Rahvusvaheline esseekonkurss õpilastele teemal “Noored rahumeelse tuleviku eest“

Esseevõistlust korraldatakse igal aastal, et anda noortele võimalus rakendada oma teadmisi ja loovust rääkides ja mõeldes kaasa kestliku arengu teemadel. Lisaks on see viis, kuidas ühiskond laiemalt saab kuulata ja õppida noortelt, kuidas märgata viise ja võimalusi edasiminekuks tagades samas ka jätkusuutlikkuse. Esseekonkurss on osa UNESCO kestliku arengu hariduse programmist.

Konkursist võivad osa võtta kõik kuni 25-aastased (15.06.2023 seisuga) noored. Konkursil on kaks vanusekategooriat: 1) Lapsed vanuses kuni 14-aastat ja 2) Noored vanuses 15-25.

Essee maht on kuni 700 sõna inglise või prantsuse keeles (või 1600 tähemärki või vähem jaapani keeles). Essee tuleb saata Word või .pdf formaadis ning tiitellehe ülaosas peab olema autori nimi ja essee pealkiri. Essee tuleb esitada selleks ettenähtud veebikeskkonnas, link siin. Tähtaeg: 15. juuni 2023. Võitjatele on Goi Peace Foundation välja pannud rahalised auhinnad. 

Kõigest saab lähemalt lugeda siit: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/

Uuendatud: 15/07/2024