Esseekonkurss "Kas massiimmigratsioon rikastab või ohustab Euroopat?"

Korp! Sakala Stipendiumifondil on hea meel välja kuulutada gümnasistide esseekonkurss teemal "Kas massiimmigratsioon rikastab või ohustab Euroopat?"

Hindamisel ei peeta silmas mitte seda, kuivõrd kirjutaja seisukohad langevad ühte enamuse eeldatava arusaamaga, vaid millise nurga alt ja kui argumenteeritult suudetakse oma seisukohti kaitsta. Ühe või teise töö esiletõstmine ei tähenda korp! Sakala ega žürii nõustumist või mittenõustumist autori seisukohtade või veendumustega, vaid eelkõige esitatud essee kirjanduslikku ja argumenteerituse taset.

Nõuded: esseed palume esitada eesti keeles .doc formaadis ning saata aadressile sakala.esseekonkurss@gmail.com. Konkursitööle palume lisada:

 • autori ees- ja perekonnanime;
 • e-posti aadressi ja telefoninumbri;
 • kooli ning juhendaja nime;
 • oma klassi.
 • Essee pikkuseks peab olema 9000 – 12 000 tähemärki (koos tühikutega). Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 16. oktoober 2015.

  Esseekonkursi 1. koha auhind on 600 eurot, 2. koha auhind 400 eurot ja 3. koha auhind 200 eurot.

  Konkursi võitjad kuulutatakse välja 6. novembril 2015. Pidulik stipendiumite üleandmine toimub korp! Sakala 106. aastapäeva ballil 13. novembril Tartus.

  Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele. Sellise konkursi korraldamine on ajendatud ühest korporatsioon Sakala peapõhimõttest: eneseharimine.

  Lisainfo: sakala.ee/esseekonkurss

Uuendatud: 8/09/2015