Mondo noortekonkurss kliimamuutustest ja rändest 2021/2022

MTÜ Mondo kutsub 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema rände ja/või kliimamuutuste teemalisel konkursil

Me elame kliimamuutuste- ja rahvusvahelise rände ajastul. Temperatuuri tõus põhjustab katastroofilist mõju meie elukeskkonnale ning üha enam inimesi on sunnitud oma kodudest põgenema kas keskkonnatingimuste halvenemise või konfliktide ja tagakiusamise tõttu. Teisalt on kliimamuutustele tähelepanu pööramine ning turvaliste rändekogemuste tagamine võimaluseks suurte ülemaailmsete muutuste loomisel. Tihti on keeruline otsustada, kuidas me selliste suurte muutustega suhestume – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome. Kutsume noori neil teemadel mõtisklema, arutlema ja ennast väljendama.

–        Kuidas kliimamuutused sinu elu mõjutavad, kuidas mõjutavad teisi maailma elanikke?
–        Mida me peaksime tegema kliimakriisi pidurdamiseks?
–        Kuidas tuua teadmine kliimamuutuste tõsidusest kõigi inimesteni?
–        Milline on meie maailm paarikümne aasta pärast? Millist tulevikku sa tahad?
–        Kuidas näeb välja ränne 21. sajandil?
–        Millised võiksid olla turvalised rändeteekonnad?
–        Milline on rände mõju meie kultuurile ja ühiskonnale?
–        Kuidas saame olla ise toeks sisserändajatele?

Konkursil on kaks teemat – kliimamuutused ja ränne, mida võib ka käsitleda koos, ning kaks formaati – loovtöö või praktiline töö.

Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, lühijutu, kudumi, luuletuse vms-ga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist selgitust kontseptsiooni kohta ja tööprotsessi kirjeldust. Konkursitöö võib teostada ka 2-3 liikmeliste gruppidena.

Praktilise tööna võib õpilane kas üksi või kuni 3-liikmelise grupiga korraldada rände või kliimamuutuste teemalise tegevuse. Selleks võib olla filmiõhtu või debatt, aga ka flashmob, kontsert, podcast, avalik väljaastumine vmt. Oluline on, et tegevus kaasab teisi noori ning tekitab diskussiooni. Konkursile saab esitada korraldatud tegevuse kontseptsiooni, kokkuvõtte toimunud tegevus(te)st ning pildi- ja videomaterjali. 

Konkursile esitatud tööd peavad olema valminud või teostatud perioodil 1.05.2021-31.01.2022. Konkursile võib esitada üldhariduskoolis tehtud praktilisi- ja loovtöid.

Kõigil registreerunutel on võimalik 2021.a sügise jooksul osaleda veebinaridel ja inspiratsioonikohtumistel, et oma konkursitööd paremini ette valmistada.

Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World 2022. a märtsis Prahas või 2022. a suvel Austrias toimuvas noorte kliimalaagris. 

Töö esitamise tähtaeg 31. jaanuar 2022, konkursi täpsemad tingimused on allpool. Lisainfo: https://maailmakool.ee/noortekonkurss2021-2022/ konkurss@mondo.org.ee

Uuendatud: 19/05/2021