Infoleht 15.04.2024 nr 26

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • Anna Malena Kurist (12.c), kes juhtis presidendina õpilaskogu tööd kahel õppeaastal;
 • õpetajaid Anna Laura Alametsa, Ülle Hüva, Toomas Jürgensteini, Saima Kaarnat, Ave Külterit, Anne-Ly Lehtlat, Ott Maidret, Anneli Mägi, Indrek Pajurit, Tiina Pluumi, Julia Polikarpust, Kristiina Pungat, Karin Soodlat ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • Eesti Teadusagentuuri ja nende tegevjuhti Karin Jaansonit, kes annetasid kooli raamatukokku neile mittevajaliku värvitrükki tegeva koopiamasina.

Teated

 • Õpilaskogu uueks presidendiks valiti Artur Tšužas (10.d). Palju õnne!
 • Kolmapäeval, 17. aprillil toimub abiturientidele lapsepõlve meenutamise päev. Sel päeval on kooli võimla kella 10.00 - 14.00ni nende päralt.
   
 • Neljapäeval, 18. aprillil kell 12.45 toimub abiturientidele viimase koolikella aktus, mida aitab korraldada 11.a klass. Sel päeval on tundide ajad muudetud.
   
 • Reedel, 19.aprillil e-õppepäev, tunde koolimajas ei toimu v.a. 11.c 3.-4. tund (kell 11.20 – 14.25) toiduainete tehnoloogia – 227
  kell 10.00 – 14.30 vastuvõtukatsed 10. klassidesse
 • Kooli raamatukogu lugemissaalis saab tutvuda Annette Annoki (12.a) UPT raames valminud pildiseeriaga meie kooli õpetajatest.
 • Ajalooring kutsub teisipäeval, 16. aprillil kõiki huvilisi tutvuma sinimustvalge lipu ajalooga. Sinimustvalge sai alguse 140 aastat tagasi Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna, aga tänaseks on need värvid saanud ka eestlaste rahvuslipuks ja Eesti riigilipuks. Sündmusrohkele 140 aastale sinimustvalge arenguloos on hea tagasi vaadata just EÜSi ajaloolises majas. Koguneme teisipäeval kell 16 kooli peaukse juures ja suundume seejärel ühiselt EÜSi majja. Seal saab kuulda nii lipu ajaloost kui teha tutvust hoone endaga.
 • 20.-21. aprillil toimuvad meie koolis Eesti juunioride meistrivõistlused bridžis.
 • Tantsutaldade kevadlaager toimub koolimajas 26.-28. aprillini.


Kevadvaheaeg

 • Vaheaeg kestab 22. - 28. aprillini. 
 • ​Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.
 • 22.-24. aprillini on duširuumid remondi tõttu suletud.

Õppetöö

 • 3. aprillil kõneles Tartu ülikooli ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor Timo Maran 12.c ja 12.e klassi õpilastele kultuuri rollist keskkonnakriisis. Palju mõtteainest andnud loengu järel lugesid Hella Hildegard Niitra ja Arabella Antons Timo Marani luulet ja esineja vastas õpilaste küsimustele.
 • V perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
  10.a - 203        11.a - 141       
  10.b - 213        11.b - 202
  10.c - 217        11.c - 220       
  10.d - 105        11.d - 139       
  10.e - 221        11.e - 107
  Söögivahetunnid:
  I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.c, 11.a, 11.c, 11.d, 11.e klasside õpilased
  II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 10.b, 10.d, 10.e, 11.b klasside õpilased
   
 • V perioodi valikainete kursused toimuvad esmaspäeviti 1. ja neljapäeviti ning reedeti 5. tunni ajal:
  joonestamine 2 õp Raimond Lepiste – 202
  ladina keel 2 õp Marcus Hildebrandt – 220
  psühholoogia (IÕ5) psühholoog Triin Ulst – 227
  tervis ja esmaabi (IÕ3) med. õde Jaanika Saarepuu – 203
  õiguse alused (ÜÕ3) õp Elise Kerikmäe – 141
   
 • V perioodi õnnetunnid toimuvad 15., 24. ja 29. mail.
 • Õpetajad teatavad IV perioodi hinded hiljemalt 30. aprillil, järelarvestused toimuvad 7.-14. maini. Järelarvestuste täpne ajaplaan avaldatakse 6. mai infolehes.
 • Esmaspäeval, 15. aprillil toimub prantsuse keele rahvusvahelise DELF scoilare eksami B1‑taseme kirjalik osa, millele järgneb suuline osa 16. ja 17. aprillil ruumides 308, 309 ja 312.
  Inglise ja prantsuse keele tunnid, mis plaani järgi peaksid nimetatud ruumides toimuma, on suunatud teistesse klassiruumidesse. Õpilastel palutakse tähelepanelikult jälgida muudatusi.
 • 14.-17. aprillil viibivad meie koolis Nordplus projekti raames külalised Lätist, Rootsist ja Islandilt.
 • Teisipäeval, 16. aprillil tutvustavad õpilaste teadustööde teise vooru jõudnud õpilased aatriumis oma postreid, kõik on oodatud kell 10.50 neid kuulama.
 • Kolmapäeval, 17. aprillil külastab meie kooli USA saatkonna delegatsioon koosseisus Deputy Chief of Mission (ehk asesaadik) Gabrielle Cowan, Public Affairs Officer: Mike Snyder ja Public Engagement Specialist: Jane Susi.
  3. tunni ajal kohtuvad külalised auditooriumis kõikide 10.b, 10.c ja 10.d õpilastega. Teemaks on USA presidendivalimised.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 15.04
11.a     5. tund kirjandus õp A. Salo – 107
11.c     5. tund ajalugu õp I. Pajur – 144
11.e     5. tund muusika õp E. Paap – 220

teisipäev, 16.04

ruumis 141 projekti Nordplus töötuba
ruumides 308, 309 ja 312 toimub rahvusvahelina prantsuse keele eksam
10.a     4. tund inglise keel õp E. Hunt – 217
10.b     4. tund prantsuse keel õp M. Käsper – 203
5. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 203 / õp E. Hunt – 217 / õp S. Sagari rühmal jääb tund ära
10.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – Tähtvere park
3. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
4. tund prantsuse keel õp M. Käsper – 203
5. tund inglise keel õp E. Hunt – 217 / õp S. Sagari rühmal jääb tund ära
10.d     1. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
4. tund inglise keel õp K. Vaher – 213
10.e     2. tund inglise keel õp õp S. Sagari rühma tundi asendab õp M. Hildebrandt – 204 / K. Vaher – 302
11.a     3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 301 / õp E. Hunt – 217
11.b     3. tund inglise keel õp S. Sagari rühma tundi asendab õp K. Vaher – 204
11.c     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
11.d     kell 10.00 humanitaarpraktika õp K. Punga – ERM
11.e     1. tund kirjandus õp A. Salo – 102
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva / A. Poom – Tähtvere park

kolmapäev, 17.04

ruumis 141 projekti Nordplus töötuba;
ruumides 308, 309 ja 312 toimub rahvusvaheline prantsuse keele eksam kell 8.00 – 13.00
10.b     1. tund prantsuse keel õp K.-K. Johanson – 225 / õp M. Käsper – 220
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandt – 220 / õp E. Hunt – 202 / õp S. Sagar – 301
5. tund kirjandus õp A.-L. Lehtla - 107
10.c     1. tund prantsuse keel õp K.-K. Johanson – 225 / õp M. Käsper – 220
3. tund inglise keel õp E. Hunt – 202 / õp S. Sagar – 301
10.d     1. tund inglise keel õp K. Vaher – 202 / prantsuse keel õp K.-K. Johanson – 225
10.e     2. tund prantsuse keel õp K.-K. Johanson – 225
11.d     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – Tähtvere park
2. tund inglise keel õp E. Hunt – 204 / õp K. Vaher – 202
4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
11.e     kell 10.00 humanitaarpraktika õp K. Punga – ERM

neljapäev, 18.04
Tundide ajad on muudetud;
kell 8.00 – 8.50 valikained
kell 9.00 – 9.45 tunniplaanis 1. tund
kell 9.55 – 10.40 tunniplaanis 2. tund
kell 10.50 – 11.35 tunniplaanis 3. tund
kell 11.45 – 12.30 tunniplaanis 4. tund

Muudatused ruumiplaanis 4. tunni ajal:
11.a     4. tund matemaatika kogu klassil õp E. Timak – 105, füüsika praktikumi ei toimu
10.c     4. tund matemaatika õp A. Külter – 144
11.c     4. tund muusika õp E. Paap – 107
10.e     4. tund keemia õp K.-R. Rohtmaa – 217
12. klassidel valikainete tunde ja konsultatsioone ei toimu.

Lemmikõpetaja tund kell 11.45 – 12.30 toimub järgmistes klassiruumides:
12.a   õp Ülle Hüva – 135
12.b   õp Madis Reemann – 141
12.c   õp Indrek Pajur – 139
12.d   õp Anett Pillmann – 220
12.e   õp Kristiina Punga - 203

Kell 12.40 algab aatriumis abiturientide ülesrivistus.
Pärast aktust toimub klassijuhatajate tund, kus abiturientidele antakse kätte lõpumärgid ning lõpualbumid:
12.a     klj Aimar Poom - 135
12.b     klj Indrek Pajur – 141
12.c      klj Ave Külter – 139
12.d     klj Eve Paap – 220
12.e      klj Toomas Jürgenstein – 203

Kell 15.05       lennu pildistamine aulas

Olümpiaadid ja võistlused

 • 17. ja 31. märtsil toimusid informaatika valikvõistlused, kuhu kutsuti õpilased varasemate võistluste põhjal. Meie kooli õpilastest olid kutsutud osalema  Violeta Jürgens (11.a), Kaur Huko Käämbre (12.b), Ralf Robert Paabo (11.a), Jaan Artur Viirsalu (11.b). 
  Ralf Robert Paabo pääses edasi Balti informaatikaolümpiaadile (BOI), mis toimub 3.‑7. mail Leedus. Violeta Jürgens pääses edasi Euroopa tüdrukute informaatikaolümpiaadile (EGOI), mis toimub 21.-27. juulil Hollandis.
 • 21. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru. Meie kooli parimad tulemused olid järgmised:
  Juunior vanuserühm (kokku 2830 osalejat): 1. Ervin Ivanov (10.b), 18. Paula Russak (10.a), 40. Sander Kask (10.b), 48. Uku Malki (10.b), 68. Mihkel Põldvere (10.a), 78. Erik Johannes Lehes (10.a), 88. Kaspar Allas (10.a), 109. Artur Andreson (10.b), Andris Piirikivi (10a), Henri Prillop (10.b)
  Student vanuserühm (kokku 1202 osalejat): 1. Kert Lelov (12.a), 6. Jaan Artur Viirsalu (11.b), 15. Mattias Jõgi (11.a), Andreas Soosaar (11.b), 19. Jürgen Güsson (12.b), 21. Lukas Müürsepp (11.b), 28. Margaret Braun (11.c), 37. Mehka Kartau (12.c), 40. Tambet Parm (11.b), 47. Uku Toomas Rand (11.b)
 • HTG mälumänguturniiril võistlesid 25. märtsil omavahel üheteistkümnendate klasside esindajad. Üsnagi kindla võidu teenis Kärt Pürn (11.c), keda ootame lendudevahelisse finaali 15. aprillil. Teisele kohale jäi Mart Jaakson (11.e). Viimase poodiumikoha täitis Madis Repän (11.b) ja järjestuse lõpetas Andero Albrecht (11.a). 1. aprillil võistlesid omavahel kaheteistkümnendate klasside esindajad. Esimese koha teenis Jaan Erik Halliko (12.d), teisele kohale jäi Toomas-Erik Vahtra (12.e), kolmandale kohale Arthur Lauk (12.a) ja järjestuse lõpetas Martin Hindre (12.b). 10. klasside, 11. klasside ja 12. klasside finaalide võitjad võistlevad omavahel 15. aprillil Grand finaalis. Võistlus toimub pärast viiendat tundi ruumis 227. Kõik huvilised on oodatud võistlust pealt vaatama. Täname kõiki osalejaid!
 • 5. aprillil toimus Noored Euroopa metsades eelvoor, kus võttis osa üle Eesti 179 võistkonda. Meie kooli võistkond „Kurjad kukeseened“ koosseisus Rasmus Sasi, Gertrud Tõrra ja Helena Rull (kõik 10.c) jäi jagama 5.-7. kohta ning sai edasi finaali.
 • 5. aprillil toimus Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis Tartu linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste õigekirjaolümpiaad, kus meie õpilased saavutasid järgmised tulemused: linna koolide
  10. klasside arvestuses 2. koht Maria Alas (10.a), 3. koht Natasha Mi Lehis (10.d), 6. koht Anni Heero (10.c), 7. koht Annabel Tiido (10.e), 11. koht Martin Hannes Nuuma (10.b);
  11. klasside arvestuses 1. koht Kärt Pürn (11.c), 4. koht Minna Marie Kask (11.b), 6. koht Polina Saar (11.d);
  12. klasside arvestuses 2. koht Leen Vallikivi (12.a), 3. koht Madli Maran (12.c).
   
 • 6.-7. aprillil toimus füüsikaolümpiaadi üleriigiline voor, kus Ralf Robert Paabo (11.a) pälvis II auhinna ning Mihkel Tali (11.b) III auhinna. Diplomiga autasustati Violeta Jürgensit (11.a), Kert Lelovi (12.a) ja Jaan Artur Viirsalu (11.b).
 • 7. aprillil toimunud astronoomia lahtisel võistlusel olid tulemused järgmised: 2. Ralf Robert Paabo (11.a), 3. Violeta Jürgens (11.a), 4. Mihkel Tali (11.b), 12. Mattias Jõgi (11.a), 14. Jaan Artur Viirsalu (11.b)
 • Violeta Jürgens, Ralf Robert Paabo ja Mattias Jõgi said õiguse läbi toimunud eelvõistluste esindada Eestit 23.-26. maini toimuval rahvusvahelisel rakendusfüüsika olümpiaadil Indoneesias.
 • Treffneri teatriringi trupp osales 6.-8. aprillil Põltsamaa miniteatripäevadel ja Tartu kooliteatrite festivalil. Põltsamaal saavutas trupp laureaaditiitli ja muusikalise kujunduse auhinna. Näitlejad Miili Lippus (12.d) ja Ida Vares (11.e) said mõlemal festivalil ka näitlejapreemia.
 • Vanemuise teatri kriitikakonkursi “Arukas arvustaja” võitis Ronja Talunik (11.e), kes kirjutas arvustuse “Lavastus, mida ilmtingimata vaadata kaks korda ehk Double espresso shot Werneris” lavastusele “Sada grammi taevasina”. Kolme esile tõstetud arvustuse hulgas oli ka Kirsi Laaniste (11.d) kirjatöö “Broadway päikesekiired Eesti lavalaudadel”. Konkursi võidutöid saab lugeda https://www.vanemuine.ee/noortetoo/konkursid/arukas-arvustaja/.
 • Ajaloo-olümpiaadi lõppvoorus olid meie õpilased väga tublid: teemal Katoliku kirik keskajal saavutas Anna Maria Halliko (10.e) 10. koha; teemal Eesti ajalugu 16. sajandil saavutas Kristen Hurt (11.d) 3. koha, Albert Saks (10.d) 4. koha, Annabel Allas (11.d) 7. koha ja Eliisabet Raju (10.e) 12.-13. koha; teemal Külm sõda jäid Linda Maria Pool (10.a) ja Toomas-Erik Vahtra (12.e) jagama 6.-8. kohta.
 • Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikus voorus osalejatest moodustasid märkimisväärse osa taas treffneristid. Margaret Braun (11.c) võitis vabariiklikul olümpiaadil esikoha ning pääseb Eestit esindama rahvusvahelisele lingvistikaolümpiaadile, mis toimub sel aastal Brasiilias. Elo-Kaisa Viidingu (10.d) tulemusi tunnustati diplomiga, Helena Rulli (10.c) ja Ats‑Artur Ploomipuu (11.e) tulemusi III järgu diplomiga. Kiitust väärivad Marja Järv (12.e), Maria Alas (10.a) ja Jaagup Konksi (12.c).
 • Õpilaste teadustööde konkurss oli meie õpilastele väga edukas: Annika Moppel (12.d) tööga „Venemaa propagandavõtted infosõjas: Krimmi silla plahvatuse ja Rossiiskaja Gazeta näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) võitis konkursi I preemia ja esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, lisaks pälvis ta Kaitseministeeriumi eripreemia ja Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhinna, Annika Rääbis (12.c) tööga „Kuivamise ja külmumise mõju sambla mikrofauna koosluste struktuurile: pilootuuring niidukähariku (Rhytidiadelphus squarrosus) näitel“ (juhendajad Ott Maidre ja Taavi Virro) esindab Eestit konkursil International Wildlife Research Week ning pälvis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eripreemia, Marja Järv (12.e) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste suhtumine humanitaarainetesse ja humanitaarteadustesse“ (juhendaja Age Salo) pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhinna, Arabella Antons (12.c) uurimistööga „Eesti naissportlase ühiskondlik kuvand ja enesemääratlus aastatel 1945–1960“ (juhendajad Kristiina Punga ja Kaarel Antons) teenis välja Kultuuriministeeriumi tänukirja, Tallinna Ülikooli eriauhinna ja Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhinna, Mart Nikopensius (12.b) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpperuumide akustika ja selle sobivus ruumi otstarbele“ (juhendajad Eve Paap ja Riho Ringinen) sai Kultuuriministeeriumi tänukirja ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eripreemia, Liisa Viktooria Puurand (12.b) tööga „Kitsa ja laia matemaatika ainekavade erinevused“ (juhendaja Ehtel Timak) pälvis Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eripreemia, Anna Malena Kuris (12.c) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste söömiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid“ (juhendaja Triin Ulst) sai Tallinna Ülikooli eriauhinna, Vladlena Kotenko (12.c) tööga „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus rasestumisvastastest vahenditest ja raseduse katkestamisest ning hoiakud nende suhtes“ (juhendajad Ott Maidre ja Triin Ulst) pälvis Tallinna Ülikooli eriauhinna, August Lippus (12.c) tööga „Noorte eesti keele kõnelejate suulise kõne refereerimisviisid“ (juhendajad Tiina Pluum ja Liina Lindström) teenis välja Eesti Keele Instituudi eriauhinna, Maria Helena Lõhmus (12.b) tööga „Internetitrollide fenomen Vene-Ukraina infosõjas Eesti sõjablogide Facebooki kommentaariumi näitel“ (juhendajad Monika Piirimäe ja Olga Einasto) pälvis Vabamu eriauhinna, Sander Sarapuu (12.c) tööga „Alumiinium-ioonaku konstrueerimine“ (juhendajad Joana Jõgela ja Tavo Romann) sai teaduskeskuse AHHAA eripreemia.

Konkursid

Klasside tegemised

 • 10.c klass lõpetas 4. perioodi Tallinnas. Tutvuti barokklossi ajalooga Kadrioru kunstimuuseumis, nauditi suvesooja kevadpäeva Kadrioru pargis ning elati kaasa Linnateatri näitlejate mängule etenduses „Tunde märgid“.

Õpetajad koolist eemal

 • Õpetaja Sandra Sagar osaleb prantsuse keele rahvusvahelise eksami komisjoni töös 16. ja 17. aprillil;
 • 29. aprillil täidab õpetaja Tiina Pluum tööülesandeid Tallinna Ülikoolis ning arendusjuht Aare Ristikivi ja õppealajuhataja Aima Punga osalevad koolitusel.

 

Sport

 • Helena Laur (10.b) saavutas 24. märtsil Riias kõrgetasemelisel rahvusvahelisel tantsuvõistlusel „Europestage“ Error tantsukooli koosseisus kavaga „Give it to me“ II koha. Tema loodud tänavatantsukava „Malware“ pälvis I koha.
 • EMÜ saalihokinaiskond krooniti Eesti meistriks. Võistkonda kuulus Klaara Erepuu (12.e) ja teiste seas veel kolm meie kooli vilistlast: Stella Starkopf (vil 2021), Heile-Liise Roone (vil 2020) ja Greete Hõbejärv (vil 2017).
 • 5.-7. aprillil toimunud Innova Baltic tour 2024 Vilniuse etapi discgolfis võitis Roland Kõur (10.a) ülekaalukalt esikoha.
 • 6. aprillil toimus praktilise töö raames Maaülikooli spordihoones HTG sisene jõutõstmisvõistlus, kus naiste kuni 76kg kaaluklassis tuli võitjaks Anette Annok (12.a) ja naiste kuni 84kg kaaluklassis võitis Helena Gross (11.e). Meeste kuni 74kg kaaluklassis oli võidukas Taavet Saar, meeste kuni 83kg kaaluklassis tuli võitjaks Rico Päkk (mõlemad 11.e). Meeste kuni 93kg kaaluklassis võitis Uku Puusepp (10.a), kes pärjati ka võistluse absoluutvõitjaks.
 • 12. aprillil toimunud Hope Cupi iluuisutamisvõistlustel saavutas Annabel Tiido (10.e) 2004-2008 aastal sündinud harrastajate seas 4. koha.
 • Eesti Karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis saavutas Heleri Tammemägi (11.e) juunioride arvestuses 3. ja naiste arvestuses (kuni 169 cm) 4. koha.

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks 10. ja 11. klasside lapsevanematele mai- ja juunikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal (02.05.-06.06):
  - koolilõuna 25 päeva x 1.36 eurot = 34.00 eurot, XLportsjon 25 päeva x 2.35 eurot = 58.75 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuste nädalal (02.05.-30.05):
  - koolilõuna 20 päeva x 1.36 eurot = 27.20 eurot, XLportsjon 20 päeva x 2.35 eurot = 47.00 eurot.
 • Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal (31.05.-06.06), peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.
 • Toitlustamist ei toimu 23. mail.

 

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumikonkursi. Stipendiumi-fondi suuruseks on kuni 2450 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumit á 350 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2024. Täpsem info kooli kodulehel https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu.

Kevadvaheaeg

 • Vaheaeg kestab 22. - 28. aprillini. 
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.
 • 22.-24. aprillini on duširuumid remondi tõttu suletud.

Eelteated

 • Sel aastal toimub kooli kevadkontsert laupäeval, 11. mail algusega kell 16.00 Vanemuise kontserdimajas, kus segakoor Anima tähistab oma 40. tegutsemisaastat ja tantsuansambel Tantsutallad 25 aasta möödumist oma esimesest tantsupeost. Pileti hind on 10 eurot, pääsmeid saab osta kooli kantseleist alates 29. aprillist. Alla 7-aastased lapsed pääsevad kontserdile tasuta.

 

Abiturientidele

 • Riigieksamid toimuvad:

Eesti keele riigieksam esmaspäeval, 22. aprillil
Inglise keele riigieksami kirjalik osa 2. mail, suuline osa 3. mail
Matemaatika riigieksam 23. mail.

 • Eesti keele konsultatsioonid toimuvad:

12.a õp Tiina Pluum

 • esmaspäeval, 15.04. 5. tund ruumis 102
 • kolmapäeval, 17.04. 1. tund ruumis 102

12.b õp Age Salo

 • esmaspäeval, 15.04. 4. tund ruumis 107
 • kolmapäeval, 17.04. 2. tund ruumis 107

12.c õp Tiina Pluum

 • esmaspäeval, 15.04. 4. tund ruumis 102
 • teisipäeval, 16.04.  5. tund ruumis 102

12.d õp Anne-Ly Lehtla

 • esmaspäeval, 15.04. 4. tund ruumis 203

12.e õp Age Salo

 • teisipäeval, 16.04. 3. tund ruumis 107
 • Inglise keele konsultatsioonid õp Sandra Sagari juhendamisel toimuvad:

esmaspäeval, 15.04.    3. tund ruumis 203
kolmapäeval, 17.04.    4.-5. tund ruumis 302
reedel, 19.04. kell 15.00 ruumis 312
esmaspäeval, 29.04.    3. tund ruumis 203
teisipäeval, 30.04.       1. tund ruumis 312

 • Abiturientidele suunatud valikkursused V perioodil:

Matemaatika 15. kursuse tunnid toimuvad tunniplaanis märgitud ajal kuni matemaatika riigieksamini.
Üldistava bioloogia, füüsika ja üldistava keemia valikkursused toimuvad tunniplaanis planeeritud ajal kuni 30. maini. Valikkursusele registreerunud õpilasel on kohustus kursusel osaleda. See nõue oli teada juba sügisel, kui toimus kursustele registreerumine.

 • Neljapäeval, 18. arillil valikainete tunde abiturientidele ei toimu. Kell 11.45 algab lemmikõpetaja tund ruumis 12.a – 135, 12.b – 141, 12.c – 139, 12.d – 220, 12.e – 202 ning kell 12.45 viimase koolikella aktus.
 • Eksaminandi meelespea
 • Kirjalikud riigieksamid algavad kell 10.00, eksaminandidel tuleb koolimajas kohal olla hiljemalt kell 9.45.
 • Õpilane esitab igal eksamil osalemiseks komisjonile pildiga isikut tõendava dokumendi.
 • Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid välja arvatud hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ja eksamile põhjendatult söök ja jook.
 • Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminandil tuleb kolme tööpäeva jooksul pärast riigieksami toimumist esitada Harnole lisaeksamil osalemise taotlus, millele lisatakse tõend, mis tõestab mõjuva põhjuse olemasolu.
 • Eksaminand alustab töö kirjutamist pärast sellekohase loa saamist eksamikomisjonilt ning lähtub riigieksamitöö kirjutamisel järgmistest nõuetest:
 1. kirjutab musta või sinise tindi või pastaga;
 2. jooniste tegemisel võib kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid – joonlauda, malli, sirklit;
 3. teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
 4. ei kasuta kirjalikus eksamitöös korrektuurivahendeid;
 5. kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad loetakse veaks;
 6. kõrvalise abi kasutamisel kõrvaldatakse eksaminand eksamilt ette hoiatamata, tema eksam loetakse mittesooritatuks ning eksamitulemuseks märgitakse 0 hindepalli;
 7. eksami ajal ei ole lubatud eksamiruumist lahkuda, v.a eksamikorras ettenähtud juhtudel või vältimatu vajaduse korral. Viimati nimetatud juhul peab eksaminandi saatma eksamikomisjoni liige. Riigieksamiruumist väljas viibimise ajaks annab eksaminand oma töö riigieksamikomisjonile, kes märgib riigieksamitööle eksaminandi eksamiruumist lahkumise ja eksamiruumi tagasituleku aja.
 • Eksamitel on lubatud kasutada järgmisi lisavahendeid:
 1. eesti keele eksamil – õigekeelsussõnaraamatut (ÕS);
 2. matemaatika eksamil – funktsioonidega taskuarvutit ning joonestusvahendeid (joonlaud, sirkel, mall);
 • Riigieksamikomisjon teatab eksaminandidele, kui kirjaliku riigieksami lõpuni on jäänud aega:
 1. 30 minutit;

2) 15 minutit.

 • Eksaminand, kes on riigieksamitöö lõpetanud (matemaatika eksami puhul ka pärast I osa lõpetamist):
 1. kirjutab riigieksamitöö riigieksami-komisjonile üleandmisel sellele oma riigieksamitöö koodi, mis on toodud riigieksamitöö üleandmise protokollis ja riigieksamitöö üleandmise aja;
 2. annab allkirja riigieksamitöö üleandmise kohta;
 3. lahkub riigieksamiruumist.

Soovime abiturientidele edu eksamitel!

 • Õppealajuhataja ootab 12.a ja 12.d klassilt hiljemalt 15. aprilliks andmeid eesti ja inglise keele eksamitöö koopia soovi kohta. Tabelid soovi märkimiseks on jagatud klassijuhatajatele.
 • Kooli sööklas saavad abituriendid lõunatada neile sobival ajal söökla lahtioleku aegadel. Viiendal õppeperioodil, 29. aprillist kuni 6. juunini toimub ka 12. klasside õpilaste toitlustamine koolisööklas õpilaspileti alusel.

Alates 18. aprillist on kõik abituriendid toidult maha arvatud.
Kui abiturient soovib süüa valikainete ja konsultatsioonide toimumise päevadel, siis tuleb märkida STUUDIUMIS (menüü all ☰ >Küsimustikud) iga nädala reedel kella 13.00-ks järgneva nädala (esmaspäevast reedeni) oma söögipäevade valik. Märkimisvõimalus avaneb Stuudiumis nädalaste perioodide kaupa. Tellitud toidukordi saab vajadusel korrigeerida ainult e-kirja teel tartu.htg@daily.ee kuni kella 13.00-ni järgmis(t)e päeva(de) osas. Kes enam koolis süüa soovi, ei pea midagi tegema.
Erandiks on matemaatika riigieksam 23. mail, mil on abituriendid sööjateks märgitud. Ka sel päeval toitlustatakse vaid õpilaspileti alusel. Kes eksamipäeval süüa ei soovi, palun saatke e-kiri toitlustajale tartu.htg@daily.ee hiljemalt 22. mail kella 13.00-ks.
 

Viimati muudetud: 
2024-05-18 18:31