Infoleht 19.02.2024 nr 20

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Anna Laura Alametsa, Ülle Hüva, Raimond Lepistet, Anneli Mägi, Siim Oksa, Eha Paabot, Eve Paapi, Tiina Pluumi, Madis Reemanni, Age Salo, Ülle Seevrit, Karin Soodlat, Agnes Vaske, vilistlasi Joonatan Ristmäed ja Jaak Sootakit ning lapsevanem Karoliina Antonsit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi infominutid toimuvad järgmistes ruumides:
10.a - 213       11.a - 202       12.a - 221
10.b - 136       11.b - 225       12.b - 107
10.c - 102       11.c - 227       12.c - 217
10.d - 105       11.d - 139       12.d - 220
10.e - 141       11.e - 203       12.e – 135
Söögivahetunnid:
I vahetunnil (pärast 2. tundi)
10.c, 10.e, 11.a, 11.b, 11.e, 12.c, ja 12.e
II vahetunnil (pärast 3. tundi)
10.a, 10.b, 10.d, 11.c, 11.d, 12.b ja 12.d
12.a klassi õpilased lõunatavad neile sobival vahetunnil, kas pärast 2. või pärast 3. tundi.
 • IV perioodi vabaainete kursused:
biblioteraapia (KI10)           õp Tiina Pluum - 102
eesti keele ab-kursus*          õp Anne-Ly Lehtla - 227
karjääriplaneerimine (IÕ4)            psühholoog Triin Ulst - 203
ladina keel 1 õp Marcus Hildebrandt - 220
prantsuse keel 6        õp Kärt-Katrin Johanson - 308
riigikaitse 1   erukolonelleitnant Tõnis Asson - 107
saksa keel 6 (DSD eksam)    õp Mall Matto - 204
Tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund kell 8.00 ‑ 9.15, neljapäeviti ja reedeti 5. tund kell 14.35 ‑ 15.50.
* Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele kursused on ebaõnnestunud. Kursusel osalemise kohustusest informeerivad klassijuhataja ja eesti keele õpetaja.
 • IV perioodi õnnetunnid toimuvad 13. ja 22. märtsil ja 3. aprillil.
 • Õpetajad teatavad III perioodi hinded 4. märtsil, järelarvestused toimuvad 6.-13. märtsini. Järelarvestuste täpne ajaplaan avaldatakse 4. märtsi infolehes.
 • Teisipäeval, 20. veebruaril kell 9.10 – 10.40 vaatavad Elektriteatris filmi „Vara küps“ 10.a, 12.d ja 12.e klassi õpilased. Nimetatud klasside õpilastel toimub lühendatult kell 8.05 – 8.55 esimene tund. Reedel, 23. veebruaril lähevad sama filmi vaatama kell 9.10 – 10.40 10.b, 12.a ja 12. b klassi õpilased ning kell 11.30 – 13.00 10.c, 11.c ja 12.c klassi õpilased.
 • Reedel, 23. veebruaril on 12. klassi õpilastel, kes osalesid ajaloo olümpiaadil või puudusid koolist eesti keele proovieksami ajal haiguse tõttu, võimalik kirjutada proovieksamit kell 8.05 ‑ 13.30 ruumis 221.
 • 6. veebruaril külastasid 12.e klassi ühiskonnaõpetuse tundi Jaagup Esta ja 2021. aasta vilistlane Talis Timmi, kes tutvustasid Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi ning pidas ettekande Hiina ajaloost ja tänapäevast.
 • 7. veebruari kirjandustunnis kõneles lapsevanem Jaanus Rooba 11.b ja 11.d klassile eksistentsiaalsetest küsimustest A. H. Tammsaare epopöas „Tõde ja õigus“. Aitäh huvitavate mõttearenduste eest!
 • 8. veebruaril külastas 12.b, 12.e ja 12.d ühiskonnaõpetuse tundi Euroopa Parlamendi infobüroo esindaja Anno Aedmaa (vilistlane aastast 1996) ja rääkis erinevatest Euroopa Liiduga seotud teemadest.

Muudatused tunniplaanis

teisipäev, 20.02
10.a     1. tund kell 8.05 – 8.55 matemaatika õp Ü. Hüva – 136
2. tund filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
12.a     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 102
            3. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
12.b     2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
            3. tund füüsika õp S. Oks – 213
12.d     1. tund kell 8.05 – 8.55 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 14
2. tund filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
12.e    1. tund kell 8.05 – 8.55 muusika õp E. Paap – 220
2. tund filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
kolmapäev, 21.02
12.c     5. tund bioloogia praktikum õp O. Maidre    – 203
neljapäev, 22.02
10.e     4. tund inglise keel õp K. Vaheri tundi asendab õp E. Hunt – 312

reede, 23.02
Tundide ajad on muudetud.
Valikained      8.05 – 8.55
1. tund tunniplaanis  9.00 – 9.50
2. tund tunniplaanis  10.00 – 10.50
            I söögivahetund
3. tund tunniplaanis  11.20 – 12.10
            II söögivahetund
4. tund tunniplaanis  12.40 – 13.30
Vabariigi aastapäeva aktus
(korraldab 12.d klass) algab kell 13.45.
10.a     1. -2. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
            3. tund geograafia õp Ü. Seevri - 227
10.b     kell 9.10 – 10.40 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
3. tund kell 11.20 – 12.10 kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
4. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.c     1. tund kell 9.00 – 9.50 muusika õp E. Paap – 220
            2. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
kell 11.30 – 13.00 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
11.b     1. tund kell 9.00 – 9.50 füüsika õp A. Vask – 203
2. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
3. tund matemaatika õp E. Timak – 135
4. tund kell 12.40 – 13.30 bioloogia õp S. Kaarna – 213
11.c     kell 11.30 – 13.00 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
11.d     3. tund matemaatika õp A. Külter – 139
11.e     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.a     kell 9.10 – 10.40 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
3.  tund kell 11.20 – 12.10 eesti keel õp T. Pluum – 102
4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
12.b     kell 9.10 – 10.40 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
12.c     kell 11.30 – 13.00 filmi „Vara küps“ vaatamine Elektriteatris
12.d     1. tund kell 9.00 – 9.50 bioloogia õp O. Maidre – 202
            2. tund matemaatika õp E. Timak – 135
3. tund kell 11.20 – 12.10 ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
4. tund eesti keel õp A.-L. lehtla – 107

Olümpiaadid ja võistlused

 • 3. detsembril toimunud füüsika lahtise võistluse tulemused olid järgmised:
  Noorem rühm: 8. Paula Russak (10.a), 20. Henri Prillop, 46. Joosep Kalberg (mõlemad 10.b);
  Vanem rühm: 2. Ralf Robert Paabo, 5. Mattias Jõgi, 8. Violeta Jürgens (kõik 11.a), 11. Mihkel Tali (11.b), 12. Kert Lelov (12.a), 14. Kaur Huko Käämbre (12.b), 18.-19. Jaan Artur Viirsalu (11.b) ja Hans Henrik Rebane (12.a), 42. Jakob Läänemets (12.b).
 • 26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru tulemused:
9.-10. klass (58 osalejat) - 4. koht Paula Russak (10.a), 5. koht Natasha Mi Lehis (10.d), 13. koht Grethe Guhse (10.c);
11.-12. klass (23 osalejat) - 1. Ats-Artur Ploomipuu (11.e), 2. Marja Järv (12.e), 3. Margaret Braun (11.c), 6. Jaagup Konksi (12.c), 8. Karen Viira (11.c), 9. Keili Krabbi (11.c), 11. Leen Vallikivi (12.a).
Olümpiaadi lõppvooru on kutsutud Paula Russak, Natasha Mi Lehis, Ats-Artur Ploomipuu, Margaret Braun, Marja Järv ja Jaagup Konksi.
 • 2. veebruaril toimus Vikipeedia terminivõistlus koostöös Eesti ja rahvusvaheliste ülikoolidega. Žürii andis välja viis auhinda, millest ühe - sisukaima ja selgekeelseima kirjutaja auhinna - sai meie kooli õpilane Keili Krabbi (11.c).
 • 4. veebruaril toimunud informaatika-viktoriini Kobras lõppvoorus osales 9.-10. klasside (juunioride) vanuserühmas 5 meie kooli õpilast, kes olid saanud kutse parimatena üleriigilises eelvoorus osalenud 1267 õpilase seast. Lõppvoorus pälvisid I järgu diplomi Sander Kask (10.b) ning III järgu diplomi Andris Piirikivi (10.a). Osalesid ka Linda Maria Pool (10.a), Anton Kislitsin ja Jander Peterson (mõlemad 10.b).
11.-12 klasside (seenioride) vanuserühmas osales kolm treffneristi, kes olid saanud kutse eelvoorus osalenud 614 õpilase hulgast. Lõppvoorus pälvisid I järgu diplomi Jaan Artur Viirsalu (11.b) ja II järgu diplomi Kirke Kisand (12.a). Osales ka Margaret Braun (11.c).
 • 5.-6. veebruaril toimus Euroopa tüdrukute matemaatikaolümpiaadi valikvõistlus, mille tulemusena valiti meie kooli õpilased Paula Russak (10.a) ja Kirke Kisand (12.a) Eesti neljaliikmelisse võistkonda. Võistlus toimub 11.‑17. aprillini Gruusias.
 • 7. veebruaril toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus tublilt esinesid kõik treffneristid. Parimad keemia ülesannete lahendajad olid 
  10. klasside arvestuses: 1. Anette Roop (10.c), 4. Kevin Vahtra (10.b), 5. Maria Alas (10.a), 7. Helena Rull (10.c),  9. Linda Maria Pool (10.a), 10.Tuuli Veskimäe (10.c), 11. Kaisa Lill (10.e);
  11. klasside arvestuses: 1. Jaan Artur Viirsalu (11.b), 2. Ivar  Golubenko (11.c), 3. Mihkel Tali (11.b), 5. Ralf Robert Paabo (11.a), 6. Artur Asi (11.c), 7. Kärt Pürn (11.c), 8. Ralf Rasmus Pappel (11.a);
  12. klasside arvestuses: 1. Sander Sarapuu (12.c), 2. Madli Maran (12.c), 3. Jakob Läänemets (12.b), 5.-8.  Mehka Kartau (12.c), Karoliina Enkvist (12.b) ja  Annabel Rüütel (12.a).
 • 9. veebruaril toimunud füüsikaolümpiaadi piirkonnavooru tulemused on järgmised:
  10. klass: 4. Maria Alas (10.a), 5. Henri Prillop, 6. Kevin Vahtra (mõlemad 10.b), 11. Paula Russak (10.a), 17. Artur Andreson (10.b);
  11. klass: 1. Jaan Artur Viirsalu, 3. Mihkel Tali, 8. Karina Saealle (kõik 11.b);
  12. klass: 1. Kert Lelov (12.a), 3. Kaur Huko Käämbre (12.b), 4. Hans Henrik Rebane (12.a), 8. Annika Aho (12.b).
 • 10. veebruaril toimunud kunstiolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Elo-Kaisa Viiding (10.d) 2. koha. 
 • 10. veebruaril toimunud piirkondlikul muusikaõpetuse olümpiaadil saavutas Alice Rüütel (10.a) 5. koha ja Annabel Rüütel (12.a) 6. koha. 
 • 10.-11. veebruaril toimus Kuressaare Nooruse Koolis väitluse Eesti meistrivõistluste II etapp keskkoolidele, milles osalesid Adeli Ilves, Eliisabet Raju (mõlemad 10.e) ja Artur Tšužas (10.d). Võistkond võitis viiest väitlusvoorust kolm ja sai üldarvestuses 21. koha 47 võistkonna seas. 
 • 10.-11. veebruaril toimus informaatika-olümpiaadi lõppvoor, milles osalesid lahtise võistluse ja üleriigilise eelvooru põhjal kutse saanud õpilased (kokku 23). Meie õpilastest võitsid II järgu diplomi Ralf Robert Paabo (11.a) ja III järgu diplomi Jaan Artur Viirsalu (11.b). Osales ka Kaur Huko Käämbre (12.b).
 • 10.-11. veebruaril toimus Tallinnas Kristiine ja Rocca al Mare kaubakeskustes Eesti õpilasfirmade laat 2024. Meie koolist osalesid õpilasfirmad T-Tartu (Karl Silmere, Erik Johannes Rein, Karl Markus Saar ja Siim Carlos Plumberg, kõik 11.d) ja Vurr (Elisabeth Ivask, Kirke Viktoria Plaado ja Liis Serv, kõik 11.c). Õpilasfirma Vurr sai parima toote auhinna.
 • Reedel, 16. veebruaril toimus Palamusel õpilasetlejate riigikonkurss. Sel aastal anti kolmes vanuserühmas välja parima ilulugeja aunimetused ning eripreemiad. Gümnaasiumiastmes sai laureaadiks Arabella Antons 12.c klassist (juhendaja Karolina Antons). Eripreemia pälvis Marta Arete Sokk (10.d). Palju õnne!
 • Laupäeval, 17. veebruaril toimus Tallinnas Prantsuse Lütseumis 2025. a üldtantsupeo „Iseoma“ valikrühmade eelkonkurss (tulemused selguvad 24. veebruariks). Õhtul toimus Alexela Kontserdimajas Eesti suurim rahvatantsukontsert „90 ringi“, millega tähistati 90 aasta möödumist esimesest tantsupeost 1934. aastal. Tantsutaldadest osales konkursil ja kontserdil ansambli kaks esindusrühma (TT1 ja TT3).
 • Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikusse vooru on kutsutud meie koolist Margaret Braun (11.c), Jaagup Konksi (12.c), Maria Alas (10.a), Elo-Kaisa Viiding (10.d), Helena Rull (10.c), Ats-Artur Ploomipuu (11.e), Marja Järv (12.e). Kiitus ka kõikidele teistele õpilastele, kes osalesid. piirkonnavoorus.
 • Vene keel võõrkeelena vabariiklikkusse vooru on kutsutud 12.e klassi õpilane Ivan Kleštšin.

Konkursid

 • Eesti Mälu Instituut ja ajaleht Postimees kuulutavad välja märtsiküüditamise mälestuspäevale pühendatud kirjavõistluse “Kiri küüditatule” noortele vanuses 15 kuni 21 eluaastat. Töid võetakse vastu kuni 11. märtsini, täpsem info https://mnemosyne.ee/noorte-kirjavoistlus-kiri-kuuditatule.
 • Tallinna Tehnikaülikool kutsub osalema KüberPõgenemistoa loovuskonkursil. Tööde esitamise tähtaeg on 31. märts, täpsem info https://sites.google.com/view/kyberolympia/2024/k%C3%BCberp%C3%B5genemistuba.
 • Eesti Kunstikoolide Liit kutsub osalema konkursil, kus tuleb õpilasel luua heliplaadi ümbrise kujundus. Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill, täpsem info https://kunstikoolid.ee/loominguline-konkurss-helikandja-nagu.
 • Kutsume kõiki sõna- ja suleseppasid osalema HTG iga-aastasel inglise keele kõnevõistlusel, mis toimub 13. märtsil, kolmapäeval kell 14.35 meie kooli aulas! Võistlus toimub kahes voorus.
  * Esimese vooru ettevalmistuseks tuleb igal osalejal kirjutada valmis viieminutiline ingliskeelne kõne ühel alljärgnevast seitsmest teemast;
  - Rethinking poverty: creating a positive outlook for everyone to succeed
  - The power of positive thinking: impact on health and well-being
  - Education beyond borders: a global vision for quality learning
  - Decent work, dignified lives: changing the way we think about economic progress
  - Mindful consumption: reshaping production for a sustainable tomorrow
  - Climate consciousness: how our thoughts impact environmental action
  - Peaceful minds, just societies: the role of perception in globaal harmony.
  * Teise vooru pääsemise korral tuleb osalejal kohapeal valmis kirjutada uus kolmeminutiline kõne teemal, mis selgub kohapeal. Teise vooru kõne ettevalmistamiseks on aega 30 minutit.
  Registreeri kuni 8. märtsini võistlusele siin: https://forms.gle/2GQGCRfgxEB9Yhk17
  Kõnevõistluse võitjal on võimalus esindada kooli Tallinnas toimuval kõnevõistlusel. Vabariikliku vooru võitja sõidab 13.-17. mail Londonisse, kus toimub kõnevõistluse rahvusvaheline voor.
  Lisaküsimuste kontakteeruda võistluse korraldajate Janee Lootuse ja Liisi Liiasega 11.c klassist või õpetaja Marcus Hildebrandtiga.

Teated

 • Kooli meditsiiniõde annab teada, et alates käesoleva aasta veebruarist on riik laiendanud HPV ehk inimese papilloomviiruse vastase vaktsineerimise tasuta võimalust kuni 18-aastastele noortele, sealhulgas ka noormeestele. Vaktsineeritakse koolis, erandjuhtudel perearsti juures. HTGs pakutakse esimesena vaktsineerimise võimalust 12. klassides neile, kes on 18-aastased ning pole varem nimetatud vaktsiini saanud. Vaktsiin on ühedoosiline. Täpsema info saadab kooliõde Stuudiumisse.
 • Ajalooringis vaadatakse teisipäeval, 20. veebruaril mängufilmi „Johannes Pääsukese tõeline elu“. Kõik huvilised on oodatud filmi vaatama, et ühiselt eesti kultuuriloos olulise foto- ja filmimehe üle tänulikult mõtiskleda. Film sobitub ühtlasi ka 11.d ja 11.e klassi filmikursusega. Alustame kell 16.05 klassiruumis 141, film kestab 90 minutit.
 • Kõik huvilised on oodatud esmaspäeviti pärast 5. tundi klassiruumi 144 lahendama lingvistikaülesandeid. Liituda võivad julgesti ka need õpilased, kes soovivad osaleda järgmisel õppeaastal novembrikuus piirkondlikus voorus - just praegu on õige aeg hakata tegema eeltööd. 
 • Tänu Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna toele saab meie koolis veel aktiivsemalt malet mängida. Lisaks raamatukogu lugemissaalile on üks malekomplekt nüüd ka aatriumis. Head mängimist!
 • Esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti (21. veebruarist juuni lõpuni) kell 17.30 – 19.45 on ruum 141 välja renditud täiskasvanutele eesti keele kursuste läbiviimise tarbeks.

Õpetajad koolist eemal

 • Õpetaja Kaisa Vaher osaleb koolitusel 22. veebruaril alates kell 13st ja õpetaja Jaan Paaver 23. veebruaril.

Sport

 • Tartu linna ning maakonna koolide meistrivõistlustel korvpallis saavutasid HTG noormehed 5. koha. Kooli esindasid Trevor Vahtrik (10.a), Marten Pere (10.e), Mathias Tennisson (10.e), Robin Mäeots (11.a), Robin Randrüüt (11.a), Kristofer Kuuseste (11.d), Arthur Lauk (12.a), Lucas Lausing (12.a), Karl Romet Ainso (12.d) ja Karl Markus Mütt (12.e). 
 • Kergejõustiku Eesti sisemeistrivõistlustel saavutas Elsa Puu (12.a) naiste U20 vanuseklassis esikoha kaugushüppes ning teise koha kõrgushüppes ja 60m tõkkejooksus. Samas vanusegrupis võitis tõkkejooksus esikoha Miia Tillmann (11.a).
 • 7. veebruaril toimus Tartu linna ning maakonna 2023. aasta parimate sportlaste tänuüritus.  Parimaks võistkonnaks pärjati võimlemisklubi Rütmika „Siidisabad“, mille koosseisus on Liina Sarv (11.e) ning Maria Terep (12.a), kes on ka naiskonna kapten. Parimaks meespetangimängijaks kuulutati õpetaja Aimar Poom.
 • Eesti MV õhkrelvadest laskmises saavutas Kristina Mölder (12.e) Elva LSK võistkonna koosseisus nii täiskasvanute kui ka juunioride arvestuses II koha.
 • Ujumise Eesti üliõpilaste lahtistel meistrivõistlustel saavutas Andreas Soosaar (11.b) kaks kolmandat kohta.
 • Rebeka Liias (10.c) saavutas Eesti lahtistel MV judos U18 vanuseklassis I koha ja Balti MV II koha.
 • Sõbrapäeval peetud sõbralikus saalihokikohtumises võitsid õpilased õpetajaid seisuga 20:15.
 • Tantsuvõistlusel TRT Dance Masters saavutasid Kärt Pürn (11.c), Rete Maria Kärner ja Meribel Leppik (10.e) Tähtvere Tantsukeskuse rühma koosseisus hip-hop tantsus teise koha.
 • Nädalavahetusel toimusid Tartumaa talvised meistrivõistlused discgolfis. Klassis MPO saavutas Roland Kõur (10.a) 2. koha, klassis MA3 saavutas samuti 2. koha õpetaja Siim Oks ja samas klassis 11. koha Seren Saar (10.d).

Koolisöökla teated

 •  Orientiiriks lapsevanematele märtsikuu toiduraha:

*koolilõuna 19 päeva x 1.36 eurot = 25.84 eurot;
*XL-portsjon 19 päeva x 2.35 eurot = 44.65 eurot.

Talvevaheaeg

 • Talvevaheaeg algab 24. veebruaril, uuesti tuleme kooli 4. märtsil.
 • Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut rõivistukapid korda teha: kapipealne ja -alune peab olema tühi, koju tuleb viia vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud isiklikud asjad, mis ei mahu kappi. Koolivaheajal viib koristusfirma läbi koolimaja suurpuhastuse.
Viimati muudetud: 
2024-04-17 23:11