Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Haridus- ja Teadusmiisteerium kuulutab välja 2018. a õpilasleiutajate riikliku konkursi.

Konkurss toimub järgmistes kategooriates:
1.–4. klass
5.–9. klass
10.–12. klass.

Preemiafondi eelarve on 25 950 eurot.
1.-4. klass
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 650 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 325 eurot.
5.-9. klass
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1950 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 975 eurot.
10.-12. klass ja kutsekeskhariduse õppekaval õppijad
I preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 2600 eurot;
II preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1950 eurot;
III preemia – auhinnafond väärtuses kokku kuni 1300 eurot.
Kõigi I preemia pälvinud tööde juhendajatele auhinnafond väärtusega kokku kuni 5000 eurot.
Konkursil kõige paremaid tulemusi näidanud koolile esemeline preemia väärtusega kuni 2900 eurot.
Auhind Eesti esindaja(te) osalemiseks USAs toimuval rahvusvahelisel õpilaste teadus- ja inseneeriamessil Intel ISEF (mais 2019) maksumusega kokku kuni 5700 eurot.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018. a ja konkursitööde vastuvõtmise kohaks Eesti Teadusagentuuri (aadress Soola 8, 51013 Tartu, www.etag.ee/konkursid).

Konkursitööle esitatavad nõuded:
konkursitöö peab olema valminud 2017. või 2018. aastal;
igal konkursitööl võib olla 1 kuni 3 autorit;
iga noor leiutaja või leiutajate meeskond võib konkursile esitada kuni 3 konkursitööd;
konkursitöö teema on vaba;
konkursitööna tuleb esitada leiutise joonis (või joonistus) ning leiutise kirjeldus:
10.-12. klassi ja kutsekeskhariduse kategoorias:
lahendust vajava probleemi kirjeldus koos selle olemasolu kinnitava taustmaterjaliga (kirjanduse jm materjalide põhjal);
probleemi lahenduse tööpõhimõtte ja selle teostatavuse kirjeldus (milliseid tehnoloogilisi lahendusi selleks oleks vaja. Võrdlus olemasolevate sarnaste lahendustega jms);
leiutise/idee kasutaja/sihtgrupi kirjeldus;
maht kokku 5-10 A4 lehekülge; vormistatud vastavalt koolis kehtivatele uurimuslik-praktiliste tööde koostamise nõuetele.
vajadusel võib koos konkursitööga saata ka demonstratsioonmaterjali (mudel, prototüüp, arvutiprogramm vms);
konkursitööl peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus);
konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt (failid tuleb üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid) kui ka paberkandjal.

Uuendatud: 26/09/2018