Infoleht 05.02.2024 nr 19

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • kõiki õpilasi, kes aitasid kaasa Tartu rahu 104. aastapäeva tähistamisele Jaan Poska gümnaasiumi ees reedel, 2. veebruaril;
 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid kaasa humanitaarsuuna konverentsi õnnestumisele;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Ott Maidret, Age Salo, Karin Soodlat, Ljubov Titovat ja Olga Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Pikka liugu vastlapäevaks ja
head sõbrapäeva kõikidele treffneristidele!

Õppetöö

 • Täna, 5. veebruari päeva jooksul on 11. klassi õpilastel viimane võimalus teha UPT-25 testi.
 • III perioodi arvestused toimuvad 9.–15. veebruarini. 10.a klassi füüsika ja 12.b klassi bioloogia arvestus toimub neljapäeval, 8. veebruaril ainetunni ajal.
 • Arvestuste nädalal 9. – 15. veebruarini ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus, et mitte häirida koolikaaslasi arvestuste sooritamisel.
  Tundide ajad arvestuste ajal:
  1. tund8.15 –9.45
  2. tund10.15 – 11.45
  3. tund12.15 – 13.45
  4. tund14.15 – 15.45
 • Arvestuste nädalal 9.- 15. veebruarini sööklas hommikuputru ei pakuta, söökla on avatud
  • reedel, 9. veebruaril kell 8.30 – 13.30
  • 12.- 15. veebruarini kell 9.30 – 14.30.
 • Kooli lõpueksami osana toimub 11.a ja 11.b klassil keemia 4. kursuse arvestus, 11.d ja 11.e klassil ajaloo 5. kursuse arvestus ning 12.b ja 12.e klassil ühiskonnaõpetuse 2. kursuse arvestus.
 • UPT-24 neljas kaitsmine toimub 9. – 15. veebruarini.
 • Meie kooli õpilastel on võimalik sellel õppeaastal viimast korda 12.-15. veebruaril kell 9.00-11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste ajakava lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
  Uisutamise ajad:
  10.a     E.12.02            T.13.02            K.14.02
  10.b     T.13.02            K.14.02           N.15.02
  10.c     E.12.02            T.13.02                       
  10.d     K.14.02           N.15.02
  10.e     T.13.02            K.14.02                      
  11.a     T.13.02            K.14.02           N.15.02
  11.b     T.13.02            K.14.02           N.15.02
  11.c     E.12.02            K.14.02                      
  11.d     E.12.02            K.14.02           N.15.02
  11.e     E.12.02            K.14.02                      
  12.a     E.12.02           
  12.b     E.12.02            N.19502
  12.c     E.12.02            T.13.02
  12.d     E.12.02            K.14.02           N.15.02
  12.e     E.12.02            K.14.02           N.15.02

 

 • IV perioodi tunniplaan valmib 15. veebruariks.
 • 16. veebruaril, IV perioodi esimesel koolipäeval, toimuvad tunnid tavalisel ajal, klassijuhataja infominuteid ei toimu ja järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 19. veebruaril.
 • IV perioodi valikainete kursused:
  biblioteraapia (KI10) õp Tiina Pluum - 102
  eesti keele ab-kursus*õp Anne-Ly Lehtla - 227
  karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog Triin Ulst - 203
  ladina keel 1 õp Marcus Hildebrandt - 220
  prantsuse keel 6 õp Kärt-Katrin Johanson - 308
  riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson - 107
  saksa keel 6 (DSD eksam)     õp Mall Matto - 204
  Tunnid toimuvad esmaspäeviti 1. tund kell 8.00 – 9.15, neljapäeviti ja reedeti 5. tund kell 14.35 – 15.50. Kursuse esimene tund toimub reedel, 16. veebruaril.
  * Eesti keele ab-kursusest on kohustatud osa võtma 10. klassi õpilased, kellel eesti keele kursused on ebaõnnestunud. Kursusel osalemise kohustusest informeerivad klassijuhataja ja eesti keele õpetaja.
 • 13. veebruaril toimub ruumides 206 ja 303 geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor.
 • 16. veebruaril kell 8.15 – 14.35 kirjutavad 12. klasside õpilased eesti keele proovieksamit. Info klassiruumi kohta, kus üks või teine klass proovieksamit kirjutab, avaldatakse koos IV perioodi tunniplaaniga teadete stendil 15. veebruaril.
  Õpilased, kes osalevad ajaloo-olümpiaadi piirkondlikul voorul, saavad eesti keele proovieksamit kirjutada reedel, 23. veebruaril.
 • Humanitaarsuuna 10. klassi õpilastel tuleb valida, kas
  • osaleda informaatika 1. või joonestamise 1. kursusel. Nimetatud kursuste puhul jaotatakse klassi õpilased kahte rühma, kummaski rühmas saab osaleda 18 õpilast. IF1 ja JO1 kursused toimuvad IV perioodil. 11. klassis saavad õpilased, kes läbisid informaatika 1. kursuse, jätkata informaatika 2. kursusel, joonestamise kursusel osalenud aga alustavad informaatika õppimist;
  • osaleda või mitte geograafia 4. kursusel, mis algab 7. märtsil. Tunnid toimuvad tavatundide ajal, mitte valikkursuste ajal. Õpilane, kes loobub geograafia 4. kursusest, peab kindlasti õppeaja vältel osalema geograafia 4. kursuse asemel mõne teise õppeaine valikaine kursusel.
   ​Nii geograafia, informaatika kui ka joonestamise kursusele registreerimine on avatud Stuudiumis kuni 7. veebruaril kella 18.00ni.
 • Aineolümpiaadid toimuvad:
  keemiaolümpiaadi piirkonnavoor kolmapäeval, 7. veebruaril;
  füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor reedel, 9. veebruaril;
  muusikaolümpiaadi piirkonnavoor laupäeval, 10. veebruaril;
  informaatikaolümpiaadi lõppvoor nädalavahetusel, 10.-11. veebruaril;
  geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor teisipäeval, 13. veebruaril;
  ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor reedel, 16. veebruaril.
  Täpsem info aineõpetajatelt.
 • Teisipäeval, 30. jaanuaril toimus 12.d klassi ühiskonnaõpetuse tunnis võrdsuse ja mitmekesisuse ABC loeng, mida viisid läbi Greta Roosaar ja Merilin Mandel firmast OÜ Sotsiaalmeedik.

Muudatused tunniplaanis

 • 5.-8. veebruaril viibib iga päev 11.c klassi kaheksateist õpilast (pool klassi) 4. ja 5. tunni ajal bioloogia praktikumis, mis toimub TÜ õppehoones Nooruse 1. Ülejäänud õpilased osalevad tundides. 5.-8. veebruarini lõunatab 11.c klass esimese pika vahetunni ajal, pärast 2. tundi.
  kolmapäev, 07.02
  10.d     5. tund inglise keel (mõlemad rühmad) õp K. Vaher – 225
  11.e     5. tund matemaatika õp A. Külter – 139
  neljapäev, 08.02
  10.a     4. tund füüsika arvestus õp S. Oks – 213
              3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
  11.c     3. tund matemaatika õp A. Külter – 139
              4. tundi ei toimu
  11.d     3. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
              4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
  12.b     1. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 203
  3. tund bioloogia arvestus õp O. Maidre – 225
  12.c     3. tund füüsika õp S. Oks – 213
              4. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
  reede, 09.02
  10.e     kell 12.15 – 13.45 prantsuse keel algajatele õp K.-K. Johanson – 202

Olümpiaadid ja võistlused

 • 19. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor, kus meie õpilased saavutasid Tartu linna tasemel väga häid tulemusi!
  12. klassi parimad (osalejaid 24): 1. Annika Rääbis, 5. Marie Elise Kanarik, 6.-7. Mehka Kartau ja Kris Kaspar Kalda (kõik 12.c õpilased), 10.-13. Arlis Hunt (12.d), Rando Remm (12.c) ja Teodor Ruus (12.a);
  11. klassi parimad (osalejaid 31): 1. Violeta Jürgens (11.a), 2. koht Miia Helen Merilo, 4. Artur Ipits, 7.-8. Kärt Pürn ja Eva-Liisa Sepp, 10. Triinu Part, 11.-13. Kirke Karolin Tark (kõik 11.c);
  10. klassi parimad (osalejaid 27): 1.-2. Tuuli Veskimäe, 3. Grete Guhse, 6. Sigrid Vinn, 7.-9. Leena Leelo Asi, Anni Heero ja Karl Matthias Kulo, 10.-11. Hele-Riin Raun ja Rasmus Sasi (kõik 10.c).
   
 • 19. jaanuaril toimunud vene keele tõlkekonkursil olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  tõlkimine vene keelest eesti keelde: 4. Keili Krabbi (11.c), 6. koht Andreas Soosaar (11.b), 8. Kirke Viktoria Plaado (11.c);
  tõlkimine eesti keelest vene keelde: 1. Denis Lotkov (11.e), 4. Robert Milan Kotjuh (11.a), 6. Anton Pašenkov (11.a ).
   
 • 27.-28. jaanuaril Tallinna Muusika- ja Balletikooli poolt korraldatud muusikakoolide vahelisel klaveriõpilaste konkursil saavutas Ervin Ivanov (10.b) esimese aasta õpilaste seas I koha. Lilian Hindrikson (12.d) pälvis kolmanda aasta õpilaste seas II koha.
 • Reedel, 2. veebruaril Albus toimunud üle-eestilisel XXI „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemisel saavutas III koha Säde Einasto (11.e) ning eripreemia pälvis Marta Arete Sokk (10.d). 

Konkursid

Teated

 • Õpilaskogu koosolek toimub teisipäeval, 6. veebruaril kell 16.00-17.00 raamatukogu lugemissaalis. Lisaks õpilaskogu liikmetele on oodatud osalema kõik õpilased, kes soovivad oma arvamust avaldada! Koosoleku päevakorra saab teada klassivanema käest.
 • Teisipäeval, 6. veebruaril esimesel suurel vahetunnil kell 11.00 toimub auditooriumis ühiskonnaõpetuse projekti raames valminud filmi ühisvaatamine. Vaatamisele läheb informatiivne video Eesti energeetika potentsiaalsest tulevikust tuumaenergia alal. Tulge enda silmaringi avardama! (Autoriteks 12.d klassi õpilased Jaan Erik Halliko, Juhan Marten Kull, Karl Romet Ainso, Henn-Jaagup Rooba, Arlis Hunt).
 • Ajalooring ootab kõiki huvilisi teisipäeval, 6. veebruaril kell 16.00 ruumis 141, et koos vaadata 2020. aasta filmi „Kuidas pandeemiad muutsid maailma“.
 • Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 14.30-15.50 toimub bioloogiaklassis loeng kliima- ja keskkonnaõiguse teemadel. Rääkima tulevad Tallinna halduskohtu kohtunik ja keskkonnaõiguse spetsialist Pihel Sarv ning kliimaaktivist, juuratudeng ja Fridays For Future Eesti üks vedajatest Kertu Birgit Anton. Oodatud on kõik huvilised!
 • Neljapäeval, 8. veebruaril kell 10.50 toimub aulas 12.d klassi õpilastega EV aastapäeva aktuse lipuvalve proov.
 • UPT raames korraldab Anastasiia Pershko (12. c) kunstinäituse „Tartu Koduta Loomade Varjupaiga koerad“, mille eesmärgiks on pöörata inimeste tähelepanu koduta loomade probleemile ning motiveerida neid varjupaiga loomadele uut kodu pakkuma. Näitust saab külastada Tartu Ülikooli raamatukogu 3. korrusel 5. veebruarist kuni 3. märtsini. Kõik huvilised on oodatud.
 • Reedel, 16. veebruaril algusega kell 18.30 toimub koolis lahtine siseorienteerumise võistlus, mida korraldavad praktilise töö raames Marta Joonas (11.b) ja Pärtel Külvik (10.b) koostöös OK Ilvesega. Osalema on oodatud kõik huvilised. Suurima osalejate arvuga klass saab eriauhinna. Rohkem infot Facebook’is rebaste grupis ja OK Ilvese kodulehel.
 • Esmaspäeval, 19. veebruaril ja teisipäeval, 20. veebruari kell 16.00 toimuvad karjäärinädala raames Töötukassa töötoad teemal „Õppimine või töötamine välismaal“. Registreerimine on avatud kuni 06.02.2024 (k.a.). Täpsem info ja registreerimine: https://forms.gle/xQ18dFDsNrKpnqfn6.
 • Teisipäeval, 23. jaanuaril külastasid kursusel „Draama ja teater“ osalejad ning mitmed HTG õpetajad teatrit Must Kast, kus vaatasime tänapäevast muusikalist kangelaseepost „Lilli“. Hoogne värsslavastus jutustab tarmukast Caroline Suburgist, kes Eestis päris mitmeid asju esimesena tegi. Pärast etendust oli publikul võimalik koos näitlejatega nähtu üle arutleda. 
  Eesti kirjanduse päeval, 30. jaanuaril andis Eesti kirjandusmuuseum „Lilli“ loojatele muuseumi sõbra auhinna kultuuriloolises arhiivis asuvate Lilli Suburgi elu ja loomingut kajastavate materjalide kasutamise eest.
 • Teisipäeval, 30. jaanuaril külastasid meie kooli TERA 9. klassi õpilased, neile tehti koolituur ning nad osalesid humanitaarsuuna konverentsil. Suur tänu 12.d klassi õpilastele, kes üheksandikele maja näitasid!
 • Reedel, 2. veebruaril kogunes HTG õpetajate kirjandusklubi. Rääkisime Euroopa Parlamendi liikme Sven Mikseri debüütromaanist „Vareda“.
 • Korraldajad tuletavad kaasõpilastele meelde end HTG mälumängu maratonile registreeruma. Registreerimislingi ja muu vajaliku leiate Stuudiumist Robin Mäeotsa saadetud sõnumi alt.
 • Mikk Jõgi annetas koolile enda ristiisa Artur Zirkile (vilistlane aastast 1934) kuulunud lõpumärgi.

Klasside tegemised

 • Nädalavahetusel toimus 10.c klassi ööakadeemia. Õhtul kuulati loengut ajuteadusest, pandi oma teadmised proovile kuldvillakus, tehti sporti ning nauditi hilisõhtusi vestlusringe. Üritus lõppes ühise pannkoogihommikuga.

Koolist eemal

 • õpetaja Kärt-Katrin Johanson on õppetööst eemal kuni 6. veebruarini;
 • sekretär Ketlin Taidre on töökohustuste täitmisest eemal 8.-9. veebruaril;
 • õpetaja Tiina Pluum jagab teadmisi Tallinna Ülikoolis 15. veebruaril;
 • arendusjuht Aare Ristikivi ja õppealajuhataja Aime Punga osalevad koolitusel 19. veebruaril.

Kooli hoolekogu teated

30. jaanuaril toimunud koosolekul hoolekogu

 • kuulas õppealajuhataja Aime Punga ülevaadet õpilaste õppeedukusest kahe esimese õppeperioodi jooksul;
 • kooskõlastas kooli vastuvõtutingimused 10. klassidesse vastuvõtuks eeloleval kevadel;
 • arutas kooli õppekava muutmist seoses HTMi poolt tehtud muudatustega riiklikus õppekavas;
 • tegi ettepaneku vilistlaskogule Mauruse stipendiumikonkursi väljakuulutamiseks.

 

Viimati muudetud: 
2024-02-22 06:48