Infoleht 13.03.2023 nr 23

HTG INFO 

Juhtkond tänab

 • tänab Anna Malena Kurist (11.c), Heidi Tõnissoni (11.a), Randar Vahtrikut (12.d) ja kõiki teisi õpilasi, kes aitasid läbi viia kooli lahtiste uste päeva;
 • õpetajaid Marcus Hildebrandti, Saima Kaarnat, Ott Maidret, Mall Mattot ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi järelarvestused jätkuvad 13.- 14. märtsil.
  esmaspäev, 13.03
  kell 16.05        kirjandus õp K. Soodla – 105
  kell 16.05        bioloogia ja geograafia õp O. Maidre ja Ü. Seevri – 225
  kell 16.05        saksa keel kirjalik õp M. Matto – 204
  kell 16.05        vene keel kirjalik õp L. Titova ja O. Titova – 302/301
  teisipäev, 14.03
  kell 16.00        kirjandus õp A. Salo – 107
  kell 16.00        füüsika õp S. Oks – 213
  kell 16.00        saksa keel suuline õp M. Matto – 204
  neljapäev, 16.03
  kell 16.00        koondjärelarvestus õp M. Piirimäe – 221
  Neljapäeval, 16. märtsil kell 16.00 ruumis 221 toimuvas õnnetunnis on võimalus järelarvestust sooritada õpilastel, kellel langes kaks järelarvestust samale ajale või ei olnud haiguse tõttu võimalik järelarvestust ettenähtud ajal sooritada. Nimetatud juhul tuleb
  • õpilasel valida õppeaine, milles ta sooritab järelarvestust ettenähtud ajal (suuline arvestus tuleb sooritada kindlasti õigel ajal);
  • teavitada teise aine õpetajat mitme järelarvestuse kokkulangevusest, paludes luba sooritada järelarvestus 16. märtsil;
  • registreeruda elektrooniliselt õnnetundi hiljemalt 14. märtsil Stuudiumi keskkonnas (menüü all ☰ >Registreeri).
Lisaks järelarvestustele on 16. märtsil toimuvas õnnetunnis võimalus kirjutada ka IV perioodil ebaõnnestunud või sooritamata jäänud hindelisi töid. Registreerumine õnnetundi Stuudiumis (menüü all ☰ >Registreeri) lõpeb 14. märtsil või kui õnnetundi on registreerunud 40 osalejat.
 • 14. märtsil kell 14.30 – 16.00 viib õpetaja Saima Kaarna ruumis 303 läbi Harno poolt korraldatava loodusainete tasemetöö. Tasemetöö peavad sooritama järgmised õpilased, kes on sattunud kohustuslikku valimisse:
  12.a – Andres Aksjonov, Helena Lindberg;
  12.b – Kevin Akkermann, Andreas Avameri, Jakob Miikael Kaljurand, Mattias Erik Liba, Karl Mattias Milk, Indrek Nemvalts, Liisa Matilda Palgi, Kärt Trinity Sillaots, Stella Vesi, Siim-Erik Viiding, Uku Viispert, Johan Värv;
  12.c – Hans Markus Danilas, Mihkel Kruusmann, Tuuli Kärt Tammaru, Kaarup Öövel;
  12.d – Kevin-Richard Jõgi, Emily Riismandel;
  12.e – Emma Kuuse, Annmari Meriste, Lee Orula, Tõnis Timmi.
  Täpsemat informatsiooni tasemetöö kohta jagab õpetaja Saima Kaarna.
 • Alates 15. märtsist toimub igal kolmapäeval ruumis 135 5. tunni ajal matemaatika lisatund 11.c, 11.d ja 11.e klassi õpilastele. Aineõpetaja teavitab õpilasi, kellel on tunnis osalemine kohustuslik.
 • 16. märtsil osalevad kõik 10.a, 10.b, 11.a ja 11.b klassi õpilased ning valikuliselt õpilasi ülejäänud klassidest matemaatikavõistlusel KÄNGURU. Võistluse viivad läbi matemaatikaõpetajad ning jagavad eelnevalt ka soovijatele täpsemat informatsiooni.
 • 12.-18. märtsini viibivad meie õpilased koos õpetaja Indrek Pajuriga Erasmus+ projekti raames Saksamaal Schelklingenis.
 • Kolmapäeval, 15. märtsil on UPT-23 tööde esitamise tähtaeg viimaseks kaitsmiseks.
 • 16. märtsil kell 16.00 kogunevad ruumis 208 aineosakondade juhid, et arutada riikliku õppekava muudatusest tulenevaid uuendusi kooli tunnijaotuskavas.

Muudatused tunniplaanis

esmaspäev, 13.06
10.a     4.-5. tund geograafia õp Ü. Seevri – 227
10.b     5. tund matemaatika õp E. Timak – 135
teisipäev, 14.03
10.a     3. tund matemaatika õp E. Timak – 135
10.b     1. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/A. Poom – 228
            5. tund eesti keel õp K. Soodla - 105
10.c     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom - 228
4. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
11.c     1. tund matemaatika õp A. Külter - 139
2. tund füüsika õp S. Oks – 141
3. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva/ A. Poom – 228
12.d     3. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
kolmapäev, 15.03
10.a     2. tund keemia õp E. Paabo – 202
10.b     4. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
10.c     5. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
10.e     5. tund vene keel õp O. Titova – 301
11.c     5. tund matemaatika lisatund õp E. Timak – 135
11.d     5. tund matemaatika lisatund õp E. Timak – 135
11.e     5. tund matemaatika lisatund õp E. Timak – 135
12.a     2. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 221
12.c     5. tund bioloogia praktikum õp O. Maidre – 225
12.d     2. tund ajalugu õp A. Ristikivi – 141
neljapäev, 16.03
10.a     2. tund matemaatikavõistlus KÄNGURU õp E. Timak – 221
3. tund geograafia õp Ü. Seevri – 135
10.b     2. tund matemaatikavõistlus KÄNGURU õp E. Timak – 221
11.a     1. tund matemaatikavõistlus KÄNGURU õp Ü. Hüva – 221
11.b     1. tund matemaatikavõistlus KÄNGURU õp Ü. Hüva – 221
12.a     2. tund eesti keel õp K. Soodla – 141
4. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi – 141
12.d     4. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
reede, 17. märts
10.a     1. tund kehaline kasvatus noormeestel jääb ära, neidude tund toimub
10.c     2. tund eesti keel õp K. Soodla – 105
11.a     tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
11.b     4. tund kehaline kasvatus noormeestel jääb ära, neidude tund toimub
11.d     tunde ei toimu, klass on õppekäigul Tallinnas
11.e     3. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva – 228
12.a     4. tund matemaatika õp Ü. Hüva – 136
12.c     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
12.e     2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva – 228
4. tund eesti keel õp T. Pluum – 102
esmaspäev, 20.03
10.a     2. tund ajalugu õp I. Pajur – 221

Abiturientidele

 • Kõigil abiturientidel tuleb hiljemalt 20. märtsiks teatada õppeaine, milles soovib sooritada koolieksamit. Koolieksami sooritamisest vabastab õppenõukogu, mis toimub 13. aprillil.

Olümpiaadid ja võistlused

Teated

 • Kolmapäeval, 8. märtsil külastasid 12.a klassi ühiskonnaõpetuse tundi vilistlane Martin Ottas ja Mariliis Kalnina ELSA Estoniast, kes rääkisid Eesti õigussüsteemist ning juuraõpingutest Tartu Ülikoolis.
 • Klassidevahelise saalihokiturniiri finaal 11.e ning 12.a klassi vahel toimub esmaspäeval, 13. märtsil algusega 17.45. Tulge kaasa elama!
 • Teisipäeval, 14. märtsil tähistame emakeelepäeva. Kell 10.15 on igast klassist 1-2 õpilast oodatud auditooriumisse kirjutama juba 16. korda toimuvat Vikerraadio e-etteütlust. Osalemissoovist palun teada anda eesti keele õpetajatele. Pärast 3. tundi (kell 12.35) toimub auditooriumis emakeelepäeva mälumäng uudissõnade kohta, millest osa võtma on oodatud 3‑liikmelised võistkonnad, kuhu võivad kuuluda nii õpilased kui õpetajad. 
 • Teisipäeval, 14. märtsil kell 16 ootab ajalooring kõiki huvilisi ruumi 141, et kuulata vilistlast Mari Valdurit, kes räägib Mongoolia ajaloost ja kultuurist.
 • Teisipäeval, 14. märtsil kell 16.00 algab meie kooli võimlas Noorte tantsupeo „Püha on maa“ teine ülevaatus. Rühmade riietusruumidena kasutatakse klassiruume 135, 136, 139, 144, 200, 225, 227, 202 ja 203.
 • 17. märtsil kell 19.00-23.00 toimub A‑klasside ööakadeemia. Palume kõigil ühisele toidulauale kaasa võtta midagi süüa või juua. Plaanis on ühistegevused ning esinevad ka külalised väljastpoolt kooli.
 • Reedel, 17. märtsil algusega kell 16.00 toimub auditooriumis teine HTG lahtiste uste päev.
 • 18. ja 19. märtsil toimub meie koolimajas üleriigiline bridžiturniir, mille peakorraldaja on Riko Piirisild (vil. 2020).
 • Reedel, 10. märtsil kogunes HTG õpetajate kirjandusklubi, et jagada nii lugemismuljeid Mehis Heinsaare uuest romaanist „Kadunud hõim“ kui ka isiklikke (õudus)lugusid Soomaast.
 • Riigikogu valimiste ennustusvõistlusest võttis osa 79 õpilast ja õpetajat, kõige täpsema tulemuse sõnastas Märt Lillestik (12.d), talle järgnesid Hendrik Jaks (12.b), Leen Gross (12.e) ja Jaan Erik Halliko (11.d), õpetajate seast oli täpseim Anett Pillmann.

Klasside tegemised

 • Reedel, 10. märtsil toimunud 10.e klassi ööakadeemia avas Tartu2024 produtsent Kati Tihkan (HTG vilistlane 2013), kes tutvustas kultuuripealinnade kontseptsiooni ning projekti Tartu 2024 lugu ja eesmärke. Järgneva öö jooksul õpiti klassikaaslasi tundma nii Kahooti mängides, sportides kui ka õudusjutte rääkides.

Õpetajad koolist eemal

 • Õpetaja Indrek Pajur osaleb Erasmus+ õpirändel Saksamaal 13.-17. märtsini ja õpetaja Karin Soodla 20.-24. märtsini Ungaris;
 • 16. märtsil osalevad koolitusel õpetajad Kärt‑Katrin Johanson ja Sandra Sagar;
 • 17. märtsil viibivad õpilastega õppekäigul õpetajad Eve Paap, Anett Pillmann ja Aimar Poom;
 • õppealajuhataja Aime Punga osaleb õppealajuhatajate koostööpäevadel 16.-17. märtsil.

Sport

 • Marta Joonas (10.b) sai 25. veebruaril toimunud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindi etapil (SO EMV sprint) kolmanda koha.
 • Tartu koolidevahelisel sõudmisvõistlusel võitis HTG gümnaasiumide arvestuses üldesikoha. Individuaalselt sai neidudest Hanna Allikas (10.d) 1. koha, Kelly Vinogradov (12.e) 2. koha, Hedvig Altmäe (10.b) 3. koha ning Marta Joonas (10.b) 6. koha, noormeestest sai Aleksander Jalakas (10.b) 1. koha, Tambet Palgi (12.d) 2. koha, Morten Ulp (12.a) 3. koha ning Taavet Tuisk (12.d) 6. koha. Neiud olid oma teatesõidus esimesed ning noormehed teised.
 • Leedus toimunud Balti U20 talvistel meistrivõistlustel saavutas Miia Tillmann (10.a) teivashüppes I koha (4.05) ja 60m tõkkejooksus II koha (8,77).
 • 11. märtsil toimus Eesti Maaülikooli Spordihoones HTG jõutõstmisvõistlus. Võistluse parim naiste arvestuses oli Teena Haabmets (10.b) ning meeste arvestuses Even Puusepp (10.a). Naiste arvestuses said oma kaalukategoorias esimese koha Elisabeth Võrk (12.c), Teena Haabmets (10.b) ning Heliisa Theadora Sunts (11.b). Meeste arvestuses saavutasid esikohad Rasmus Kõllo (10.a), Even Puusepp (10.a), Joonatan Kahre (10.b) ning Tambet Palgi (12.d).

Eelteated

 • Neljapäeval 23. märtsil (kell 13.00) toimub riigikaitse kursusel osalevate õpilaste õppekäik Võrru Kuperjanovi pataljoni
 • Reede, 24. märtsi 5. tunni ajal toimub raamatukogu lugemissaalis HTG kirjandusklubi kokkusaamine. Arutletakse Haruki Murakami romaani „Värvitu Tazaki Tsukuru ja tema palverännaku aastad“ üle. Oodatud on kõik huvilised: ka siis, kui pole raamatut (lõpuni) lugenud.
 • 31. märtsil algusega kell 17.00 toimub võimlas UPT raames Playback Show, mis kujutab endast live’is muusikavideo parodeerimist/jäljendamist. Osalema on kutsutud 4- kuni 37-liikmelised klassisisesed koosseisud, segagrupid, vilistlased ning õpetajad. Lisainfo ja täpsemad juhised asuvad Facebook’i ürituse kirjelduses: https://fb.me/e/3lSzfDIXv.
  Registreerimine lõpeb 24. märtsil kell 23.59.

 

Viimati muudetud: 
2024-02-22 06:48