Infoleht 17.09.2018 nr. 2

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • 11.a klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti kooliperele sügispikniku korraldamise eest;
 • õpetajaid Kristiina Pungat ja Karin Soodlat abituuriumile õppekäigu korraldamise eest.

Õppetöö

 • Kolmapäeval, 19. septembril pärast 4. ja 5. tundi toimub UPT-19 koordinaatorite konsultatsioon. Eelregistreerimine Moodle keskkonnas UPT-19 kursuse all (alajaotuses „Töö esitamine“) lõpeb teisipäeval, 18. septembril kell 23.55.
 • Neljapäeval, 20. septembril kell 8.05 – 11.00 toimub matemaatikaõpetajate eestvedamisel ruumides 105, 107 ja 221 matemaatikaolümpiaadi koolivoor. Olümpiaadist võtavad osa kõik 10.a ja 10.b klassi õpilased ning valikuliselt õpilased ülejäänud klassidest. Olümpiaadil osaleda soovijatel (ka humanitaar- ja loodusharu õpilastel) palutakse pöörduda enda matemaatikaõpetaja poole.
  Olümpiaadil osalevad õpilased lõunatavad kohe pärast ülesannete lahendamist või klassile ette nähtud vahetunnil ning osalevad 3. ja 4. tunniplaanijärgses tunnis. Olümpiaadi ajal on klassiruumides:
  221 - õpetaja Ülle Hüva (kell 8.05 – 11.00)
  107 - õpetaja Age Salo (kell 8.05 – 9.25)
  õpetaja Hele Kiisel (kell 9.25 – 11.00)
  105 - õpetaja Kerli Orav-Puurand (kell 8.05 – 11.00)

 

 • 12. c klassil algab bioloogia praktikum TÜ õppejõu Martin Kärneri juhendamisel. Praktikumi tunnid toimuvad:
  I rühm  - neljapäeviti kell 14.25 ruumis 225. Esimene tund toimub 20. septembril.
  II rühm - reedeti kell 13.00 ruumis 225. Esimene tund toimub 21. septembril.
  Õpilastel palutakse jaotuda rühmadesse arvestades vabaaine kursustel osalejatega.

 

Muudatused tunniplaanis

kolmapäev, 19.09
10.a     2. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
4. tund eesti keel õp. T. Pluum - 102
11.e     1. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 225
2. tund ajalugu õp. K. Punga - 144
12.a     2. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
12.b     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 221
3. -4. tund tund kirjandus õp. A. Salo - 220
12.c     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 221
12.d     4. tund füüsika õp. J. Paaver - 213
neljapäev, 20.09
11.a     2. tund õp. K. Soodla - 136
11.e     2. tund kirjandus õp. A. Salo - 203
12.d     1. tund kirjandus õp. K. Soodla - 136
reede, 21.09
10.c     4. tund kehaline kasvatus õp. A. Saarva/A.Poom - 228
12.a     1. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102
12.b     3. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 227
12.c     2. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 227
12.e     1. tund ühiskonnaõpetus õp. A. Ristikivi - 227
                        4. tund kirjandus õp. T. Pluum - 102

Teated

 • Jiang Li juhendamisel alustab Tartu Kunstikoolis, Eha 41 klassis 219 vabaaine kursus „Hiina keel ja kultuur“. Esimene tund toimub 19. septembril 2018. Täpsem info olga.martis@tartukunstikool.ee.
 • Kooliõde Jaanika Saarepuu alustab plaaniliste tervisekontrollide läbiviimist kümnendates klassides. Esimene klass on 10.a. Detailsem info ja küsimustele vastamine toimub infominutites igas klassis eraldi enne tervisekontrollide algust.
 • Teisipäeval, 18. septembril kell 15.45 – 17.00 toimub raamatukogus selle õppeaasta esimene klassivanemate ümarlaud, millest osa võtma on oodatud kõikide klasside ja õpilaskogu esindaja.
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 18. septembril hooaja avaüritusele, mis on pühendatud vastupanuvõitluse päevale. Vilistlane Karl Jaago räägib Eesti iseseisvuse taastamise katsest 1944. aastal ja selle sündmuse peategelastest Jüri Uluotsast ja Otto Tiefist. Kõik huvilised on oodatud kell 15.45 ruumis 141.
 • Kolmapäeval, 19. septembril algusega kell 15.45 selgitavad Dream Foundationi esindajad ruumis 141 välismaale õppima kandideerimise tingimusi.
 • Reedel, 21. septembril 5. tunni ajal (kell 14.25 – 15.40) toimub auditooriumis õppealajuhataja infotund 10. klasside õpilastele. Räägitakse HTG õppekavast, koolitöö korraldusest ning kooli kodukorrast. Kõigil 10. klasside õpilastel on infotunnist osavõtt kohustuslik.
 • Reedel, 21. septembril viienda tunni ajal on kõikidel huvilistel võimalus ruumis 107 saada ülevaade eelmisel õppeaastal läbi viidud 11. klasside rahuolu küsitluse tulemustest.
 • Reedel, 21. septembril kell 14.30 tutvustavad autokoolid 11. ja 12. klasside õpilastele ruumis 141 õppimisvõimalusi nende koolis.
 • 21. septembri õhtupoolikust kuni 23. septembrini toimub meie koolis Jaapani kultuurifestival AniMatsuri, koolimaja on ürituseks välja üüritud.
 • Esmaspäeval, 24. septembril ootab huvijuht kõiki abituriente kell 12.20 auditooriumisse, et rääkida koolimärgi tellimise võimalusest.
 • Ballieelsed seltskonnatantsu kursused algavad 25. septembrist ja kestavad kuni 4. detsembrini (k.a). Kursus toimub igal teisipäeval kell 17.30 -19.00 kooli võimlas. Ühe tunni hind on 2 eurot. Kursus on suunatud ennekõike 10. klasside õpilastele, aga oodatud on ka vanemate klasside õpilased. Tantsimist hakkab õpetama võistlustantsu treener Hardi Rikand (HTG vil. 2006)
 • Seoses Euroopa keeltepäevaga (26. september) palume nii õpilastel kui ka õpetajatel jagada oma kogemusi Euroopa keelte ja maadega ükskõik millises Euroopa keeles aadressil www.padlet.com/englishstudies/HTGLanguages.
 • 12. septembril toimus traditsiooniline kooli sügispiknik, mida korraldasid praktilise tööna 11.a klassi õpilased Georg Elias Humal, Miikael Marten Kibuspuu ja Lauri Kuresoo, keda toetasid kõik ülejäänud 11.a klassi õpilased. 10. klasside arvestuses võitis 10.a, 11. klasside arvestuses võitis 11.c. Köieveo võitis 11.b.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Leonid Zinatullin (11.a) ja Hannes Kuslap (12.a) osalesid Eesti võistkonna koosseisus Ungaris rahvusvahelisel astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil.

Konkursid

Õpilased

 • 13.-18. augustini olid õpilasvahetuse raames meie koolis vastukülaskäigul Lüneburgi Wilhelm Raabe gümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Koos treffneristidega tutvuti Eesti ajaloo, kultuuri ja teadusega ning loodusmaastikuga – käidi ERMis, AHHAAs, Lõuna-Eesti kuppel- ja rabamaastikul ning nauditi virtuaalreaalsust FUTURUUMIS. Külaskäigul Raekotta tutvustas linnapea Urmas Klaas linna arenguplaane ning rääkis sõpruslinnade Tartu ja Lüneburgi suhetest. Õpetajad M. Matto ja O. Titova tänavad kõiki programmis osalenud õpilasi, kes külaliste vastuvõtu huvitavaks ja meeldejäävaks muutsid.

Õpetajad

 • Õpetaja Saima Kaarna viibib õpilastega 19.‑21. septembril Leedus rahvusvahelisel võistlusel „Noored Euroopa metsades“.

HTG huviringid

 • Huviringide esimesed kokkusaamised:
  Lingvistika (õp. Kristiina Punga)
  Esmaspäeval, 17. septembril kell 16.00 ruumis 144 (ajalooklass)
  Ajalooring (õp. Aare Ristikivi ja Kristiina Punga)
  Teisipäeval, 18. septembril kell 15.45 ruumis 141 (ajalooklass)
  Väitlusklubi (õp. Maarja Tambet)
  Neljapäeval, 20. septembril kell 14.45 ruumis 221 (auditoorium). Toimub näidisväitlus teemal „Eesti vangidel peaks olema õigus kõikidel valimistel hääletada“
  Kunstitrenn (õp. Mari Jõgiste)
  Kolmapäeval, 10. oktoobril kell 15.45 ruumis 203 (sotsiaalainete klass)
  Võitluskunstide trenn (õp. Reedik Pääsuke)
  Kolmapäeval, 17. oktoobril kell 18.00 ruumis 112 (kelder)

 

Sport

 • Johan Tamm (10.c) võitis 21. juulil Narvas toimunud EMV triatlonis A-klassis 1. koha. 31. augustist - 2. septembrini Kreekas (Loutrakis) toimunud Noorte EM-l triatlonis saavutas noormees A-klassis tubli 10. koha.
 • Maakonna meistrivõistlustel tänavakorvpallis sai HTG 4. koha. Kooli esindasid Christofer Kalda (10.b), Georg Kaasik (12.b), Mark Olaf Sepp (12.b) ning Brandon Undrus (12.e).
 • Eesti Olümpiakomitee kinnitas Tartu Spordiakadeemia 2018/2019 õppeaasta sportlaste nimekirja, kuhu kuulub 20 silmapaistvat noorsportlast. Nende seas ka murdmaa- ja laskesuusataja Kerstin Ojavee (11.b).

Raamatukogu teated

 • Esmaspäeval, 17. septembril suletakse kooli raamatukogu kell 12.30, kuna raamatukoguhoidja viibib kirjastuse Koolibri teabepäeval.

Söökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  *kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  tava- ja taimetoit 18 päeva x 0.70 eurot = 12.60 eurot, poisteports 18 päeva x 1.05 eurot = 18.90 eurot;
  *kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  tava- ja taimetoit 13 päeva x 0.70 eurot = 9.10 eurot, poisteports 13 päeva x 1.05 eurot = 13.65 eurot.
  Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
  Söökla on avatud I perioodil kuni arvestuste nädalani:
  esmaspäevast reedeni kell 7.30 – 9.30
  esmaspäevast kolmapäevani kell 10.30 – 16.00
  neljapäeval ja reedel kell 10.30 – 15.00
Viimati muudetud: 
2020-06-03 20:37