V perioodi järelarvestused toimuvad:

neljapäeval, 14. juunil
kell   9.15        bioloogia õp. S. Kaarna – 221
kell   9.15        matemaatika õp. E. Timak – 221
kell   9.15        inglise keel õp. E. Hunt – 105
kell   9.15        prantsuse keel õp. T. Niitvägi-Hellamaa – 105
kell 10.00        matemaatika õp. Ü. Hüva, K. Orav-Puurand – 136
kell 11.00        muusikaõpetus õp. Ü. Keerberg – 220
kell 11.00        kunstiajalugu õp. P. Beier – 203
 
reedel, 15. juunil
kell   8.30        keemia õp. E. Paabo – 221
kell   8.30        matemaatika õp. H. Kiisel – 221
kell   8.30        inglise keel õp. Ü. Roostoja – 221
kell   9.00        inglise keel õp. H. Köhler – 312
kell   9.00        vene keel (kirjalik) õp. O. Titova – 301
kell 13.00        kirjandus õp. M. Põkka – 107
 
 
Kordusarvestused
 
Õppeaasta jooksul ebaõnnestunud või sooritamata jäänud kirjalikud kordusarvestused toimuvad 14. ja 15. juunil. Suulise kordusarvestuse aeg ajaloos, inglise keeles, kirjanduses, kunstiajaloos ja vene keeles tuleb aineõpetajatega isiklikult kokku leppida. Kordusarvestuse sooritamise tähtaeg on 18. juuni. Kordusarvestusi saavad sooritada õpilased, kellele õppenõukogu andis 28. mail loa.
 
neljapäeval, 14. juunil kell 9.15-11.00 ruumis 105
eesti keele 1., 2. ja 3. kursuse arvestus
saksa keele 2. kursuse arvestus
ajaloo 5. kursuse arvestus
 
neljapäeval, 14. juunil kell 9.15-11.00 ruumis 221
matemaatika 4. ja 8.-10. kursuse arvestus
füüsika 1. ja 5. kursuse arvestus
 
reedel, 15. juunil kell 8.30 - 10.00 ruumis 221
bioloogia 1. ja 2. kursuse arvestus
füüsika 2. ja 4. kursuse arvestus
keemia 4. kursuse arvestus
matemaatika 1., 3.ja 7. kursuse arvestus
muusika 1. kursuse arvestus
saksa keele 3. kursuse arvestus.

Uuendatud: 13/06/2018