Meditsiiniajaloo teemaliste uurimistööde konkurss

Head kooliõpilased!

SA Eesti Tervishoiu Muuseum kutsub 14-19 aastaseid põhikooli- ja gümnaasiumõpilasi konkureerima 2016. aasta meditsiiniajaloo teemaliste tööde eriauhinnale.

Konkursi preemiafond on 500 EUR. Sõltuvalt tööde tasemest võib žürii preemiat jagada ka mitme autori vahel ja anda lisaks parematele esemelisi auhindu. Parima auori tööst tehakse paari leheküljeline ülevaade ja see ilmub mai kuu Eesti Arst ajakirjas.

Kuna SA Eesti Tervishoiu Muuseum annab välja eriauhinna õpilaste teadustööde riiklikule konkursile esitatud meditsiiniajaloo alasele tööle, on töö vaja esitada selle konkursi tingimustel ja aadressil. Uurimuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2016. Konkursitööd esitatakse Eesti Teadusagentuuri veebikeskkonnas, mis avatakse tööde üleslaadimiseks 15. jaanuaril 2016. a

Abi ja informatsiooni saamiseks võib pöörduda Eesti Tervishoiu Muuseumi poole: http://www.tervishoiumuuseum.ee/et/tegevused/opilastoeoede-konkurss.

Uuendatud: 18/05/2024