Arhitektuurikonkurss “Minu unistuste kodutänav”

Arhitektuurikonkurss “Minu unistuste kodutänav” on 5.-12. klasside õpilastele suunatud ideevõistlus, kus osalejate eesmärk on välja pakkuda nägemus inimmõõtmelisest ja lapsesõbralikust tänavaruumist. See on peaaegu nagu päris arhitektuurikonkurss, kuhu tuleb saata joonised ja lühike kirjeldus oma mõtetest ja unistustest.

Konkursitöö võib välja mõelda nii üksi kui sõbraga kahepeale, nii omapäi kui ka õpetaja juhendamisel. Konkurss annab kooliõpilastele võimaluse kaasa mõelda, milline on just neile sobiv ja kasutajasõbralik tänavaruum. Samuti pakub ideevõistlus noortele võimaluse proovida ise maastikuarhitekti ja linnaplaneerija tööd!

Arhitektuurikonkurssi korraldab MTÜ Linnalabor. Konkurssi toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja erinevad sponsorid.

Tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev, 31. oktoober 2016 (viimane postitamise kuupäev). Kõik laekunud tööd registreeritakse ja nimekiri avalikustatakse konkursi kodulehel peale konkursi tähtaja lõppu ehk novembri alguses.

Konkursi žürii, kuhu kuuluvad erialaspetsialistid, jagab välja kolm auhinnalist kohta kahes vanusegrupis ja erilisemad tööd märgitakse ära kiitusega. Tulemused avaldatakse novembri keskel konkursi kodulehel. Kõiki auhinnatud ja äramärgitud tööde autoreid teavitatakse personaalselt meili teel.

Parimaid töid saab näha novembri teises pooles Tallinnas aset leidval näitusel ning hiljem teistes Eestimaa paikades toimuvatel näitustel. Konkursil osalemisega annavad autorid loa Linnalaborile avaldada tööd teemakohases kontekstis viidetega autorite nimedele.

Konkursitöö vormistamisel lähtu lehel Vormistamise abi toodust! Lisaks oleme koostanud teemakohalise juhendi, mis kajastab erinevaid tänavaruumiga seonduvaid aspekte. Loodame, et sellest on konkursi teema avamisel ja põnevate näidete najal abi konkursitööde koostamisel!

Täiendavate küsimustega palume pöörduda meili teel Linnalabori poole: siiri@linnalabor.ee või jaak@linnalabor.ee

Uuendatud: 18/05/2024