Mauruse stipendiumikonkurss

Lähtudes vajadusest motiveerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi võimetekohaselt õppivaid õpilasi  saavutamaks õpingutes veelgi paremaid tulemusi ning vajadusest osutada neile majanduslikku toetust kuulutab Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu välja „Mauruse“ stipendiumikonkursi. (Statuut)

Stipendiumifondi suuruseks on 1000 eurot. Välja antakse 5 stipendiumi a 200 eurot. Stipendiumid määratakse õpilastele enesetäiendamiseks. Stipendiumile saavad kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilased.
 
Kõik stipendiumid makstakse ühekordselt välja 2015.a.         
 
HTG Vilistlaskogu MTÜ stipendiumikonkursi taotluste esitamise tähtaeg on 4. mai 2015. Taotlused esitada kirjalikult koos stipendiumitaotleja allkirjaga koolidirektorile. Taotluse kirjutamisel on abiks „Mauruse motivatsioonikiri

 

Uuendatud: 18/05/2024