Infoleht 15.06.2021 nr 32 ja kiitmised

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Saima Kaarnat, Ott Maidret, Kristiina Pungat ja Ülle Seevrit ning vilistlast Ulla Meeri Pettit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • 12.e klassi õpilasi Kärt Kokkotat, Orm Mõru ja Kristo Valget esinemise ja kooli esindamise eest Eesti lipu päeval Otepääl;
 • 11.a klassi õpilasi abi eest abiturientide lennupildi tegemisel;
 • lauljaid ja tantsijaid ning õpetajaid Eve Paapi, Trine Uusenit ja Uve Saart kevadkontserdi eest;
 • õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid, kooli töötajaid, söökla ja arstikabineti personali, hoolekogu ja vilistlaskogu toreda koostöö eest ning soovib kõigile

 
 KOSUTAVAT JA PÄIKESEKÜLLAST SUVEPUHKUST!

Õppetöö

 • V perioodi järelarvestused ja õppeaasta kordusarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele toimuvad 16.-18. juunini.

Kordus- ja järelarvestuste ajakava:
kolmapäev, 16. juuni kell 12.15-13.45 õp R. Lepiste ruumis 221

 • füüsika 1., 2. 3. ja 6. kursus;
 • inglise keel 2. kursus;
 • kirjandus 2. kursus;
 • matemaatika 1. ja 7. kursus;
 • matemaatika praktikum 4. kursus

neljapäev, 17. juuni kell 10.15 - 11.45 õp. M. Hildebrandt ruumis 221

 • ajalugu 4. kursus;
 • bioloogia 1. kursus;
 • eesti keel 3. kursus;
 • geograafia 2. kursus;
 • keemia 4. kursus;
 • matemaatika 3. ja 9. kursus;
 • saksakeel (c) 3. kursus.

Kunstiajaloo järelarvestus toimub 17. juunil kell 12.15 ruumis 203.
reede, 18. juuni kell 9.15 - 10.45 õp J. Jõgela ruumis 221

 • ajalugu 1. ja 2. kursus;
 • bioloogia 2. kursus
 • eesti keel 4.kursus;
 • matemaatika 2., 5. ja 10. kursus;
 • saksa keel (b) 5. kursus.

Võlgade likvideerimiseks kehalises kasvatuses tuleb aineõpetajaga isiklikult kokku leppida.

 • Täiendavale õppetööle jäänud õpilastele toimuvad kirjalikud järelarvestused 16.-19. augustini. Täpne ajakava avaldatakse kooli veebilehel hiljemalt 12. augustil. Suulised järelvastamised tuleb sooritada ajavahemikus 24.-26. august aineõpetajatega individuaalselt kokku lepitud ajal.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Lingvistikaolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutasid meie kooli õpilased kolmikvõidu ning seega pääsu rahvusvahelisele olümpiaadile:
  1. Oliver Tennisberg (11.b), 2. Pärl Pind (11.a), 3. Ingrid Alla (12.c).
  Tihedas konkurentsis kokku 42 osalise hulgas jõudsid väga tubli tulemuseni ka Tiia Tomson (10.c), Hanna Liisa Hõim (11.d), Rando Lukk (10.a) ja Triinu Vaher (10.b).
  Lingvistikaring ootab uusi huvilisi taas sügisel, aga Facebooki grupiga HTG Lingvistika saab huvi korral liituda juba nüüd.
 • 31. maist - 4. juunini osalesid Euroopa riikide õpilased Euroopa Liidu Rohenädala raames häkatonil “Gen-E võitlemas reostuse vastu”. Finaalvõistlusele valiti 11 õpilasfirmat. Õpilasfirma „LUFFA“ (Marta Margareeta Bender, Sofia Simone Lammas, (mõlemad 11.e), Kadri Liis Laas (11.c) ja Kaur Hannes Käämbre (11.d)) sai võistlusel III koha.
 • 5.-6. juunil toimunud bioloogiaolümpiaadi vabariiklikul voorul olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  Johan Tamm (12.c) - 12. klasside arvestuses 1. koht, teooriavooru parim, gümnaasiumi üldarvestuses 1. koht (kuldmedal) ja arvatud rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi Eesti võistkonda;
  Jaak Pärtel (12.c) - 12. klasside arvestuses 7. koht, üldarvestuses 11. koht;
  Vesta Selg (11.c) - 11. klasside arvestuses 2. koht, üldarvestuses 7. koht;
  Emma Goos (10.c) - 10. klasside arvestuses 2. koht, üldarvestuses 12. koht.
 • Epp-Katariina Jaanson (12.d) saavutas kunstikonkursil „Amet ja palk“ auhinnalise koha.
 • Maikuus toimus IMO 2021 Eesti koondise valikvõistlus, kuhu meie koolist olid kutsutud Andres Sõmer, Kristjan-Erik Kahu ja Toomas Herodes. Eesti võistkonda, kes võistlevad 17.-24. juulil virtuaalselt toimuval 2021. aasta rahvusvahelise matemaatikaolümpiaadi kuueliikmelisse võistkonda, valiti Kristjan-Erik Kahu.

Konkursid

Teated

 • Pühapäeval, 20. juunil kell 12.00 toimub Vanemuise kontserdimajas 12. klasside lõpuaktus, kuhu oodatakse iga lõpetaja kohta ka ühte külalist. Lõpupidu algab koolimajas kell 19.00.
 • Tantsutallad viibivad 4.-8. juulini Ruhnu saarel, kus on kavas maha pidada ka väike tantsupidu.
 • Ajakiri Akadeemiake valis uues numbris avaldamiseks eelmisel aastal meie koolis kaitstud uurimistöödest Liisa-Maria Komissarovi (vil! 2020) uurimuse „A. H. Tammsaare pentaloogia „Tõde ja õigus“ ning V. Mobergi tetraloogia „Väljarändajad“ võrdlev analüüs“.
 • Vabariigi Presidendi ning haridus- ja teadusministri vastuvõtt üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ning kõrgkoolide parimatele lõpetajatele toimub 6. juulil 2021. a. kell 12.00 presidendilossi roosiaias. Meie koolist on vastuvõtule kutsutud Hannes Palu (12.a), Erich Richard Rosental (12.b), Eliis Grigor, Adelle Altnurme (mõlemad 12.c), Kristian Tigane (12.d) ja Orm Mõru (12.e).
 • Õpilased, kes kasutavad kooli Microsofti kontot kujul ...@tartukoolid.onmicrosoft.com, teile teadmiseks, et HTG sai omale uue Office domeeni, sellega seoses peame juuli alguseks ära kustutama senised Office kontod. Kui te lisasite selle konto alla Onedrive-i faile, palun kopeerige need juunikuu jooksul ära näiteks HTG Google Drive alla. Juhised, kuidas uueks õppeaastaks teie isiklikes arvutites Office 365 aktiveerida, saadame juba Stuudiumisse. 

Klasside tegemised

 • 9. juunil nautis 10.b klass Ahja jõe ilu kanuumatka raames, õhtul grilliti Taevaskoja läheduses. 10. juuni hommikul toimus pärast lühikest ööd hommikujooga.
 • 7.-9. juunini toimus traditsiooniline 10.c klassi zooloogia välipraktika Kirna õppekeskuses. Õpetaja Veljo Runneli (Tartu Ülikool) ja bioloogiaõpetaja Ott Maidre juhendamisel toimus putukakogude moodustamine ja määramine. Lisaks uuriti põhjalikumalt linde, vee-elustikku, kahepaikseid ja imetajaid. 
 • 10.c nautis 10. juunil elamusi maa ja taeva vahel Otepää seikluspargis.
 • 10.d nautis 8.-10. juunil toimunud klassiekskursioonil Lääneranna valla inimesi ja maastikke.
 • 10.e klass lõpetas kooliaasta 10. ja 11. juunil Võrtsjärve ääres Valma seikluspargis puhates.

Õpetajad

 • Õpetaja Anett Pullerits kaitses EMTA Lavakunstikoolis teatrikunsti ja teatripedagoogika õppekaval magistrikraadi hindele cum laude.
 • Õpetaja Doris-Kristina Raave kaitses Tartu Ülikoolis haridusteaduste magistrikraadi prantsuse, inglise ja hispaania keele erialal hindele cum laude.

Sport

 • Aprilli kui südamekuu raames toimus Tartus ürituste konkurss „Liikumine on vaimse tervise vitamiin“. Tervisekassa ning Tartu linnavalitsuse poolt valiti parimate ürituste hulka Hugo Treffneri Gümnaasiumi ülekooliline sammudekogumine. Auhinnakotis leidus nii raamatuid, spordivahendeid kui muud põnevat. Aitäh veelkord kõikidele osalejatele ning abilistele!
 • Väga põneva ning pingelise õpetajate-õpilaste sõpruskondade saalihokikohtumise võitsid õpilased seisuga 19:18. Suur aitäh teile, olite toredad mängukaaslased! Saalihokiringi kapten Kaspar Varul (12.d) andis kaptenipaela edasi Mari Mõttusele (11.a). Palju õnne!
 • Karl Mattias Milk (10.b) osales 12. juunil Auras peetud ujumisvõistlusel “Tartu Tähed”, kus saavutas esikohad 100 m rinnuli- ja 50 m liblikujumises.
 • Oskar-Filip Tammik (12.c) uuendas järjekordselt kooli vasaraheite rekordit. 6 kg vasaraga on see nüüd 67.62 m. 

Kooli hoolekogu

Kooli hoolekogu koosolekul 3. juunil

 • arutati koolitöö korraldust sel õppeaastal, õppealajuhataja andis hoolekogule ülevaate õpilaste õppeedukusest;
 • kinnitati kooli 2022 - 2026 arengukava koostamise lähtepositsioon;
 • tehti kooli vilistlaskogule ettepanek Mauruse stipendiumite väljaandmiseks;
 • arutati 10. kl. vastuvõtu korraldust;
 • arutati linnavalitsusele tehtavat ettepanekut HTGs 2021/2022. õppeaasta suvise koolivaheaja kehtestamiseks.

2021/2022. õppeaasta eelinfo

 • Informatsioon õpikute laenutamise, töövihikute ostmise ja septembrikuu toiduraha kohta avaldatakse kooli veebilehel augustikuus.
 • Uut õppeaastat alustame kolmapäeval, 1. septembril kell 10.00 Hugo Treffneri ausamba juures!
   

 

Õpilaste kiitmine Hugo Treffneri Gümnaasiumi 14.06.2021 käskkirjaga nr 39

 
1.         Õpilaste esinemise eest aineolümpiaadidel ja võistlustel:
1.1       Silmapaistvate tulemuste eest:
10.b
Kristjan-Erik Kahu;
 
10.c
Emma Goos, Aia Adele Narits, Tuuli Kärt Tammaru, Liisa Tafenau, Jessica Uibo, Kaarup Öövel;
 
11.a
Jürgen Tihanov;
 
11.b
Grete Paat, Oliver Tennisberg;
 
11.c
Kadri Liis Laas;
 
11.d
Kaur Hannes Käämbre;
 
11.e
Marta Margareeta Bender, Sofia Simone Lammas;
 
12.a
Simon Selg;
 
12.b
Jaan Otter, Joonatan Ristmäe.
 
1.2       Suurepäraste tulemuste eest:
10.a
Rando Lukk, Mattias Timm Rast;
 
10.b
Toomas Herodes, Emma Kruusmäe, Hendrik Pajur, Mere-Helina Panksepp, Siim-Erik Viiding;
 
10.c
Keidi Käärmann, Tiia Tomson;
 
10.d
Ivan Kleštšin;
 
10.e
Anette Ama;
 
11.a
Anita Algus, Paul Jürgens, Raio Mitt, Martin Ottas, Pärl Pind, Marie Gloria Raal;
 
11.b
Stefan Ehin, Peeter Pissarenko, Hannes Sidorov;
 
11.c
Maarja Mets, Annika Prillop, Vesta Selg;
 
11.d
Jonathan Darvish-Kojori, Kirke Niinemets, Aadi Parhomenko, Lulu Inari Ottilia Vase;
 
11.e
Reelika Hüvenen, Jaak Sootak, Eliise Luka Tegova;
 
12.a
Hannes Palu, Roberta Pärna, Aksel Joonas Reedi;
 
12.b
Marilin Berg, Eva Maria Ilves, Mihkel Paloots, Erich Richard Rosental;
 
12.c
Ingrid Alla, Eliis Grigor, Märten Kala, Kaspar Sõukand;
 
12.d
Jan-Erik Elmest, Emma Magdalena Keränen, Daniel Moppel, Elisabeth Rebase;
 
12.e
Kärt Kokkota, Meeta Kõljalg, Helo Laatspera, Orm Mõru.
 
 
1.3       Väga heade tulemuste eest:
10.a
Manfred Kukk, Rudolf Kõivupuu, Jakob Läänemets, Ralf Paat, Ander Pavlov, Rainis Puusepp, Laura Maria Rekand, Morten Ulp;
 
10.b
Kevin Akkermann, Laur Härm, Tuule-Liis Jaagant, Kristiine Kaldmaa, Kertu Katriin Kotkas, Susanne Lannes, Loviisa Lätt, Markus Roletsky, Mark Tarnovski;
 
10.c
Mari Helen Aader, Minna Gielen, Christofer Lepaste, Marie Loog;
 
10.d
Alexander Hildebrandt, Randar Vahtrik, Andre Villemson;
 
10.e
Veera Beljajeva, Imre Nõmm, Maara Parhomenko;
 
11.a
Anette Hendrikson, Egert Koppel, Martin Männiste, Jakko Turro;
 
11.b
Ida Tuule Jõgi, Kaspar Kasemägi, Katariina Mehide, Karl Kristjan Puusepp, Kaspar Sepp, Krislin Säre, Joosep Tamm, Tuule Tenson, Hele-Mai Viltrop;
11.c
Kristiina Ernits, Piia Mari Lepp, Eliise Mikomägi, Madli Mägi, Karl Valter Oja;
 
11.d
Breca Borga, Hanna Liisa Hõim, Artur Kasenõmm;
 
11.e
Steven Noorsoo, Stella Päri,
 
12.a
Mark Theodor Jalakas, Paul-Bryan Tanilsoo;
 
12.b
Argo Ers;
 
12.c
Hanna Anepaio, Rauno Raa;
12.d
Agnes Arumetsa, Miikael Berg, Miia Nummert, Jasmin Saar, Selinda Marie Rosalie Särev, Berta Ly Tepaskind;
 
12.e
Elo Saal, Joel Ruuben Seene, Talis Timmi.
 
1.4       Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest vabariiklikel võistlustel:
10.a
Salme Adeele Hollas, Oskar Männik;
 
10.b
Susanne Lannes;
 
10.c
Hans Markus Danilas;
 
11.a
Markus Uibo;
 
11.b
Christina Kodanik;
 
11.d
Roberta Solom;
 
12.e
Elis Riin Tars.
 
1.5 Direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust:
10.a
Anders Aksjonov, Kristo Krikmann, Markus Kõiv, Loore Luste, Oskar Männik, Kusti Sammul;
 
10.b
Angela Ikonen, Emma Kruusmäe, Hans Gustav Kõljalg, Hendrik Tammemägi, Triinu Vaher;
 
10.c
Maria Andresen, Kea Rael Kukk, Liisa Lotta Lamp, Mattias Oras, Marti Pastak, Otto Richard Sokk;
 
 
10.d
Viiu Repän;
 
10.e
Triinu Aru, Karmen Kütt;
 
11.a
Anette Hendrikson, Kertu Kütt, Helena Laving, Sander Sirge, Emma Vildersen;
 
11.b
Lisete Härma, Katarina Kukk, Kevin Kütt, Andreas Lindsalu, Kärt Sõõru, Joosep Tamm, Martin Toomiste, Helena Varjas;
 
11.c
Emma Joonas, Johanna Karp, Simmo Põld, Mall Säre, Adele Tamm;
 
11.d
Johanna Saarnits;
 
11.e
Holger Dahl, Piret Herja, Hanneloore Horn, Liisa-Lotta Jürgenson, Merelle Liivamägi, Anne-Liisa Maasik, Bettina Päri, Estin Rand, Kärg Valner, Sirely Veri;
 
12.a
Aleksander Kattel, Iris Kreinin, Priidik Meelo Västrik;
 
12.c
Sarah Maasikmets, Lisete Nukk, Maire Pärn;
 
12.d
Epp Katariina Jaanson, Karl Raid, Alfred Tammiksaar, Kaspar Varul;
 
12.e
Joosep Annast, Elisabeth Eerme, Siim Kalmus, Eliise Virumäe.
 
2.         Väga heade õpitulemuste eest ning autasustatakse kiituskirjaga:
10.a
Liis Ernits, Manfred Kukk, Joosep Laanemägi, Kusti Sammul, Morten Ulp;
 
 
10.b
Laur Härm, Toomas Herodes, Angela Ikonen, Hendrik Jaks, Kristjan-Erik Kahu, Mark Tarnovski, Triinu Vaher;
 
10.c
Emma Goos, Kauri Ilves, Keidi Käärmann, Christofer Lepaste, Marie Loog, Aia Adele Narits, Linda Piirimäe, Leene Pärtel, Liisa Tafenau, Tuuli Kärt Tammaru, Tiia Tomson, Jessica Uibo, Anita Viineloo;
10.d
Magda Grete Kibuspuu, Kert Raudnõmm, Emily Riismandel;
 
10.e
Triinu Aru, Veera Beljajeva, Maria Jõesalu, Annmari Meriste, Maara Parhomenko, Brite Tõniste;
 
11.a
Kertu Kütt, Kirke Kütt, Helena Laving, Sandra Lubi, Mia Marleen Meeksa, Martin Ottas, Marie Gloria Raal, Sander Sirge, Vanessa Viiding;
 
11.b
Ida Tuule Jõgi, Johanna Kaare;
 
11.c
Johanna Karp, Anette Kikkas, Kadri Liis Laas, Pipi-Lotta Laineste, Madli Mägi, Annabel Philips, Annika Prillop, Sandra Sirk, Adele Tamm, Grete Tõniste;
 
11.d
Jonathan Darvish-Kojori, Liisi Ruuven;
 
11.e
Mette Maarit Jahu, Merelle Liivamägi, Estin Rand, Sirli Sildever, Sirely Veri.
 
3.         Väga heade ja heade õpitulemuste eest II poolaastal:
10.a
Jonathan Astmäe, Markus Kõiv, Helena Lindeberg, Loore Luste, Oskar Männik, Rauno Paasoja, Liisi Paaver, Ander Pavlov, Rainis Puusepp, Laura Maria Rekand, Hanna Tali, Thomas Tennisson;
 
10.b
Kevin Akkermann, Kristiine Kaldmaa, Emma Kruusmäe, Loviisa Lätt, Liisa Matilda Palgi, Mere-Helina Panksepp, Kärt Trinity Sillaots, Stella Vesi;
 
10.c
Maria Andresen, Minna Gielen, Doris Keernik, Mihkel Kruusmann, Kea Rael Kukk, Marie Agathe Laugesaar, Tristan Laur, Liisi Leppik, Kertu Mölder, Helena Rähni, Markus Viks, Elisabeth Võrk;
10.d
Alexander Hildebrandt, Marii Israel, Märt Lillestik, Anna Mutso, Viiu Repän, Maria Zinatullina, Merit Tomson, Evelin Uue, Emma Vahelaan, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik;
 
10.e
Anette Ama, Alger Avi, Gleen Gross, Getter Miida Kask, Riinu Külvik, Kertu Maria Luik, Lauri Raudsepp;
 
11.a
Egert Koppel;
 
11.b
Stefan Ehin, Rasmus Kiili, Kaspar Sepp, Hannes Sidorov, Krislin Säre, Helena Varjas, Hele-Mai Viltrop;
 
11.c
Vanessa Apuhtin, Roberta Leppik, Eliise Mikomägi, Karl Valter Oja, Sarah Tali, Eliise Viling;
11.e
Marta Margareeta Bender, Piret Herja, Hanneloore Horn, Reelika Hüvenen, Laura Kikas, Eduard Kuus, Steven Noorsoo, Lenne Pekk, Hanna Seedur, Maria Tamm.
 
4.         Aktiivse klassivälise tegevuse eest:
10.a
Anders Aksjonov, Liis Ernits, Kaur Kivilaan, Kristo Krikmann, Helena Lindeberg, Loore Luste, Jakob Läänemets, Mattias Nõgols, Ralf Paat, Liisi Paaver, Mattias Timm Rast, Thomas Tennisson, Andreas Tiit, Morten Ulp;
 
10.b
Laur Härm, Angela Ikonen, Tuule-Liis Jaagant, Hendrik Jaks, Kristjan-Erik Kahu, Kristiine Kaldmaa, Emma Kruusmäe, Hans Gustav Kõljalg, Susanne Lannes, Mattias Erik Liba, Kaur Lõhmus, Loviisa Lätt, Karl Mattias Milk, Liisa Matilda Palgi, Siim-Erik Viiding, Uku Viispert;
 
10.c
Mari Helen Aader, Kerttu Galka, Minna Gielen, Emma Goos, Doris Keernik, Keidi Käärmann, Liisa Lotta Lamp, Marie Agathe Laugesaar, Christofer Lepaste, Liisi Leppik, Kertu Mölder, Aia Adele Narits, Linda Piirimäe, Leene Pärtel, Hanna Karin Randaru, Liisa Tafenau, Tuuli Kärt Tammaru, Tiia Tomson, Jessica Uibo, Anette Vares, Kaarup Öövel;
 
10.d
Alexander Hildebrandt, Hanna Maria Fatkin, Marii Israel, Maarja Katariina Kerge, Ivan Kleštšin, Madara Kuld Matsin, Anna Mutso, Triine Ottender, Viiu Repän, Emily Riismandel, Maria Zinatullina, Merit Tomson, Catharina Undrus, Randar Vahtrik;
 
 
10.e
Anette Ama, Triinu Aru, Alger Avi, Veera Beljajeva, Maria Jõesalu, Kaarel Kaldre, Grete Kivirüüt, Emma Kuuse, Riinu Külvik, Melissa Heleen Lust, Imre Nõmm, Maara Parhomenko, Mia Proover, Siimeon Raud, Karl Reimand, Marleen Sule, Triinu Taivere, Tõnis Timmi, Hanna Marta Tsäkko, Ann Marleen Varul, Kelly Vinogradov;
 
11.a
Anita Algus, Anette Hendrikson, Egert Koppel, Helena Laving, Sandra Lubi, Mia Marleen Meeksa, Mari Mõttus, Martin Männiste, Karl Erik Peterson, Marie Gloria Raal, Rait Roland Rodi, Jürgen Tihanov, Elis Vingisar, Oliver‑Markus Vulf;
 
11.b
Gabriele Eensoo, Kaspar Kasemägi, Rasmus Kiili, Katarina Kukk, Andreas Lindsalu, Katariina Mehide, Grete Paat, Peeter Pissarenko, Hannes Sidorov, Kärt Sõõru, Krislin Säre, Joosep Tamm, Hanna-Lysette Täkker, Helena Varjas, Hele-Mai Viltrop;
 
11.c
Robin Aus, Emma Joonas, Keidi Kaasik, Johanna Karp, Robin Aleks Kavald, Kadri Liis Laas, Pipi-Lotta Laineste, Piia Mari Lepp, Roberta Leppik, Iris Lukin, Maarja Mets, Madli Mägi, Liis Naaber, Robert Petrov, Lisette Pihor, Elis Saarelaid, Sandra Sirk, Mall Säre, Sarah Tali, Grete Tõniste, Eliise Viling;
 
11.d
Mariite Arens, Marija Blinova, Breca Borga, Jonathan Darvish-Kojori, Liisa Mari Eensalu, Annamarii Haab, Hannabeth Hansen, Hanna Liisa Hõim, Aksel Kaasik, Artur Kasenõmm, Evelin Keskküla, Marit Kutman, Sandra Kuuskmäe, Getter Kõiv, Rainer Kõiv, Kaur Hannes Käämbre, Magnus Käärik, Birgit Kööbi, Helen Lukas, Lara Johanna Luks, Lydia-Karmen Niin, Kirke Niinemets, Aadi Parhomenko, Anett Pluum, Marta Randma, Rute Reemann, Liisi Ruuven, Tormi Robin Saar, Johanna Saarnits, Stella Saks, Emma Anete Samuel, Roberta Solom, Kerli Tiirik, Emma Tomson, Lulu Inari Ottilia Vase;
 
11.e
Neo Naatan Alakivi, Lauren Aunpuu, Marta Margareeta Bender, Holger Dahl, Hanneloore Horn, Reelika Hüvenen, Mette Maarit Jahu, Karoliina Jõgi, Mari Kaldmaa, Eduard Kuus, Sofia Simone Lammas, Merelle Liivamägi, Eggert Fredrik Lundblad, Anne-Liisa Maasik, Agnes Põder, Bettina Päri, Stella Päri, Robert Pärle, Kaur Rajamäe-Volmer, Estin Rand, Heilika Soodla, Jaak Sootak, Maria Tamm, Eliise Luka Tegova, Sirely Veri;
 
12.a
Hedi-Riin Kivikas, Iris Kreinin, Sander Kõiv, Ingemari Org, Hannes Palu, Oskar Puis, Kerstyn Pärn, Roberta Pärna, Ireen Randoja, Aksel Joonas Reedi, Ott Saar, Katariina Siilak, Helen Sinivee, Paul-Bryan Tanilsoo, Viivi-Maria Tanilsoo, Anette Valge, Ingrid Veermäe, Priidik Meelo Västrik;
 
12.b
Uku Konsap, Jn Erik Köst, Eliise Lõhmus, Ott Eric Ottender, Erich Richard Rosental;
 
 
12.c
Ingrid Alla, Kirke Laura Allik, Maryleen Karise, Kerli Kivisikk, Kaur Oskar Kõrgvee, Piia Kängsep, Tõnis Leib, Sarah Maasikmets, Mariel Olkonen, Teisi Petersell, Teivi Petersell, Jaak Pärtel, Liis Rossner, Olaf Hendrik Tamm, Helen Vaino;
 
12.d
Agnes Arumetsa, Jan-Erik Elmest, Daniel Moppel, Jasmin Saar;
 
12.e
Joosep Annast, Liis Hakmann, Katrina Karo, Kärt Kokkota, Helo Laatspera, Veronika Maide, Orm Mõru, Risto Prükk, Elo Saal, Kadi Saviauk, Joel Ruuben Seene, Elis Riin Tars, Annabel Tiideberg, Susann Vahrušev, Kristo Valge, Eliise Virumäe.
 
5.         Heade sportlike saavutuste ja kooli eduka esindamise eest võistlustel:
10.a
Kaspar Gutmann, Salme Adeele Hollas, Manfred Kukk, Oskar Kurvits, Oskar Männik, Thomas Tennisson;
 
10.b
Andreas Avameri, Toomas Herodes, Johan Villem Kaare, Susanne Lannes, Karl Mattias Milk, Kärt Trinity Sillaots;
 
10.c
Hans Markus Danilas, Marion Köhler, Aia Adele Narits, Marti Pastak, Otto Richard Sokk;
 
10.d
Märt Lillestik, William Lõhmus, Kristofer Robin Maasalu, Triine Ottender, Rasmus Sareal, Randar Vahtrik, Ville Markus Varik;
 
10.e
Emma Kuuse, Tõnis Timmi;
 
11.a
Mariliis Lääniste, Mari Mõttus, Martin Männiste, Martin Ottas, Markus Uibo;
 
11.b
Leelo Aino Jürgenstein, Christina Kodanik, Joonas Lepp, Kaspar Sepp, Hanna-Lysette Täkker, Hele-Mai Viltrop;
 
11.c
Emma Joonas, Keidi Kaasik, Käroliina Kask, Iris Lukin, Eliise Mikomägi, Lisette Pihor;
 
11.d
Marit Kutman, Roberta Solom;
 
11.e
Holger Dahl, Liisa-Lotta Jürgenson;
 
12.a
Triinu-Mai Allingu, Helene Dimitrijev, Mark Theodor Jalakas, Aleksander Kattel, Carl Kaiser Kiidjärv, Peeter Lääniste, Austin Roose, Gregory Torim, Priidik Meelo Västrik;
 
12.b
Argo Ers, Kadi-Liis Hansen, Christofer Kalda, Uku Konsap, Laura Lehtme, Belinda Lepmets, Lauri Leppik, Kristelle Michelson, Ott Eric Ottender, Robert Pihu, Joonatan Ristmäe, Kaur Veere;
 
12.c
Märten Kala, Maire Pärn, Liis Rossner, Johan Tamm, Oskar-Filip Tammik;
 
12.d
Aron Faber, Irma Leene Kiho, Viktoria Kleer Kliimand, Kristjan Kruk, Niklas Kuslap, Daniel Moppel, Stella Starkopf, Alfred Tammiksaar, Tuuli Tasa, Kristian Tigane, Kaspar Varul;
 
12.e
Fred Kaldre, Karlis Karro, Kristjan Kesselmann, Robert Puhk, Elis Riin Tars, Talis Timmi.

Viimati muudetud: 
2021-08-11 12:32