Tartu koolide ühiskatsed 2016

Viis Tartu gümnaasiumi teevad ühised katsed gümnaasiumisse astujatele

21. märtsil 2016 (E) toimuvad Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed tulevastele gümnasistidele.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tartu Tamme Gümnaasiumi koostöös asendatakse senine korraldus, kus paljudel üheksanda klassi õpilastel kulus suur osa kevadvaheajast erinevate koolide katsetele.  

Gümnaasiumitesse kandideerijad registreeruvad 15. veebruarist kuni 15. märtsini 2016 ühtses elektroonilises infosüsteemis, kus õpilased märgivad ka oma eelistused kooli ja õppesuuna valikuks. Testid sooritab õpilane koolis, mille süsteem talle määrab, ja testide sooritamise koht ei sõltu tema eelistustest. Kolme tunni jooksul sooritab õpilane neli testi: eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja loodusainetes. Aprillikuu jooksul toimuvad vestlused, mis annavad lõpliku pildi, kas kool saab pakkuda võimalust õppekohaks ning kas õpilane on huvitatud just sellest koolist. Iga kool allkirjastab kooli sisse saanud ning seal õppimisest huvitatud õpilasega kinnituskirja, mille järel teda teiste koolide õpilaskandidaadina enam ei arvestata.

Koolid arvestavad erinevates õppesuundades erinevaid teste erineva kaaluga – koolid on autonoomsed sisseastumistingimuste määramisel. Täpsed tingimused selguvad 1. veebruariks, aga juba praegu võib öelda, et Hugo Treffneri Gümnaasium arvestab eest keelt ja matemaatikat ning loodussuunas ka loodusaineid, Miina Härma Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt, Tartu Jaan Poska Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja loodusaineid, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ja inglise keelt ning Tartu Tamme Gümnaasium arvestab eesti keelt, matemaatikat ning looduse, meditsiini, tehnoloogia ja infotehnoloogia õppesuundades ka loodusaineid. Tartu Annelinna Gümnaasium ei osale ühistes katsetes, kuid õpilaste kooli vastuvõtt toimub samuti katsete ja vestluse alusel.
 

Hugo Treffneri Gümnaasium, Ott Ojaveer
Miina Härma Gümnaasium, Ene Tannberg
Tartu Jaan Poska Gümnaasium, Helmer Jõgi
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Merike Kaste
Tartu Tamme Gümnaasium, Ain Tõnisson
Tartu Linnavalitsuse haridusosakond, Riho Raave
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrguosakond, Ruth Opmann 

---

Tartu ühiskatsete veebileht: https://tartu.koolikatsed.ee/​

Uuendatud: 17/04/2024