Kirjutiste konkurss „Heategu läbi minu mõtete“

Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkond (LIONS) ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja kirjutiste konkursi "Heategu läbi minu mõtete".

Konkursi eesmärk: suunata kirjutajaid mõtlema heategudele ja panna nad märkama heategusid enda ümber, andes neile võimaluse mõtiskleda heateo olemuse, vajalikkuse ja tulemuse üle. Arutleda enda võimaluste üle teha heategusid või aidata kellelgi heategu teha.

 Konkursi ajakava

Tööde laekumise tähtaeg

·         19. detsember  2016

Konkursi kokkuvõtted:

·         17. veebruar 2017

Auhinnatseremoonia

·         23. veebruar 2017

Raamatu HEATEGU LÄBI MINU MÕTETE esitlus

·         22. aprill 2017

 Kirjutis

Kirjutise pealkiri

·         Konkursi peateema on "Heategu läbi minu mõtete", kuid iga osaleja võib panna kirjutisele ise pealkirja.

Kirjutiste esitamise vorm

·         e-postiga aadressile:  raamat@lions.ee 

Kirjutiste kohustuslikud osad

·         autori ees- ja  perekonnanimi

·         töö pealkiri

·         autori vanus

·         kooli nimetus

·         autori kontakttelefon ja kontakttelefoni omanik (märkida, kas autor ise, ema, isa, juhendaja või keegi teine)

·         autori e-postiaadress ja e-postiaadressi omanik (märkida, kas autor ise, ema, isa, juhendaja või keegi teine)

·         Juhendaja olemasolul

o   Juhendaja nimi ja roll (õpetaja, ema, isa)

o   juhendaja e-postiaadress

o   juhendaja telefon

Kirjutise formaat

·         .doc või .doc-formaadist moodustatud .pdf

Kirjutiste maht

·         Kirjutiste mahuks on kuni 5 A4 lehekülge teksti

 Kirjutiste hindamine

Kirjutuste hindamisel on 2 vooru

·         Eelvoor

·         Põhivoor

Eelvoorust esitatakse põhivooru igast vanuserühmast 20 paremat tööd

 Osalejate vanuserühmad

·         6–10

·         11–14

·         15–19

Hindamise kriteeriumid

·         Ideede originaalsus

·         Nauditav sõnakasutus

·         Mõtteselgus

·         Üldistamisoskus

Igas vanuserühmas auhinnatakse 3 parimat tööd

Olenevalt kirjutiste olemusest antakse välja kuni 10 eriauhinda

 

Täiendavad selgitused

·         Eelmisele konkursile laekunud tööd jagunesid 4 rühma:

o   Arutelud heategevuse üle

o   Jutud ja muinasjutud head tegemisest ja heategudest

o   Luuletused

o   Enda tegemiste või kogetu jutustused

·         Üks autor võib esitada mitu kirjutist

 

Lisainfo http://www.lions.ee/?id=1258&news_id=1371

 

Uuendatud: 18/05/2024