Infoleht 01.04.2024 nr 25

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Uve Saart, Age Salo ja Olga Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi arvestuste nädalal 5.–11. aprillini ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.

  Tundide ajad arvestuste ajal:

1. tund        8.15 –   9.45
2. tund        10.15 – 11.45
3. tund        12.15 – 13.45
4. tund        14.15 – 15.45
 • Arvestuste nädalal hommikuputru ei pakuta. Söökla on avatud 8. aprillil kell 9.45 – 12.30, ülejäänud päevadel arvestuste nädalal kell 9.45 – 14.30.
 • Esmaspäeval, 1. aprillil kell 13.00-14.15 toimub aulaloeng abituuriumile. Eesti liikmelisusest NATOs ning julgeoleku ja kaitsepoliitikast tänapäeva maailmas räägivad NATO staabielemendi vanemohvitserid kolonelleitnant Kalle Kõlli ja major Louis-Philippe Roy-Cyr.
 • Teisipäeval, 2. aprillil 4. tunni ajal toimub Euroopa Komisjoni esinduse juhi Vivian Loonela loeng „Mida on Eestile andnud kuulumine Euroopa Liitu ja Euroopa Liidule Eesti liikmelisus?“. Loengul osalevad kõik 10. klasside õpilased.
 • Kolmapäeval, 3. aprillil kell 12.00–15.00 toimub ruumis 302 saksa keele DSD I eksami suuline osa. Eksamikomisjoni liikmena osaleb õp Mall Matto.
 • Kolmapäeval, 3. aprillil kell 16.00 ruumis 107 toimuvas IV perioodi viimases õnnetunnis on võimalus sooritada perioodi vältel ebaõnnestunud hindehindelisi töid. Õnnetunnis osalemise soovi korral tuleb
 • aineõpetajalt paluda luba ebaõnnestunud hindelise töö sooritamiseks 3. aprillil;
 • registreerida elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 2. aprillil Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ >Registreeri).
 • Neljapäeval, 4. aprillil kell 16.00 algab auditooriumis õppenõukogu, kus räägitakse riigieksamite ja 10. klassi vastuvõtukatsete korraldusest.
  Järgmine õppenõukogu, kus arutatakse abiturientide koolieksamist vabastamist toimub neljapäeval, 11. aprillil kell 16.00.
 • IV perioodi arvestused toimuvad 5.-11. aprillini. 10.c ja 11.c klassil toimub esimene arvestus juba neljapäeval, 4. aprillil ainetunni ajal.
 • Koolieksami osana toimuvad 11.a klassil bioloogia 2., 11.c klassil keemia 5. kursuse ja 12.a, 12.c ning 12.d klassi ühiskonnaõpetuse 2. arvestus.
 • V perioodi tunniplaan valmib 11. aprilliks, järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 15. aprillil.
 • V perioodil toimuvad esmaspäeviti 1. ja neljapäeviti ning reedeti 5. tunni ajal järgmised valikainete kursused:
joonestamine 2 õp Raimond Lepiste – 202
ladina keel 2 õp Marcus Hildebrandt – 220
psühholoogia (IÕ5) psühholoog Triin Ulst – 227
tervis ja esmaabi (IÕ3) med. õde Jaanika Saarepuu – 203
õiguse alused (ÜÕ3) õp Elise Kerikmäe – 141
Valikainete esimene tund toimub reedel, 12. aprillil.
 • Alates V perioodist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid Tähtvere pargis.
 • Reedel, 12. aprillil toimuvad tunnid tavaplaani alusel, klassijuhataja infominutid toimuvad esmaspäeval, 15. aprillil.
 • Reedel, 12. aprillil
 • algab 11.c klassil toiduainete tehnoloogia praktikum;
 • sõidab 12.c klass koos õpetajate Ave Külteri ja Tiina Pluumiga õppekäigule Tallinnasse.
 • Esmaspäeval, 15. aprillil kell 10.00 algab ruumis 312 prantsuse keele rahvusvahelise DELF scolaire eksami B1-taseme kirjalik osa.
  Eksami A2-taseme osa toimub 15. aprillil kell 13.00 Miina Härma Gümnaasiumis. Suulise osa täpsed kuupäevad ja kellaajad edastatakse õpilastele hiljemalt 3. aprillil. A2-taseme eksamiks ettevalmistumine toimub prantsuse keele 6. kursuse tundide ajal ning B1‑taseme eksamiks ettevalmistavad konsultatsioonid toimuvad kell 16.00 ruumis 308 2., 9. ja 11. aprillil.
 • Teisipäeval, 26. märtsil käisid 11.d ja 11.e klass ajaloo kursuse raames Elektriteatris vaatamas filmi „Risttuules“, millele järgnes vestlusring filmi režissööri Martti Heldega.
 • 27. märtsil käis 11.c klassi õpilastele bioinformaatika kursuse raames rääkimas bioinformaatika erialast ja uurimisvaldkondadest lapsevanem ja bioinformaatika teadur Reidar Anderson.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 01.04
11.b     5. tund bioloogia õp S. Kaarna – 225
12.a     5. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
12.b     5. tund filosoofia õp T. Jürgenstein – 203
12.d     5. tund bioloogia õp O. Maidre – 227
12.e     5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
teisipäev, 02.04
10.a     4. tund EL teemaline loeng – aula
10.b     4. tund EL teemaline loeng – aula
10.c     4. tund EL teemaline loeng – aula
10.d     4. tund EL teemaline loeng – aula
10.e     4. tund EL teemaline loeng – aula
11.d     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
            5. tundi ei toimu
12.c     1. tund füüsika õp S. Oks – 213
5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva / A. Poom – 228
kolmapäev, 03.04
12.b     5. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
12.d     5. tund eesti keel õp A.-L. Lehtla – 107
neljapäev, 04.04
10.c     1. tund ajaloo arvestus õp K. Punga – 221
11.c     1. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213

Abiturientidele

 • Õppealajuhataja ootab abiturientidelt hiljemalt 15. aprilliks andmeid eesti ja inglise keele eksamitöö koopia soovi kohta. Tabelid soovi märkimiseks on jagatud klassijuhatajatele.
 • Abiturientidel on võimalus V perioodil osaleda valikainete kursustel, mis on mõeldud eksamiteks ettevalmistumiseks ja teadmiste omandamiseks õpingute jätkamisel järgmises haridusastmes.
Kursuste tunnid ei toimu valikaineteks ettenähtud tundide ajal (esmaspäeviti 1. tund, neljapäeviti ja reedeti 5. tund).
bioloogia 5 (reaal- ja humanitaarsuuna õpilastele) õp Saima Kaarna
füüsika 6 (loodus- ja humanitaarsuuna õpilastele) õp Siim Oks
keemia 5 õp Eha Paabo
matemaatika 15 õp Ülle Hüva (12.a ja 12.b), õp Ave Külter (12.c), õp Ehtel Timak (12.d ja 12.e).
Soovides sooritada bioloogia, füüsika (loodus- ja humanitaarharu) ja keemia koolieksamit tuleb V perioodil toimuvad kursused läbida, sest eksamieelseid konsultatsioone nimetatud ainetes ei toimu.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Eesti Mälu Instituudi konkursi „Kiri küüditatule“ ühe peaauhinna pälvis Helena Gross (11.e).
 • 22. märtsil toimunud vene keele konkursil saavutasid meie õpilased järgmised tulemused:
vene põhikooli lõpetanute rühmas: Anton Kislitsin (10.b) - 4. koht;
eesti põhikooli lõpetanud õpilaste rühmas: Eva Piirsoo (10.c) - 2. koht, Polina Saar (11.d) - 3. koht, Ivar Golubenko (11.c) - 5. koht, Robert Milan Kotjuh (11.a) - 8. koht, Mark Ratmir Nigametzjanov (10.d) - 9. koht.
 • 26.-27. märtsil toimunud usundiõpetuse olümpiaadi lõppvoorus olid treffneristid edukad. Üldarvestuses saavutas I koha Marja Järv (12.e), III koha (II koht 12. klassis) saavutas Juhan Marten Kull (12.d) ja VII koha (IV koht 11. klasside arvestuses) Kristen Hurt (11.d). Napilt jäi lõppvoorust välja Eliisabet Raju (10.e), kes saavutas I koha 10. klasside arvestuses.
 • 28.-31. märtsini toimus Tartu Ülikooli Spordihoones 2. üle-eestiline Tantsuolümpia, kus tantsuansambel Tantsutallad saavutas 1. koha rahvaste tantsude kategoorias ja kaks esikohta Eesti tantsu kategoorias. Palju õnne!

Konkursid

 • Teadusvõistlus „Rakett69“ ootab kõiki osalema teadusteatri videokonkursile, mille võitjat ootab Enefiti poolt välja pandud 1000‑eurone rahaline tunnustus. Võistlusel osalemiseks tuleb üles filmida kuni 3-minutiline klipp, kus põneval moel esitletakse taastuvenergiaga seotud teadusetendusi. Tööde esitamise tähtaeg on 8. aprill, täpsem info https://miks.ee/index.php/uldine/uudised/rakett69-ootab-lapsi-ja-noori-osalema-teadusteatri-videokonkursile.
 • JA Eestil on hea meel teatada, et on alanud uus ja põnev väljakutse. Ootame tüdrukuid osa võtma võistlusest – AI CHALLENGE! Võistlusele ootame 14-19aastaseid tüdrukuid, kelle ülesandeks on 3-liikmelise tiimiga pakkuda välja lahendus tehisintellekti idee näol, mis aitaks vähendada soolist ebavõrdsust. Võistluse võitjad sõidutatakse koos õpetajaga Budapesti, kus kohtuvad Women and Girls in STEM foorumil osalejatega 30-st riigist. Ideede esitamise tähtaeg on 17. juuni, täpsem info https://eit-girlsgocircular.eu/wgsf24-student-challenge/#close.

Teated

 • 10. ja 12. klasside õpilaste vanemate koosolekud toimuvad:
 • 10.d klass teisipäeval, 2. aprillil kell 18.00 ruumis 105;
 • kolmapäeval, 3. aprillil kell 18.00 10.a ruumis 102, 10.b ruumis 105, 10.c ruumis 139 ja 10.e ruumis 107;
 • kõik 12. klassid kolmapäeval, 3. aprillil kell 18.00 auditooriumis (221).
 • Vilistlane Ants Siim Tartu Linnamuuseumist ootab kõiki ajalooringi kaasa mõtlema propaganda rolli üle Teise maailmasõja eel ja ajal. Kohtume teisipäeval, 2. aprillil kell 16.00 ruumis 141.
 • Viimase koolikella aktuse lipuvalve proov (11.a ja 12.a klassiga) toimub kolmapäeval, 3. aprillil kell 12.35 aulas.
 • 6. ja 7. aprillil toimuvad Tartu tantsupeo „Juure juures“ ettetantsimised meie kooli võimlas ja aulas.

Eriteade

 • Täna, 1. aprillil kell 16.30 pakutakse ruumis 230 kooli aastapäevast järele jäänud kringlit.

Sport

 • Tantsuvõistlusel J-Fest saavutasid Meribel Leppik, Rete Maria Kärner (mõlemad 10.e) ja Elisabeth Ristoja (10.d) Tähtvere Tantsukeskusest Hip Hop Junior&Adults kategoorias 1. koha.
 • Eesti MV võrkpallis võitis U20 vanuseklassis meistritiitli Olerex/Tartu, kus mängisid Mia Marta Miller, Lisethe Kruus (mõlemad 12.e), Pauliine Issak (10.e).

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumikonkursi. Stipendiumi-fondi suuruseks on 2450 eurot, välja antakse 7 stipendiumit á 350 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2024. Täpsem info kooli kodulehel https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu.

 

Viimati muudetud: 
2024-04-17 23:11