Holokausti ajaloo teemaline (õppe)materjalide koostamise konkurss

Head õpilased ja õpetajad!

Kutsume teid üles osalema holokausti ajaloo teemaliste (õppe)materjalide koostamise konkursil. Osalema oodatakse kolmeliikmelisi võistkondi koos juhendajatega.

Konkurss toimub kahes vanuserühmas: 8.- 9. klass ja gümnaasium.

Konkursitöö tulemus võib olla mitmekesine: virtuaalne näitus, õppevideo (10-12 minutit), temaatiline esitlus (PowerPoint), interaktiivne poster, õppeekskursioon teemaga seotud paika, muu loov lahendus, mida on võimalik õppe-eesmärgil kasutada.

Ajakava:

  • Palume teil registreerida oma meeskond ja juhendaja 28. novembriks aadressil: mare.oja@hm.ee
  • 5. detsembril toimub virtuaalne infopäev, kus räägime osalejatega läbi konkursi juhendi ja etapid. Võimalik on esitada täpsustavaid küsimusi.
  • 27.- 28. jaanuaril toimub talvekool, kus tutvutakse lähemalt teemadega, osaletakse ekskursioonidel, toimuvad mõttevahetused.
  • Konkursitööde valmimise tähtaeg on 13. märts 2023.
  • Lõpuseminar toimub 17. märtsil, seal tehakse konkursist kokkuvõtteid, esitletakse äramärgitud töid, antakse välja auhinnad mõlema vanuserühma meeskondadele ja juhendajatele. ­

Konkursitöö võimalikud teemad:

Kas holokausti mälestus koormab või ravib?

Eesti juutide saatus

Kes mõrvati Eestis holokausti käigus?

Holokausti mälestusmärgid Eestis

Holokaustis ellujäänute lood

 

Allikad ja infomaterjalid:

Eesti Juudi Muuseum: https://museum.jewish.ee/

Eesti Mälu Instituut: https://nazismvictims.ee/

Eesti Mälu Instituut: https://mnemosyne.ee/tegevus2/haridus-ja-teavitustoo/

Yad Vashem – The World Holocaust Rememberence Centre: https://www.yadvashem.org/

 

Artiklid Ajakirjas Akadeemia:

Mendel Balberyszski. Koonduslaagritest Eestis. (9.09.2019)

Mendel Balberyszski. Koonduslaagritest Eestis. (10.10.2019)

 

Artiklid Õpetajate Lehes:

Gennadi Gramberg. Holokaust. Ka ohvritel on lugu mida rääkida. (21.01.2022)

Toomas Hiio. Holokaust. 80 aastat Eesti juutide hukust. (21.01.2022)

Abiks holokausti õpetamisel

Gennadi Gramberg. Abiks holokausti õpetamisel. (29.01.2021)  

Eesti Mälu Instituut. Uus veebiportaal holokaustist Eestis. (29.01.2021)

Rocco Giansante. Mõtestatud õppimine Mälestamise mäel. (29.01.2021)

Uuendatud: 22/02/2024