Õnnetund

Otselink õnnetunni avalduse juurde ⇒ 

 

Õnnetunnis on võimalus teha järeltööd õpilasel, kes on koolist kontrolltöö (ka arvestuse või kirjandi) ajal mõjuval põhjusel puudunud või kelle töö on ebaõnnestunud. Õnnetunnis järeltööd kirjutada sooviv õpilane on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus. Õnnetunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda aineõpetaja poole, paluda luba järeltööks (õpetaja ei saada õnnetunni järeltöö teksti õpilasele, kes ei ole luba küsimas käinud) ning registreeruda elektrooniliselt kodulehel htg.tartu.ee kooli (sise)võrgus asuvast arvutist. Registreerimislink asub sellel lehel ja kooli veebi esilehe paremal alumises servas.

  • Õnnetunnist osavõtjate arv on piiratud (40).
  • Registreeruda saab ainult ühte õnnetundi.
  • Õnnetunnis saab teha ainult ühte järeltööd.

Uuendatud: 18/09/2017 18:00