Suurepärased tulemused õpilaste teadustööde konkursil!

Treffneri õpilastel läks teadustööde konkursi lõppvoorus väga hästi. Pääsesime sinna lausa 11 tööga.

Leene Pärtel (12.c) pälvis töö „Taimede elurikkus XX sajandi eesti maalikunstis“ (juhendaja Ott Maidre) eest I preemia ja õiguse esindada Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil. Leenele anti ka Keskkonnaministeeriumi eriauhind, Eesti Teaduste Akadeemia 1. auhind, Tartu Ülikooli raamatukogu eriauhind ja Eesti Rahva Muuseumi eriauhind.

Eesti Teaduste Akadeemia põhjenduse järgi lubas „Eesti kunstnike maalidel kujutatud taimeliikide taksonoomiline analüüs teha autoril huvitavaid üldistusi nii elurikkuse kui ka ühiskonnas levinud vaadete ja ideoloogiate muutumisest 20. sajandi jooksul. Väga originaalne töö, kus on kombineerunud humanitaar-, sotsiaal- ja keskkonnateaduste erinevad aspektid.“

Kristiine Kaldmaa (12.b) sai töö „Matemaatikaülesannete keelekasutuse ja tulemuste vaheline seos aastate 2014–2021 riigieksamite näitel“ (juhendajad Julia Polikarpus, Kati Ain) eest Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhinna, Eesti Teaduste Akadeemia 2. auhinna ja Eesti Keele Instituudi eriauhinna.

Kea Rael Kukk (12.c) pälvis töö „Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomid ning legaalsete stimulantide tarvitamine“ (juhendajad Anett Pillmann, Kariina Laas) eest Sotsiaalministeeriumi eriauhinna, Tervise Arengu Instituudi eriauhinna ja õiguse esindada Eestit London International Youth Science Forum’il 2023.

Marie Loog (12.c) sai töö „Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste valuvaigistite tarbimisharjumused ning õpilaste teadlikkus valuvaigistite tarbimise mõjust“ (juhendaja Ott Maidre) eest Sotsiaalministeeriumi eriauhinna.

Kauri Ilves (12.c) pälvis töö „Makoto Yukimura manga „Vinland Saga" ajalooline täpsus“ (juhendaja Kristiina Punga) eest Eesti Kirjandusmuuseumi eriauhinna.

Johan Värv (12.b) sai töö „Soome-ugri ainestik Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis“ (juhendajad Monika Piirimäe, Tuuli Tuisk) eest Eesti Keele Instituudi eriauhinna.

Veera Beljajeva (12.e) pälvis töö „Priit Strandbergi lavastuse „Naiste kool“ rollide analüüs“ (juhendajad Monika Piirimäe, Karin Allik) eest Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinna.

Holger Eric Hain (12.c) sai töö „Emataimeefekti olemasolu ja selle mõju hariliku odra taimede omavahelise konkurentsi intensiivsusele“ (juhendajad Saima Kaarna, Susanna Vain) eest Swiss Youth in Science eriauhinna ja õiguse esindada Eestit International Wildlife Research Week’il 2023.

Kõikide lõppvoorus osalenud tööde plakatitega on võimalik tutvuda HTG aatriumis.

 

Uuendatud: 18/05/2024