e-õppepäev

Reedel, 20. novembril on õpilastel e-õppepäev, kes VKV eelvõistlusel ei osale, kooli tulema ei pea.

Ülesanded on leitavad HTG MOODLE lehelt. Õpilased peaks saama vastava infoga e-kirja.

Infolehest:
Reedel, 20. novembril on õpilastel e-õppepäev. Kooli sellel päeval tulema ei pea, kuid igal õpilasel on vajalik ligipääs arvutile ja internetile. Kellel seda võimalust ei ole, saab kasutada HTG kolmanda korruse arvutiklassi (arvutiklass on avatud kell 8.00-16.00).
Kell 8.00 avatakse HTG Moodle’is kursusel „e-õppepäev 20.11.2015“ igale klassile nende ülesanded. Ülesannete ja neile lisanduva tagasisideankeedi täitmine võtab aega kuni 4,5 tundi. Seda tuleb arvestada aja planeerimisel, sest vastuseid oodatakse kuni kella 16.00ni. Kui mõne klassi e-õppepäeva ülesanne eeldab sellel päeval õpilaste Tartus olemist või eelnevalt rühmatööks gruppidesse jagamist, siis sellest teavitab klassi aineõpetaja.

Uuendatud: 17/04/2024