Õpilasleiutajate riiklik konkurss

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele.

2015. aasta konkursi tähtaeg on 15. oktoober.

Auhinnasaajad selguvad 10. detsembril (kellaaeg ja auhinnatseremoonia asukoht avalikustatakse septembris).

 

10.-12. klass

I preemia väärtuses kuni 2600 eurot
II preemia väärtuses kuni 1950 eurot
III preemia väärtuses kuni 1300 eurot

Konkursi eriauhinnad on ka ühe õpilase osalemine rahvusvahelisel õpilasleiutajate olümpiaadil Gruusias ja ühe õpilase osalemise Ameerikas toimuval INTELi teadusmessil. Lisaks mitmeid auhindu meie koostööpartneritelt: Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium.

Konkursile ootame ka sel aastal leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Nõuded leiutisele (ideele)

Konkursile esitatav leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav.

  • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus), mis tuleb märkida ka paberil esitatava töö tahaküljele.
  • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
  • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
  • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
  • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid
  • Konkursitööd tuleb esitada nii elektrooniliselt (fail tuleb üles laadida aadressil  www.etag.ee/konkursid ) kui ka paberil* (paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3).
    NB! *Pabril ei ole vaja esitada seda töö joonist/joonistust, mis on valminud failina arvutis.

Tähelepanu! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on esitatud elektroonilise osalemisvormi kaudu aadressil  www.etag.ee/konkursid 

Uuendatud: 2/09/2015