Mauruse stipendiaadid stipendiumi kasutamisest

Kuidas kasutasin Mauruse stipendiumit
 
Laura Valli (2010) Mul oli suur rõõm olla esimese Mauruse stipendiumi saajaks. Tunnustus tiivustas, rahaline toetus oli märkimisväärne ja tol hetkel väga vajalik. Vaid mõni kuu varem oli mulle tehtud pakkumine koostada abiturientidele eesti keele ja ajaloo konspektid, mis oleksid abiks vastavate ainete riigieksamiteks valmistumisel. Kogu stipendiumiraha (3000 krooni) läks ettevõtmiseks vajaliku töövahendi ehk sülearvuti ostmiseks eelnevatele säästudele ja vanaema käest saadud toetusele lisaks. Pole vist tarvis mainidagi, et mu esimene rüperaal leidis hiljem ka koolitööga seoses sagedast kasutust ning oli muuhulgas vajalik kooli mälumängu 2010/2011 hooajal võistkondade punktide arvestamiseks.
 
Kristi Luha (2010) Elasime emaga kahekesi ja tol 2010. aasta talvel kaotas ema töö. Minu koolitee Treffneris oli aga alles algusjärgus. Teadsin, et silmaringi avardamiseks võetakse ette igasuguseid põnevaid ekskursioone, kuid kui pole raha, ei saa ka bussi istuda.
Otsustasin ema teadmata tema murekoormat vähendada ja kirjutasin oma mureloo esimesele Mauruse stipendiumi konkursile. 
Viimane aktus ja kohe-kohe sai 1/3 koolist läbi. Istusime aatriumi treppidel ja kuulasime juhtkonna viimaseid sõnu enne suvevaheaega. Ja siis need stipendiumid. Mäletan, et pinginaaber togis mind püsti tõusma. Mäletan aplausi, mäletan tollase hoolekogu esimehe dr. Laisaare sooja käepigistust. Mulle ei jõudnud ikka väga pikalt kohale, et võisimegi emaga natuke kergemalt hingata. 
Tegin pangas hoiuse ja kasutasin need 3000 krooni (mis muutus pangakontol kasutuse hetkeks eurodeks) ära meie lõpureisi lennupiletite ostmiseks. Tänu stipendiumile sain eelviimast korda koos oma klassiga veeta aega kultuurses Viinis, käia imelises Viini ooperis ja lennata esimest ja viimast korda Eesti Õhuga. Aitäh võimaluse eest, Treffner!
 
Ants-Oskar Mäesalu (2011) Mauruse stipendiumi kasutasin HTG-s õppimise ajal Tartus elamise võimaldamiseks. See kergendas kodust eemal elamise rahalist koormat ning aitas keskenduda õpingutele.
 
Triin Paabo (2011) 2011. aastal sai inimkeha anatoomiat kirjeldava teosega „Atlas of Anatomy“ (Thieme, 2009) alguse minu meditsiinikirjanduse tagasihoidlik kogu. Kollektsiooni kõige väärtuslikum ning kaalukam esindaja leidis koha isiklikus raamaturiiulis tänu Mauruse stipendiumile. Teine pool stipendiumist võimaldas 2012. aastal Londonis toimunud noorte teadusfoorumi käigus võtta ette reisi Oxfordi Ülikoolihaiglasse. Seal kogetud akadeemiline õhustik ning nähtud ajuhaiguste uusimad diagnostika- ja ravimeetodid innustavad neurobioloogia-alaseid teadmisi omandama ka aastaid hiljem.
 
Sander Tars (2012) Et kõik ausalt ära rääkida, siis väike osa rahast kulus teaduskooli kursustele. Kuna aga suur osa õppematerjale on virtuaalsel kujul, on ju vaja sellele ligi pääseda ja nii ma soetasingi Mauruse stipendiumi abil endale tahvli.
 
Siim Sammul (2012) Ma kasutasin oma stipendiumit oma informaatikaoskuste täiendamiseks. Ostsin endale selle eest nii Google Play developer kui aastase Apple developer litsentsi, mis võimaldasid mul õppida ja katsetada mobiilirakenduste programmeerimist. Sealt saadud kogemus on osutunud väga kasulikuks, nimelt olin eelmisel suvel Google’is praktikal, kus tegelesin samuti mobiilirakenduste programmeerimisega ja seal oli väga palju kasu varem omandatud oskustest. 
 
Tuule Sõber (2014) Lõviosa Mauruse stipendiumist läks Eesti Väitlusseltsi suveakadeemias osalemiseks. Tegemist on väitlusteemalise suvelaagriga, kus argumenteerimis- ja väljendusoskusi arendavaid töötubasid annavad Eesti ning välismaa väga head esinejad. Lisaks ostsin paar erialast (informaatika-alast) õpikut.
 
Eva-Maria Tõnson (2014) Mauruse stipendium andis väikese panuse minu vahetusaastale Göttingenis Saksamaal. Vahetusaastat ette võtma ajendas mind soov omandada uus võõrkeel. Elasin aasta uues kultuuriruumis ning õppisin saksakeelses keskkoolis. Kogemused, mille sain sealses koolisüsteemis õppides, on vägagi väärtuslikud, ning hindan HTG vilistlaskogu poolset toetust.

Elise Metsanurk (2015) Sain võimaluse osaleda 2015. aasta suvel Šveitsis aset leidvas üleeuroopalises teatrilaagris, kus osalesid nii noored kui õppejõud kümnest riigist. Stipendiumit kasutasin lennupiletite ostmiseks ning naasin suure kogemuse võrra rikkamana.

 
Tagasi Mauruse stipendiumi lehele
 
 

Uuendatud: 7/04/2016