Akadeemiakese uurimistööde konkurss

Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse  õpilaste uurimistöid ning esseesid. 

Tähtaeg: 30. september 2015

Uurimistööle/esseele esitatavad nõuded:

-          töö sisaldab autori isiklikku panust (avaldamisele ei kuulu referatiivsed tööd);
-          töö on eestikeelne;
-          töö on korrektselt vormistatud ja viidatud, järgides ajakirja Akadeemiake viitamis- (PDF) ja vormistusjuhendit (PDF).
-          temaatilisi piiranguid ei ole;
-          avaldame nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilaste töid;
-          töö on Wordi formaadis.

Uurimistööle/esseele palume lisada:
-          autori nimi, vanus, kool, klass, foto;
-          juhendaja või õpetaja nimi ning kool või asutus;
-          autori telefon ja e-post;
-          teave sellest, kas artikkel (või selle aluseks olev uurimistöö) on osalenud konkurssidel ja varem avaldatud.

Saada artikkel/essee aadressil:
-          riin@akadeemiake.ee

Uuendatud: 4/09/2015