Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss

Tartu Keskkonnahariduse Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kutsub õpilasi osalema 2017.a keskkonnaalaste uurimistööde konkursil.

REEGLID

  • Osa võivad võtta kõik üldhariduskoolide 5.-12. klassi õpilased.
  • Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast.
  • Töö peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.
  • Referaadid ei kuulu hindamisele.

TÖÖ ESITAMINE

Keskkonnaalane uurimustöö tuleb esitada elektrooniliselt pdf failina 20. veebruariks 2017. Tööd saab üles laadida aadressil www.etag.ee/konkursid 

Selles keskkonnas saab uurimistööd esitada ka Eesti õpilaste teadustööde riiklikule 
konkursile. Ühtne veebikeskkond tähendab seda, et sama tööd on võimalik esitada väga lihtsalt mõlemale konkursile. Siiski on oluline tutvuda konkursitöödele seatud tingimustega mõlema asutuse veebilehel.

KONKURSS

  • I voorus hindab iga tööd 2 retsensenti.
  • II voorus kutsutakse oma töid konverentsil esitlema 10 põhikooli ja 10 gümnaasiumi parema töö autorit.
  • Konverentsist osa võtma on palutud kõik osalejad ja juhendajad.

KONVERENTS

Konkursile esitatud uurimistööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 10. märtsil 2017 Tartus, Tartu Loodusmaja (Lille 10) saalis. Konverentsile esinema ja oma töid tutvustama palutakse põhikooli astme kümne parima ja gümnaasiumi astme kümne parima töö autorid. Autoritel tuleb esitada oma töö põhjal 5-10 minuti pikkune ettekanne. Konverentsil hindab komisjon autorite esitlust ja esinemisoskust, küsimustele vastamist ja töö sisukust. Hindamiskomisjoni hinnetele liidetakse retsensentide hinded ja saadud punktide alusel antakse välja auhinnad.

Täpsem info: https://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/2016/11/06/keskkonnaalaste-uurimistoode-konkurss-2017-aastal/

Uuendatud: 18/05/2024