestused toimuvad 8.-14. novembrini:
  kolmapäev, 7.11
  kirjandus õp K. Soodla  - 105
  neljapäev, 8.11
  kell 15.45 muusika õp Ü. Keerberg – 220
  esmaspäev, 12.11
  kell 16.00 matemaatika õp Ü. Hüva, H. Kiisel. K. Orav-Puurand, E. Timak – 139
  kell 16.00 füüsika õp S. Oks ja J. Paaver – 213
  teisipäev, 13.11
  kell 16.00 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 139
  kell 16.00 bioloogia ja geograafia õp S. Kaarna ja Ü. Seevri – 225
  kell 16.00 saksa keel õp M. Matto – 204
  kolmapäev, 14.11
  kell 16.00 saavad ruumis 105 kirjalikke järelarvestusi sooritada õpilased, kes järelarvestuse ajal olid haiged või kellel langesid mitme järelarvestuse ajad kokku. Nimetatud juhul tuleb õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestuse ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal); teavitada teise aine õpetajat kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 14. novembril; registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 12. novembril. Registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu-Registreeri).
   
 • 5.-9. novembrini on Nordplus projekti raames Rootsis Kalmaris õpetajad Aare Ristikivi ja Ülle Seevri ning õpilased Hanna Simona Allas (11.d), Danver Hans Värv (12.b),  Brett-Peter Rästas (12.d), Triinu Amboja ja Anette Gertrud Pello (mõlemad 12.e).

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 06.11
11.b    3. tund eesti keel õp T. Pluum – 141
    3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
11.c    1. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste – 141
    4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.a    4. tund füüsika õp S. Oks – 141
12.b    1. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.e    3. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
    4. tund jääb ära
kolmapäev, 07.11
10.c    1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
2. tund keemia õp E. Paabo – 217
10.d    1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
11.b    2. tund ajalugu õp A. Pettai – 203
3. tund keemia õp E. Paabo – 217
11.e    1. tund keemia õp. H. Pähno – 107
4. tund füüsika õp J. Paaver – 213
12.a    4. tund eesti keel õp T. Pluum/L. Pettai – 102/141
12.b    2.-3. tund eesti keel õp A. Salo/ M. Piirimäe – 102/107
12.c    1. tund keemia õp E. Paabo – 217
3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
12.d    1. tund füüsika õp J. Paaver – 225
2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
3. tund matemaatika õp. H. Kiisel – 135
12.e    1. tund matemaatika õp H. Kiisel – 135
3. tund eesti keel õp T. Pluum/L. Pettai – 144/105
neljapäev, 08.11
10.a    1. tund füüsika õp S. Oks – 136
10.a    2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
3. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.b    4. tund matemaatika iseseisev töö õp H. Kiisel – 136
10.c    1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
10.d    1. tund ajalugu õp A. Pettai – 227
10.e    2. tund ajalugu õp A. Pettai – 227
11.a    1. tund eesti keel õp K. Soodla – 202
    3. tund füüsika õp S. Oks – 105
11.b    2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
4. tund muusika õp Ü. Keerberg – 220
11.d    3. tund füüsika õp J. Paaver – 136
11.d    2. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
11.e    2. tund füüsika õp J. Paaver – 136
12.a    2. tund füüsika õp S. Oks – 139
12.a    3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
12.b    4. tund kehaline kasvatus õp A.Saarva/ A. Poom – 228
12.d    1. tund füüsika õp J. Paaver – 141
12.e    2. tund kunst õp P. Beier – 141
reede, 09.11
10.a    1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, E. Hunt – 204, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 308
4. tund matemaatika õp H. Kiisel – 136
10.b    1. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221 
3. tund inglise keel õp M. H. Köhler – 312, E. Hunt – 308
10.c    1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, H. Köhler – 204, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 308
2. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
4. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.d    1. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309, H. Köhler – 204, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 308
3. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
4. tund jääb ära
10.e    2. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 309,  E. Hunt  – 204, K. Ojaveer – 312, Ü. Roostoja – 308
11.d    3. tund füüsika õp J. Paaver – 136
11.e    1. tund eesti keel õp A. Salo – 227
2. tund füüsika õp J. Paaver – 136
3. tund ajalugu õp K. Punga – 227
12.a    3. tund füüsika praktikum kogu klassil õp M. Reemann – 213
12.b    2. tund bioloogia õp S. Kaarna – 227 toimub ka 1. tund
3. tund eesti keel õp A. Salo/M. Piirimäe – 107/141
4. tund füüsika praktikum kogu klassil õp M. Reemann – 213
12.d    4. tund füüsika õp J. Paaver – 141

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 29. septembril toimus matemaatika lahtine võistlus. Meie parimad:
  NOOREM RÜHM (134 õpilast):
  1.-3. Andres Sõmer (10.b) I auhind, 4. Jaagup Tamme (10.b) II auhind, 10.-12. Joonatan Ristmäe (10.b) III auhind;
  VANEM RÜHM (91 õpilast):
  2. Artur Avameri (11.a) I auhind, 4. Richard Luhtaru (12.a) II auhind, 8. Sullo Saan (12.a) III auhind, 12.-14. Hannes Kuslap (12.a),  16.-21. Kaarel Kangro (12.a),  16.-21. Ellen Leib (12.b)
 • Triinu Hommik (12.d) võitis oma vanuseklassis Tartu Noorte Luuleprõmmi ja esindab meie linna üleriigilisel võistlusel.
 • Selgunud on 15.-21.10 toimunud informaatika lahtise võistluse tulemused. 131 osaleja seas olid meie kooli õpilastest parimad:
  2. koht Toomas Tennisberg (12.b)
  3. koht Richard Luhtaru (12.a)
  6. koht Jaagup Tamme (10.b)
 • 2018/2019. õppeaasta informaatikaviktoriini Kobras I voor toimub 5.-16. novembrin. Täpsem aeg osavõtuks leppida kokku õpetaja Anneli Mägiga (anneli.magi@htg.tartu.ee).

Konkursid

Teated

 • Täna kell 16.00 algab auditooriumis II klassidevaheline mälumäng. Tule osalema!
 • Teisipäeval, 6. novembril avatakse ajalooringis väga erilist teemat: film „Kadunud hõimu otsides“ (2014) räägib Ida-Lätis pikalt isoleeritud keelesaarena elanud eestlastest. Teema avab huvitavaid seoseid ja silmaringi mõttes kasulikke teadmisi eesti kultuuriloo kohta.
 • Teisipäeval, 6. novembril külastavad meie kooli USA saatkonna Chargé d’Affaires (asjur) Clifford Bond, tema abikaasa Michele Bond, pressi- ja kultuuriala aseatašee Julia Smart ning kultuuri- ja haridusspetsialist Jane Susi. Kell 11.15-11.50 kohtuvad nad aulas 10.b, 10.c ja 10.d õpilastega inglise keele tunni raames. Pärast jätkuvad inglise keele tunnid tavapärastes ruumides.
 • Kooli med.-õde Jaanika Saarepuu on 6. novembril Tallinnas seminaril. Sel päeval on med. kabinet suletud.
 • Koostöös TÜ Kliinikumi Verekeskusega toimub 8. novembril meie koolis doonoripäev. Verd loovutama on oodatud kõik täisealised ja terved isikud. Verd saab anda aulas kella 10.30 kuni 13.30. Kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument! Lisainfot, nt mida peaks jälgima enne vereandmist jne, saab Verekeskuse kodulehelt.
 • Filmiklubi kutsub neljapäeval, 8. novembril auditooriumisse vaatama filmi „Stalini surm“ (2017), loo tausta aitab avada Tartu Ülikooli ajalootudeng Jan Lucas Videvik. Film algab kell 18.00, täpsem informatsioon HTG ajalooringi Facebooki-lehel.
 • Laupäeval, 10. novembril on rahvusvahelise inglise keele eksamiga seonduvalt kasutuses ruumid 102, 135, 136, 301, 302 ja 303.
 • Esmaspäeval, 12. novembril toimub aulas 12. klasside pildistamine lõpualbumisse järgmiselt:
  10.40 – 12.a
  10.45 – 12.b
  10.50 – 12.c
  10.55 – 12.d
  11.00 – 12.e

 

Õpetajad

 • Õpetajad Ülle Seevri ja Aare Ristikivi osalevad projekti NordPlus õpilasvahetuse üritustel 5.‑9. novembrini, matemaatikaõpetajad Ülle Hüva ja Ehtel Timak viibivad õpilastega matemaatika laagris Kurgjärvel 8. ja 9. novembril, õpetaja Kerli Orav-Puurand 8. novembril. Kolme kooli kohtumisele sõidavad koos õpilastega 9. novembri hommikul õpetajad Tiina Niitvägi-Hellamaa ja Olga Titova, pärast koolipäeva lõppu õpetajad Tiina Pluum ja Karin Soodla ja direktor Ott Ojaveer.

Kooli hoolekogu

 • Kooli hoolekogu koosolekul 1. novembril valiti hoolekogu esimeheks Toomas Rell ja aseesimeheks Eiki Berg. Hoolekogu kooskõlastas kooli kodukorra ning kuulas koolijuhtkonna selgitusi eelmise õppeaasta õppetöö tulemuste ning 11. klasside õpilastele ja õpetajatele läbiviidud rahuloluküsimustike kohta.
 • Hoolekogu ja õpilasomavalitsuse juhid kiitsid heaks kooli kodukorra muudatuse. Kodukorra lisa 5 muudatus sätestab:
  Kui õpilane viibib enam kui kolm tööpäeva kestval eraviisilisel või pere puhkusereisil või osaleb projektis, mis ei toeta hariduslikke vajadusi, jääb tal arvestuste sooritamiseks sel õppeperioodil ühekordne võimalus, st õpilane kaotab õiguse sooritada järelarvestust.
  Kooli kodukorra reeglid on kättesaadavad HTG kodulehel.

Kolme kooli kohtumine

 • Reedel, 9. novembril sõidab meie kooli võistkond kolme kooli kohtumisele Pärnusse. Buss väljub Vanemuise alumisest parklast kell 8.00. Erinevate ainete võistlusel esindavad kooli: ajalugu: Elis Riin Tars, Eliise Virumäe, Susann Vahrušev (kõik 10.e), Liisbet Teema (11.e);
  kirjandus: Liisa-Maria Komissarov (11.e), Liisbet Palm, Anna Weidebaum (mõlemad 12.d), Karmen Kukk, Olivia Raudsik ja Maarja Leedjärv (kõik 12.e);
  kunst: Liisa-Lota Jõeleht, Meeta Kõljalg (mõlemad 10.e), Kadri Joala (11.e);
  muusika: Helo Laatspera (10.e), Erika Buda (11.e), Oliver Valk (12.b), Hugo Palm (12.d); inglise keel: Elisabeth Eerme, Grethen Saar (mõlemad 10.e);
  prantsuse keel: Markus Laanoja (11.d), Hant Mikit Kolk (12.e);
  saksa keel: Grete Isabel Huik (11.d), Michelle Aurelia Jõgi (12.d);
  vene keel: Andrea Jagur, Robert Paju (mõlemad 11.e).

Eelteated

 • Esmaspäeval, 12. novembril kell 16.00 toimub raamatukogus klassivanemate ümarlaud, kuhu on lisaks klassivanematele oodatud ka õpilaskogu liikmed ja koolilehe Miilang esindajad.
 • Neljapäeval, 15. novembril toimub õppetöö analüüs - 11.  klassid kell 14.30-15.45 ja 12. klassid kell 15.45-17.00. Kõikide aineõpetajate osavõtt on vajalik.

 

Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37