Infoleht 27.09.2021 nr 4

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • Prima Vista kirjandusõhtul südikalt ja meeldejäävalt esinenud treffneriste Madli Mägit (12.c), Maara Parhomenkot (11.e), Maria Jõesalu (11.e), Veera Beljajevat (11.e) ja Hella Hildegard Niitrat (10.e) ning nende juhendajaid õpetajaid Monika Piirimäed ja Anett Pulleritsu;
 • õpetaja Marcus Hildebrandti USA saatkonna delegatsiooni külaskäigu korraldamise eest kooli;
 • 11.b klassi õpilasi ja nende klassijuhatajat Marcus Hildebrandti rebaste päeva korraldamise eest 10. klasside õpilastele.

Õppetöö

 • Teisipäeval, 28. oktoobril sooritavad 3. tunni ajal ruumis 303 12.c klassi õpilased HARNO poolt korraldatud sotsiaalvaldkonna e-testi. Test kestab  ligikaudu 90 minutit ning testi sooritamisel tuleb kasutada kõrvaklappe, millega varustab õpilasi kool. Õpilased võivad kasutada isiklikke juhtmega kõrvaklappe.
 • Neljapäeval, 30. septembril kell 15.55 – 17.25 (90 minutit) viib õpetaja Monika Piirimäe ruumis 107 läbi õnnetunni. Õnnetunnis osalemiseks saab registreeruda 28. septembri hilisõhtuni Stuudiumi keskkonnas (menüü all Muu>Registreeri).
  Õnnetunnis on õpilasel, kes mõjuval põhjusel kontrolltöö ajal puudus või kellel töö ebaõnnestus, võimalus sooritada järeltöö.
  Õpilane, kes soovib õnnetunnis järeltööd kirjutada, on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb pöörduda aineõpetaja poole ning paluda luba järeltööks (õpilasele, kes ei ole käinud luba küsimas, õpetaja järeltöö teksti õnnetundi ei anna).
 • Haridus- ja Noorteamet saatis kooli 2021.a. kevadel toimunud prantsuse keele rahvusvahelise DELF eksamil edukalt esinenud õpilaste diplomid, mille saab kätte õppealajuhatajalt. Diplomi kättesaamist tuleb kinnitada allkirjaga.

 

Muudatused tunni- ja ruumiplaanis

esmaspäev, 27.09
10.b     5. tund kehaline kasvatus jääb noormeelstel ära, neidude tund toimub
10.d     5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 203

 1.      5. tund vene keele rühmal iseseisev töö, prantsuse keele rühmal jääb tund ära.

11.d     5. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein – 141
12.a     5. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 227
teisipäev, 28.09
10.a     5. tund kehaline kasvatus jääb noormeelstel ära, neidudel tund toimub
10.d     2. tund kehaline kasvatus kogu klassil õp A. Saarva
3. tund eesti keel õp A. Pullerits – 227
5. tund ajalugu õp I. Pajur – 203
10.e     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 221
5. tund kehaline kasvatus neidudele, noormeestel tundi ei toimu
11.b     1. tund vene keel õp E. Vinteri rühmal iseseisev töö kodus. Õp L. Titova rühmal tund toimub – 302
11.c     1. tund vene keel õp E. Vinteri rühmal iseseisev töö kodus. Õp L. Titova rühmal tund toimub - 302
11.d     1. tund vene keel õp E. Vinteri rühmal iseseisev töö kodus. Õp L. Titova rühmal tund toimub – 302
5. tund kirjandus õp K. Soodla – 141
12.b     1. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 225
12.c     3. tund sotsiaalvaldkonna e-testi katsetus õp A. Mägi – 303
12.d     1. tund kehaline kasvatus neidudele, noormeelstel tundi ei toimu
            4. tund kirjandus õp K. Soodla - 105
kolmapäev, 29.09
10.a     5. tundi ei toimu
10.b     5. tundi ei toimu
10.c     1. tund kehaline kasvatus neidude tund toimub, noormeelstel jääb tund ära
4. tund keemia õp E. Paabo – 217
            5. tund inimeseõpetus õp U. Saar – 221
10.d     1. tund matemaatika õp E. Timak – 227
5. tund jääb ära
10.e     2. tund matemaatika õp E. Timak – 227
5. tund ajalugu õp I. Pajur – 141
11.a     5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.b     1. tund kehaline kasvatus neidudele, noormeestel tundi ei toimu
            2. tund kirjandus õp A. Pullerits – 135
5. tundi ei toimu
11.c     2. tund matemaatika õp A. Külter – 139
            3.-4. tund kirjandus õp A. Pullerits – 227
5. tund kehaline kasvatus neidudele, noormeestel tundi ei toimu
11.d     5. tundi ei toimu
11.e     5. tundi ei toimu
12.a     2. tund kirjandus õp A. Salo – 107
            4. tund muusika õp E. Paap – 220
5. tundi ei toimu
12.b     4. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 202
5. tund kehaline kasvatus jääb noormeelstel ära, neidude tund toimub
12.c     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
4. tund matemaatika õp A. Külter – 139
5. tund bioloogia praktikum õp O. Maide – 225
12.d     2. tund muusika õp E. Paap – 220
4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
5. tundi ei toimu
12.e     1. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 144
5. tundi ei toimu
neljapäev, 30.09
10.a     3.-4. tund kell 11.45 – 13.45 eesti keel õp T. Pluum ERMis.
10.e     3. tund eesti keel õp A. Salo – 107
10.d     4. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
MAJ1 5. tund majandusõpetus – 227, külalislektor Meelis Luht: „Meedia-majandus internetiajastul“.
reede, 01.10
NB! Tundide ajad on muudetud!
10.c     3. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
10.d     1. tund prantsuse ja saksa keel õp D. K. Raave/M. Matto – 301/ 302
10.e     4. tund ajalugu õp I. Pajur – 227
11.a     3. tund ajalugu õp K. Punga – 144
4. tund vene keel õp L. Titova/E. Vinter – 302/301
11.e     4. tund keemia õp J. Jõgela – 217
12.a     2. tund kehalise kasvatuse tundi ei toimu, õpetajate päeva ettevalmistus – aula, võimla
12.b     4. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
12.c     3. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 141
12.d     1. tund „Enesejuhtimise alused“ T. Lepp ja T. Ulst – 102
12.e     1. tund bioloogia õp O. Maidre – 225
            4. tund kunstiajalugu õp R. Lepiste – 202
MAJ1 – 5. tund jääb ära
esmaspäev, 04.10
10.d     4. tund geograafia õp Ü. Seevri 107

Teated

 • Valitsus otsustas 23. septembril, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19 haigega (koolis) kokku puutunud õpilased võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast huvitegevusest, kui seal osalevad üksnes sama haridusasutuse õpilased.
 • 2. oktoobril toimub Moodle’i keskkonnas lahtine keemiaülesannete lahendamise võistlus. Võistlus toimub kahes vanuserühmas:
  nooremas võistlevad kuni 10. klassi õpilased (k.a) ning vanemas 11. ja 12. klassid. Nelja tunni jooksul tuleb lahendada üheksa erineva raskusastmega ülesannet, mis võivad olla nii keemiaolümpiaadi piirkonna- kui lõppvooru tasemega. Lahtise võistluse tulemusi arvestatakse keemiaolümpiaadi lõppvooru ja valikvõistlusele kutsumisel. Osalemiseks on vaja registreeruda (https://tinyurl.com/KLV2021 ) hiljemalt 1. oktoobril kell 21.00.
 • Kooli tervisenõukogu koosolekul 21. septembril valiti esimeheks lastevanemate esindaja Piret Mitt, Tartu Ülikooli Kliinikumi infektsioonhaiguste arst. Tervisenõukogu kokkulepped ja soovitused koolitöö korraldamiseks:
 • Haigena kooli tulla ei tohi. Mistahes viirushaiguse sümptomitega (nohu, köha, kurguvalu, kehv enesetunne jms) õpilased kooli ei tohi tulla. Õpetajal on kohustus saata klassis haigusnähtudega õpilane meditsiiniõe juurde, kes selgitab välja viiruse asjaolud ning suunab õpilase koju. Kooli meditsiiniõe otsusel, kui tegemist on viiruse jääknähtudega (kerge nohu, köha), on koolis lubatud käia, aga soovitav on kanda kuni täieliku paranemiseni maski.
 • Riiklikult kehtestatud (Vabariigi Valitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti) nõuete järgimine ja täitmine on koolis väga oluline, eelkõige praegustes viiruseleviku tingimustes Lõuna-Eestis. Kui nõuded ja korraldused muutuvad, tuleb nendest kooli töötajaid ja õpilasi kiiresti teavitada.
 • Kooli tervisenõukogu on seisukohal, et lihtsustatud karantiini rakendamise põhimõtted üldhariduskoolides on oma olemuselt mõistlikud.
 • Kooli tervisenõukogu kutsub üles lapsevanemaid hoolitsema selle eest, et klassijuhataja oleks informeeritud tema klassis oleva õpilase koroonaviiruse positiivsest PCR testist.
 • Klassis, kus on õpilaskonna seas koroonajuhtum, on soovituslik kanda kõigil õpilastel ja õpetajatel maski 10 päeva jooksul alates viimasest kokkupuutest viirusekandjaga.
 • Kui mõnes klassis peaks toimuma koroonaviiruse puhang, soovitab tervisenõukogu kogu selle klassi õpilaste kiirtestimist.
 • 27. septembrist 1. oktoobrini toimub Eestis ja Lätis Nordplus projekti jagamismajandusele pühendatud kohtumine, millest võtavad osa Jürgen Tihanov (12.a), Grete Paat, Helena Varjas (mõlemad 12.b), Emma Goos (11.c), Salme Adeele Hollas (11.a) ja õpetajad Ülle Seevri ning Aare Ristikivi.
 • Alates 4. oktoobrist on igal esmaspäeval kõik soovijad oodatud pärast 5. tundi petangihalli, et õpetaja Aimar Poomiga seda põnevat mängu harjutada.
 • Selle nädala ajalooringis tehakse algust ajaloo-olümpiaadi ettevalmistavate loengutega. Gümnaasiumis on õpilasel võimalus valida endale meelepärane teema alljärgnevate hulgast: islam ja araabia maailm kesk- ja uusajal, Eesti 18. sajandil ning Teine maailmasõda. Teisipäeval, 28. septembril kell 16 on oodatud klassiruumi 144 õpilased, kes valivad olümpiaaditeemaks Eesti 18. sajandil (juhendajaks õp Kristiina Punga) ning klassiruumi 141 õpilased, kes valivad teemaks Teise maailmasõja (juhendajaks õp Indrek Pajur). Õpilased, kes valivad olümpiaadiks islami teema, on oodatud teema avaloengule järgmisel kolmapäeval, 6. oktoobril 5. tunni ajal klassiruumi 203 (juhendajaks õp Toomas Jürgenstein). Täpsem informatsioon ajalooõpetajatelt ning HTG ajalooringi Facebooki-lehelt. 
 • Teisipäeval, 28. septembril kell 17.30 – 19.00 toimub kooli võimlas seltskonnatantsu kursuse esimene tund, mis on mõeldud ennekõike 10. klasside õpilastele. Ühe tunni hind on 2 eurot. Kokku toimub tunde enne balli üheksa. Kõigil osalejatel peavad kaasas olema tantsukingad või -sussid.
 • Kolmapäeval, 29. septembril on raamatukoguhoidja alates 13.30-st Avita kirjastuse teabepäeval ning esmaspäeval, 4. oktoobril alates 13.30-st Koolibri teabepäeval.
 • Kolmapäeval, 29. septembril kell 16.00 toimub võimlas selle õppeaasta esimene õpilaste ja õpetajate vaheline saalihoki võistlus. Tule vaatama!
 • Reedel, 1. oktoobril tähistame koolis õpetajate päeva. Sellega seoses on tundide ajad muudetud järgmiselt:
  1. tund   8.05 –   9.05
  2. tund   9.15 – 10.15
              1. söögivahetund
  3. tund 10.45 – 11.45
              2. söögivahetund
  4. tund 12.15 – 13.15
  5. tund 13.25 – 13.55 tunni annavad 12.a klassi õpilased. 5. tund toimub järgmistes klassiruumides:
  10.a – 213       11.a – 144      
  10.b – 220       11.b – 107       12.b – 141
  10.c – 139       11.c – 202       12.c – 102
  10.d – 135       11.d – 136       12.d – 203
  10.e – 227       11.e – 105       12-e – 225
  14.15 õpetajate päeva aktus kooli võimlas
  Ära jäävad vabaainete tunnid toimuvad kolmapäeval, 6. oktoobril 5. tunni ajal kell 14.35 – 15.50.
   
 • Sügispiknikul toimunud võistluste tulemused on järgmised:
  10. klasside üldvõitja – 10.a
  11. klasside üldvõitja – 11.b
  12. klasside üldvõitja – 12.d
  Esikolmik kõikide klasside arvestuses on:
  I koht – 12.d
  II koht – 12.a
  III koht – 11.b
 • Lisaks eelmises infolehes kirjas olnutele sooritavad meie koolis oma pedagoogilist praktikat TÜ tudengid Carmen Treu (mentor õpetaja Erika Hunt), Gertie Feldveber, Reelia Kolk (mõlema mentor õpetaja Toomas Jürgenstein), Steven Kabanen (mentor Aimar Poom), Mati Simm (mentor Anneli Mägi) ja Robert Kuks (mentor Ülle Hüva).
 • Järgmisel aastal korraldab rebaste päeva 2021. a. rebastejooksu võitja 10.c klass.
 • 30. septembril 17.00-20.00 toimub taas kord HTG heategevuslik Kohvikute õhtu (UPT), kus klassid pakuvad erinevate riikide rahvustoite. Kogu tulu annetatakse MTÜ Mondo Kriisifondile. Üritusel osalema ning maitseelamusi saama on oodatud kogu koolipere!
 • 29. septembrist kuni 31. oktoobrini on 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis (aadressil Jaani 16) avatud Estin Ranna (12.e) kunstinäitus „Rännak“, mis on valminud tema uurimis- ja praktilise töö raames. Näitusel eksponeeritavad teosed on valminud inspireerituna 19. sajandil sündinud luuletajate loomingust, mille temaatika on seotud Tartu linnaga. Sissepääs on muuseumipiletiga (tavahind 4€, õpilastele soodushind 2€). Vanemad kui 18-aastased külastajad peavad muuseumi kassas esitama ka COVID tõendi.

Õpetajad

 • Õpetaja Ü. Seevri ja arendusjuht A. Ristikivi on 27. septembrist 1. oktoobrini seotud NordPlus projekti üritustega, õpetaja A. Poom ja E. Vinter on õppetööst eemal 27.-29. septembrini.

Klasside tegemised

 • 10.b klassil toimus 18.-19. septembril ööakadeemia. Tehti sporti, teritati vaimu ja tunti ennast hästi.

Sport

 • 18. septembril toimunud Tartu meistrivõistlustel ujumises võitis Karl Mattias Milk (11.b) individuaalselt hõbemedali 200 m kompleksujumises ja pronksmedali 100 m rinnuliujumises ning hõbemedali teateujumises.

Raamatukogu teated

 • Teater. Muusika. Kino septembrinumbrist saab lugeda eesti keele ja kirjanduse õpetaja Anett Pulleritsu artiklit “Missugust eesti keelt kõneleb eesti teater?” (https://www.temuki.ee/archives/3101). Artikkel tugineb 2021. aastal EMTA lavakunstikoolis kaitstud magistritööle “Kuidas suupärastub näitekirjaniku sõna? Suuline keel paberil ja püünel”.
 • Koolitööga seotud dokumente (esseed, kirjandid ja UPT-d) on õpilastel võimalik printida nüüd raamatukogus (109), kasutades selleks lugemissaali arvuteid. Värvitrüki puhul tuleb fail salvestada Stuudiumi kausta (Tera - Õpilasele - Printimine) ning paluda see kantseleis välja printida.
 • Kool pakub õpilastele võimalust kasutada oma arvutis Office'i kontoritarkvara (Word, Excel jt). Kasutajad on süsteemi lisatud, tarkvara allalaadimise ja aktiveerimise juhend on Stuudiumis (Tera - Õpilasele - Office 365 õppurile).

Koolisöökla teated

 • Orientiiriks lapsevanematele oktoobrikuu toiduraha:
  * kui õpilane sööb ka arvestuste nädalal:
  - tava- ja taimetoit 16 päeva x 0.70 eurot = 11.20 eurot, XL-portsjon 16 päeva x 1.05 eurot = 16.80 eurot;
  * kui õpilane ei söö arvestuse nädalal:
  - tava- ja taimetoit 11 päeva x 0.70 eurot = 7.70 eurot, XL-portsjon 11 päeva x 1.05 eurot = 11.55 eurot.
 •  Tuletame meelde, et õpilased, kes ei söö arvestuste nädalal, peavad ennast süsteemis ARNO märkima sellel perioodil puudujaks.

Eelteated

 • Bioloogiaolümpiaadi koolivoor toimub teisipäeval, 5. oktoobril kell 8.05 – 10.45. Huvilistel palutakse pöörduda õpetajate Saima Kaarna või Ott Maidre poole, kes olümpiaadi läbi viivad.
 • I perioodi arvestused toimuvad 12.–18. oktoobrini. Kuna 11.a, 11.b, 11.c ja 12.b klassil on õpetajad planeerinud arvestuse kuues õppeaines, siis toimub esimene arvestus esmaspäeval, 11. oktoobril ainetunni ajal. Arvestuste plaan valmib 5. oktoobriks.
 • UPT-22 kaitsmine toimub esmaspäeval, 18. oktoobril.
 • Tänu Tartu linnavalitsusele on meie kooli õpilastel võimalik 12.-18. oktoobrini kell 9.00 ‑ 11.45 uisutada Lõunakeskuse siseliuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Igale klassile on arvestuste nädala plaanis määratud uisutamiseks küll kindel päev, kuid kui arvestuste graafik lubab, võib ka teistel päevadel meie koolile ette nähtud ajal uisutama minna. Kui klassil on suuline arvestus, on mõistlik koostada vastamise ajagraafik nii, et need, kes soovivad uisutada, saavad seda teha. Kasutage ära kõik võimalused! Täpsema informatsiooni saamiseks palutakse pöörduda kehalise kasvatuse õpetajate poole.
Viimati muudetud: 
2021-10-11 19:03