Vilistlaskogu õpetajapreemia

Viimasel koolikella aktusel anti õpetaja Anneli Saarvale vilistlaskogu õpetajapreemia. Preemia andis üle vilistlaskogu aseesimees Mart Orav. Preemia antakse traditsiooniliselt üle viimasel koolikella aktusel õpetajale, kes on oma õpetusega jätnud sügava jälje mõtlema õpetamisel ja elutarkuse edasiandmisel. Preemia asutati 2004. aastal vilistlaskogu esimehe Indrek Ilometsa poolt ning preemiafondi laekub raha vilistlastelt. Siinkohal täname vilistlasi: Ott Ummelas, Siim Sikkut, Kaur Ojakivi, Darja Lavõgina, Aivar Taro, Andres Käosaar, Peeter Kikas, Triin Kutberg, Sander Pajusalu ja Jaana Hinno.

Uuendatud: 15/10/2017