ESSEE- ja LOOMEKONKURSS 9.-12. klassile: kirjuta ennast Brüsselisse!

ESSEEKONKURSS
- kirjuta ennast Brüsselisse!
Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema Eesti riigi looja ja hoidja August Rei sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkursil 9.-12. klassi õpilastele vanuses 15-19 eluaastat. Oodatud on ka MULTIMEEDIA lahendused.
Sind ootab kahepäevane linnapuhkus hilissuvises Brüsselis ja kingitused igale osalejale:
Esseekonkursi kaks parimat kirjutajat sõidavad europealinna Brüsselisse, kus saavad võimaluse tutvuda võimukoridoride ja ajaloolise vanalinnaga ning kohtuda Euroopa Parlamendi Eesti saadiku Marina Kaljurannaga.
Loomulikult premeerime ka õpetajaid - preemiareis ka parimate juhendajatele.
Igale osalejale kingitus ja tänukiri.
Sinult ootame:
• eestikeelset esseed pikkusega ca 6 000 - 9 000 tähemärki. Esitatud tööle märgi oma kontaktandmed: kool, klass ning juhendaja nimi. PDF formaadis dokumendi nimeks panna autori nimi.
• eraldi kategoorias võid oma võitlustöö vormistada ka multimeedialahendusena (video, animatsioon, koomiks jne), mille palume laadida pilve ja edastada lingina.
• saada oma võistlustöö hiljemalt 10. aprillil 2023.a. kell 23.59 aadressil: essee@riigivanem.ee

Mõtesta ajalugu tänapäevaselt:
Kutsume kirjutama ühel teemadest:
1. "Meelsus, millega rajati oma riik: August Rei juhitud Asutav Kogu." (mõisamaade jagamine rahvale, naiste valimisõigus, haridus, sotsiaalne õiglus, vähemusrahvuste kultuurautonoomia).
2. "Riigimeheks kasvamine: mis mind inspireerib August Rei eluloos." (ühiskondlik aktiivsus õpilasena, tudengina ja sõdurina revolutsioonilistel aegadel ning selle peegeldus töös Asutava Kogu juhina).
3. „August Rei valikud rahvusväeosade looja ja riigimehena. Paralleelid tänase julgeolekuolukorraga ja õppetunnid“.
NB! Vaata viited allikatele järgmisel lehel.

Mida hindame:
Hindamiskriteeriumid: 50% väljendusrikkus ning 50% ajaloolise konteksti mõtestamine.
Esseid hindavad:
• Jaak Juske (ajaloolane ja Riigikogu liige),
• Krista Mulenok (Eesti NATO ühingu juht),
• Raigo Loide (ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja),
• Gertrud Kasemaa (inglise kirjanduse lektor, kaasava hariduse ekspert).
Esseekonkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 1. mail 2023.a. Facebooki lehel: @riigivanem. Parimad tööd avaldatakse meedias kokkuleppel autoritega.

Soovitavad allikad:
August Rei on inspireeriv eeskuju ja elusuuruses tõestus, kuidas moodustavad ühes inimeses loomuliku terviku progressiivsetest ideaalidest kantud maailmavaade, eestluse rahvuslikud aated ja demokraatlik parlamentaarne riigimehelikkus. Tema elulugu ja Eesti ajalugu on ühtepõimunud – poliitiliselt aktiivne õpilane ja üliõpilane, Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, riigivanem ning pikaajaline eksiilvalitsuse juht – peaminister presidendi ülesannetes. 
Kirjutamisel on abiks Eesti Vabariigi loomist, Asutava Kogu tegevust ja August Reid käsitleva koolimaterjali kordamine. Lisaks autobiograafia,  okumentalistika ning internetist vabalt leitavate lisamaterjalidega tutvumine:
• August Rei autobiograafia "Mälestusi tormiselt teelt", esmatrükk 1961 Stockholm. Kordustrükk Eesti Päevalehe Eesti Mälu sarjas 2010.a.
• Monograafia „August Rei – Eesti riigimees, poliitik, diplomaat” koostanud ajaloodoktor Jüri Ant, 2012 Tallinn.
• Jaak Lõhmuse dokumentaalfilm „August Rei”, esmaeeter ETV-s 2006; https://arhiiv.err.ee/vaata/174429
• Hillar Palametsa legendaarne „Ajalootund” Raadio 2, aastast 2006;

Progressiivseid mõtteid!

Uuendatud: 15/06/2024