Õnnetund

Otselink õnnetunni avalduse juurde Stuudiumis  ⇒ 

Õnnetunnis on võimalus teha järeltööd õpilasel, kes on koolist kontrolltöö (ka arvestuse või kirjandi) ajal mõjuval põhjusel puudunud või kelle töö on ebaõnnestunud. Õnnetunnis järeltööd kirjutada sooviv õpilane on kohustatud seda tegema esimesel võimalusel (arvestame, et tööks õppimiseks peab jääma vähemalt kaks päeva). Erandid on õpilase haigus, olümpiaadidel osalemine või mõni muu väga mõjuv põhjus.
Õnnetunnis osalemiseks tuleb õpilasel pöörduda aineõpetaja poole, paluda luba järeltööks (õpetaja ei koosta õnnetunni järeltöö teksti õpilasele, kes ei ole luba küsimas käinud) ning registreeruda elektrooniliselt Stuudiumis (ülal valik Registreeri), kus märkmete lahtrisse lisa kindlasti: aine nimetus ja kursuse nr. ; õpetaja nimi ; teema või KT nr.

  • Õnnetunnist osavõtjate arv on piiratud (40).
  • Registreeruda saab enamasti ainult ühte õnnetundi.
  • Õnnetunnis saab teha ainult ühte järeltööd.
Uuendatud: 5/03/2019