Kujutava kunsti võistlus "Naised mereteaduses"

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kutsub noori vanuses 14-18 aastat osalema kujutava kunsti võistlusel "Naised mereteaduses". Soovime, et konkursil osalemine paneks noori mõtlema soolise võrdõiguslikkusega seotud väljakutsetele teaduse- ja tehnoloogia valdkonnas ning avardaks nende arusaamu antud teemal üldisemalt.

Tegemist on Horisont 2020 projekti "Baltic Gender" (https://www.baltic-gender.eu/home) raames korraldatava konkursiga. Projektis osalevad kaheksa Läänemere piirkonna uurimisasutust ja kõrgkooli, sh Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, eesmärgiga vähendada soolist ebavõrdsust mereteaduse ja -tehnoloogia valdkonnas.

Võistlustööd (animatsioon, illustratsioon, poster, foto, video, vms.) palume saata hiljemalt 5. novembriks 2017 e-posti aadressile: baltic-gender@apc.ku.lt

Alla 18-aastased osalejad peavad koos võistlustööga esitama ka vanemliku nõusoleku vormi (vt manuses, Parental Consent Form).

Kolme parimat võistlustööd auhinnatakse 500 euroga.

Täpsema informatsiooni ja konkursi reeglid leiate projekti kodulehelt https://www.baltic-gender.eu/home.

Uuendatud: 15/09/2017