Keemiaõpetaja Eha Paabole anti üle Tartu linna elutöö auhind

28. septembril Tartu Ülikooli aulas toimunud pidulikul Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel anti Hugo Treffneri Gümnaasiumi keemiaõpetaja Eha Paabole üle Tartu linna õpetaja elutöö auhind.

  Õpetaja Eha Paabo pälvis elutöö auhinna pühendunud ja väga süsteemse töö eest õpilaste õpetamisel. Ta on oma õpetuse ja elukogemusega jätnud HTG õpilastesse ja vilistlastesse kustumatu jälje. Hinnangu õpetaja tööle annavad tema õpilased. Treffneristid on õpetaja E. Paabo kohta kirjutanud nii:  "Keemiaõpetajat Paabot tuleb küll ainult kiita - ta võtab igat õpilast kui indiviidi ja hindab nende arengut ja püüet. Õpetab oma ainet väga hästi ja selgelt, samas ka huvitavalt!"
"Keemia - väga huvitav ja tore tund. Lähen tundi tavaliselt alati hea meelega ja olen nõus kaasa töötama, sest see aine huvitab mind ja õpetaja on seejuures ka väga motiveeriv, toetav, kompetentne ja arvestav. Väga on meeldinud praktikumid ja praktilised tööd tundides. Tunnen, et saan kooli lõpuks korralikud teadmised keemiast, millega oma õpinguid edukalt jätkata."

Auhinna andis üle Tartu linnapea Urmas Klaas

Uuendatud: 15/06/2020