Urmas Kokassaare nimeline stipendium

Vilistlaskogu juhatus kuulutab  välja konkursi Urmas Kokassaare nimelisele  stipendiumile.

Stipendiumi statuut

Stipendiumid määratakse HTG õpilastele või kõrgkoolides bakalaureuseastmes õppivatele HTG vilistlastele edasise enesetäiendamise võimaldamiseks loodusteaduste valdkonnas.

Stipendiumifond on kuni 500 eurot, välja anda kuni 2 stipendiumi.

Stipendiumitaotlusi hindab komisjon kuhu kuuluvad HTG direktor ja õppealajuhataja, vilistlaste esindajad ning Urmas Kokassaare perekonna esindaja.
Konkursi läbiviimine, stipendiumikonkursi võitjate väljaselgitamine ja  stipendiumite väljamaksmine teha ülesandeks HTG Vilistlaskogu MTÜ juhatusele.
Stipendiumid maksta stipendiumikonkursi võitjatele välja ühekordse maksena 2017. aasta jooksul. 
Stipendiumikonkursi kandidaatide esitamise tähtajaks on 10. november 2017. a. Taotlused esitada kirjalikult koos stipendiumitaotleja allkirjaga koolidirektorile või digiallkirjastatud e-postile ott.ojaveer@htg.tartu.ee

 

Uuendatud: 15/11/2017