Lasteabitelefoni joonistus- ja fotovõistlus ''Mina hoolin''

Kutsume Teid osa võtma Lasteabitelefoni joonistus- ja fotovõistlusest ''Mina hoolin'', mille eesmärgiks on julgustada lapsi ja noori hoolimisest ja märkamisest rääkima, seda väljendama ja tähele panema nii iseenda, lähedaste kui ka ümbritseva suhtes. 

Joonistamine ja pildistamine on levinud eneseväljendamise vormid, mille kaudu on lastel ja noortel ennast kergem avada. Ootame laste joonistusi ja pilte hetkedest või situatsioonidest, kus nad näevad hoolimist ja märkamist, kus on vajalik kellegi abistamine või aitamine. Olgu selleks kurva kaaslase lohutamine, nõrgemate kaitsmine või teatamine koolikiusamisest. Konkreetne teema ja lahendus jääb laste enda otsustada.

Hoolimine algab väikestest asjadest ja on tegelikult kergesti teostatav. Väikesed asjad nagu hommikune sõbralik „tere", heatahtlik tunnustus kaaslasele, südamlik kallistus sõbrale või lihtne küsimus „kuidas läheb?" aitavad näidata huvi ja hoolivust, üksteisega arvestamist.

Laste joonistusi ja pilte näidatakse hiljem ka rändnäituse raames Eesti erinevates paikades ja asutustes.

Konkursi auhindasid on kokku neli: 2 Fujifilm Instax Mini 9 kiirpildikaamerat ja Discovery Adventures HD 720p 360° Wifi Action Camera Territory. 

Samuti viivad lasteabitelefoni töötajad koolides ja lasteaedades läbi vestlusringe lastele, kus räägitakse hoolimisest ja märkamisest ning igaühe rollist abivajava kaaslase aitamisel, lisaks tutvustatakse lasteabitelefoni 116111. Vestluringi läbiviimiseks saab rohkem infot lasteabitelefoni kodulehelt www.lasteabi.ee või kirjutades aadressile mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Konkursireeglid ja -tingimused

1. Lasteabi joonistus- ja fotokonkurss on Eesti lasteaedade, alg-, põhi- ja keskkooli lastele suunatud võistlus, millega julgustatakse lapsi hoolimisest ja probleemide märkamisest rääkima. Konkursi peaeesmärgiks on tõsta teadlikkust lasteabitelefoni numbrist 116111 ja teavituskampaaniast ''Aga mina hoolin ja märkan'', millega soovitakse julgustada lapsi ja noori hoolimisest ja märkamisest rääkima, seda väljendama ja tähele panema nii iseenda, lähedaste kui ümbritseva suhtes.

2. Konkursi raames ootame laste joonistusi või fotosid teemal ''Mina hoolin''. Lisainfot „Aga mina Hoolin ja märkan'' kampaania kohta leiab veebilehelt www.lasteabi.ee ja www.facebook.com/lasteabi

3. Ülespildistatud joonistused või fotod tuleb saata e-maili aadressile teele@laecwador.ee

4. Saadetud töödele tuleb kindlasti juurde märkida õppeasutuse nimi, autori nimi, vanus, klass ning juhendaja kontaktandmed.

5. Konkurss kestab 26.04.-20.05.2018. Tööde viimane saatmise kuupäev on 20.05.2018, rahvahääletus kestab 26.04-25.05.2018, žürii hindamine toimub 21.05.-25.05.2018 ja võitjad kuulutatakse välja 29.05.2018.

6. Kõik esitatud tööd laetakse jooksvalt üles Lasteabi Facebookilehele www.facebook.com/lasteabi ning 26.04.2018 algab rahvahääletuse voor, kus inimesed saavad enim meeldinud pildi alla like-i panna. Oma lemmiku poolt saab hääletada 25. maini. Esitatud tööde hulgast valitakse võitjad žürii ja rahva lemmikute koondhäälte tulemusena. 

7. Kokku jagatakse auhindu neljas erinevas kategoorias:

  1. Lasteaiad
  2. 1.-6. klass
  3. 7.-9. klass
  4. 10.-12. Klass

8. Konkursil on kokku neli auhinda. Lasteaedade ja 1.-6. klassi kategooriate võitjad saavad auhinnaks Fujifilm Instax Mini 9 kiirpildikaamera. 7.-9. klassi ja 10.-12. klassi kategooriate võitjad saavad auhinnaks Discovery Adventures HD 720p 360° Wifi Action Camera Territory.

9. Konkursile esitatud joonistusi ja fotosid soovitakse kasutada hiljem rändnäituse materjalidena erinevates Eesti kohtades ja asutustes, seega palume arvestada valmisolekuga originaaltöid hiljem saata ka postiga.

10. Konkursi korraldajaks on Sotsiaalkindlustusamet, küsimuste korral saab ühendust võtta Mari-Liis Mänd, 53071499, 

mari.liis.mand@sotsiaalkindlustusamet.ee 

Uuendatud: 2/05/2018