Noore uurija stipendiumi konkurss

Noore uurija stipendium annab õpilasele võimaluse teha oma uurimistöö valmis koostöös teadlasest juhendajaga, toimetada koos teaduslaboris, osaleda välitöödel või muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös. Konkursil osalenute hulgast valime välja kõige motiveeritumad õpilased, kellele pakume edaspidi tuge uurimistöö tegemisel. Abistame juhendaja leidmisel teadusasutustest, tasustame juhendamiskulud. Vajadusel hüvitame uurimistöö tegemiseks vajalikud õpilase ja juhendaja kulud, sh transpordi-, majutus- ning väikeses mahus ka tööks vajalike materjalide ostu kulud.

NB! Konkurss on avatud ja ootame taotlusi kuni 16. oktoobrini 2017! 

Kandideerima on oodatud  8.-11. klassis õppivad teadushuvilised noored.

Noor-uurija

Stipendium sisaldab:

 1. Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
 2. Avaseminaril osalemine (sisaldab lühikoolitust).
 3. Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:
  a)      teadlasest juhendaja töötasu;
  b)      vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid;
  c)      vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide ja juhendaja sõidukulusid.

Konkursil osalemise tingimused:

 1. Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
 2. Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
 3. Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku alles juhendaja ja õpilase koostöös.
 4. Uurimistöö peab valmima ühe aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
 5. Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline taotlusvorm ja saata see otse veebist meile.
 6. Täidetud taotlusvorme ootame kuni 16. oktoobrini 2017.

Edukaks kandideerimiseks soovitame kindlasti eelnevalt läbi mõelda, mis teema uurimine sulle tõeliselt huvi pakub, miks selle teema uurimine võiks olla vajalik ja kuidas saab stipendium sellise uurimistöö elluviimisele kaasa aidata. Seejärel tuleb need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

NB! Konkursil osaledes tuleb arvestada, et igale väljapakutud teemale ei pruugi olla võimalik leida juhendajat. Lisaks võib koostöös oma tulevase juhendajaga teemadering täpsustuda või osutuda valituks hoopis mõni muu huvipakkuv teema. Samuti tasub meeles pidada, et õpilase juhendamine pole teadlase põhitöö ning teadusasutuse juures uurimistöö tegemiseks peab varuma aega ja olema ise sihikindel.

Ja arvesta kandideerimisel ka stipendiaadile antava ajaplaaniga:

 1. Kandideerimise tähtaeg – 16. oktoober 2017;
 2. Stipendiaatide väljavalimine – november 2017;
 3. Juhendajate leidmine stipendiaatidele – detsember 2017-jaanuar 2018;
 4. Uurimistöö tegemine – veebruar-detsember 2018.

Nagu ajaplaanist selgub, võib juhtuda, et juhendaja leidmisega läheb aega ja Sinu uurimistöö valmib alles 2018. aasta detsembriks, mis tähendab, et kui soovid stipendiumi abil oma kooli uurimistööd teha, siis stipendiumile oleks hea kandideerida nö üks õppeaasta ette, st praegu võiksid kandideerida stipendiumile juhul,  kui kooli uurimistöö peab valmima 2019.a kevadeks.

Valminud uurimustööga on võimalik hiljem osaleda õpilaste teadustööde riiklikul konkursil, mille tähtaeg on igal aastal 20. veebruaril.

Täpsem info konkursi kohta: http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendium.

Uuendatud: 23/09/2017