Infoleht 17.05.2021 nr 29

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Priidu Beierit, Mall Mattot, Anneli Mägi, Eve Paapi, Kristiina Pungat, Aare Ristikivi ja Ülle Seevrit  õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õppetöö jätkub kuni 31. maini distantsõppel.

  Tundide ajad distantsõppe ajal:
  1. tund   8.40 – 10.30
  2. tund 10.50 – 12.40
  3. tund 13.40 – 15.30
  Nädalas toimub kaks 110-minutilist ainetundi ning koolipäeva jooksul on üks 60-minutiline lõunavaheaeg.

 • Alates 18. maist muutub tunniplaan – koolimajas hakkavad toimuma bioloogia, keemia ja füüsika praktikumide tunnid. Jätkuvalt on tunniplaanist välja võetud kehalise kasvatuse tunnid.
  Muudatused tunniplaanis 18.-24. maini
  teisipäev, 18.05
  10.a     1. tund füüsika õp S. Oks
  kell 14.00 – füüsika praktikum (I rühm) õp M. Reemann – koolimajas, 212
  11.a     kell 14.00 füüsika praktikum (I rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213
  kolmapäev, 19.05
  10.a     matemaatika tundi ei toimu, kell 11.15 – füüsika praktikum (II rühm) õp M. Reemann – koolimajas, 212
  10.b     matemaatika tund õp H. Kiisel toimub koolimajas kell 8.15 ruumis 105
  10.c     kell 14.00 keemia praktikum (I rühm) õp E. Paabo – koolimajas, 216
  11.a     kell 14.00 füüsika praktikum (II rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213
  11.d     humanitaarpraktika õppepäev rahvusarhiivis Noora
  neljapäev, 20.05
  10.c     kell 14.00 keemia praktikum (II rühm) õp E. Paabo – koolimajas, 216
  11.a     kell 8.15 matemaatika tund õp E. Timak toimub koolimajas kell 8.15 ruumis 105
              kell 10.15 füüsika praktikum (I rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213
  Ära jääv füüsika tund toimub reedel, 28.05 kell 13.40 – 15.30
  11.e     humanitaarpraktika õppepäev rahvusarhiivis Noora
  reede, 21.05
  Spordipäev. Tunde ei toimu, v.a 10.a ja 11.b klassi füüsika praktikum. Kuna 21. mail toimub matemaatika riigieksam, palutakse koolimajas liikuda vaikselt, et mitte segada eksaminande.
  10.a     kell 8.15 – füüsika praktikum (I rühm) õp M. Reemann – koolimajas, 212
  kell 12.30 – füüsika praktikum (II rühm) õp M. Reemann – koolimajas, 212
  11.b     kell 10.00 füüsika praktikum (I rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213
  kell 14.30 füüsika praktikum (II rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213
  esmaspäev, 24.05
  10.b     1. tund kunstiajalugu õp P. Beier
              2. tund võõrkeel
  kell 13.00 klassijuhataja infominutid
  kell 14.30 füüsika praktikum (I rühm) õp M. Reemann – koolimajas, 212
  10.c     1. tund keemia õp E. Paabo
  kell 13.00 klassijuhataja infominutid
  kell 14.30 keemia praktikum (I rühm) õp E. Paabo – koolimajas, 216
  11.a     matemaatika tundi ei toimu
  kell 13.00 klassijuhataja infominutid
  kell 14.30 füüsika praktikum (II rühm) õp S. Oks – koolimajas, 213

 

 • III perioodi järelarvestused 10. ja 11. klasside õpilastele
  teisipäev, 18.05
  kell 16.00        inglise keel ja bioloogia õp O. Maidre – 221
  kolmapäev, 19.05
  kell 16.00        ajalugu, keemia ja geograafia õp. Ü. Seevri – 221
  neljapäev, 20.05
  kell 16.00        matemaatika õp. A. Salo – 221
  reede, 21.05
  kell 16.00        vene keel õp L. Titova – 302
  kell 16.00        vene keel õp E. Vinter – 301
  kell 16.00        füüsika ja saksa keel õp S. Kaarna – 221
  NB! 18.-21.05. saab sooritada üksnes III perioodil toimunud kursuste arvestusi!
   
 • Prantsuse keele rahvusvahelise eksami suuline osa viiakse läbi:
  B1-tase - teisipäeval, 18. mail ruumides 308 (ettevalmistusruum) ja 309 (eksamiruum);
  A2-tase - teisipäeval, 18. mail ruumis 308. Eksaminandil on soovitatav kohal olla pool tundi enne talle määratud vastamise aega.
   
 • Reedel, 21. mail on 10. ja 11. klasside spordipäev Tartu Ülikooli staadionil.
  10. klassid kell 10.00 – 11.30
  11. klassid kell 12.00 – 13.30
  Selga tuleb panna sportlikud ja ilmastikule vastavad riided, pärast võistlusmänge pakub kohapeal einet Toidutorn.

Abiturientidele

 • Matemaatika riigieksam toimub reedel, 21. mail kell 10.00. Eksami vaheajal, kell 12.00 – 12.45 saavad kõik eksaminandid lõunatada kooli sööklas.
 • Eksamiruum on muutunud! Kuna ruumis 213 toimuvad 21. mail 10.a ja 11.a klassi õpilaste füüsika praktikumi tunnid, toimub matemaatika riigieksam ruumis 107 (mitte ruumis 213).
 • Koolimajas liikudes tuleb järgida tervisekaitse nõudeid – kanda maski, hoida distantsi ning desinfitseerida käsi.
 • Riigieksami juhend 2021 on tutvumiseks üles laetud Stuudiumi TERAs.
 • Eksaminandi meelespea
  Kirjalik riigieksam algab kell 10.00.
  Eksaminandid lubatakse eksamiruumidess mitte varem kui 20 minutit enne eksami algust.
  Eksaminand esitab eksamil osalemiseks riigieksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba). Isiku tuvastamise ajaks eemaldab eksaminand maski.
  Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on hilinemiseks riigieksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
  Eksaminand ei tohi tulla eksamile juhul, kui 10 päeva enne eksami toimumist on tema SARS-CoV-2 test osutunud positiivseks või ta on olnud COVID-19 haigestunuga nakkusohtlikul perioodil lähikontaktis.
  Eksamile ei tohi tulla isik, kellel on haigussümpomid (palavik, köha, pea- või lihasvalu). Otsuse eksamile lubamise või mittelubamise kohta tervislikel põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees. Juhul, kui otsustatakse õpialast eksamile mitte lubada, on õpilasel õigus registreeruda lisaeksamile.
  Eksaminandil on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kirjutus- ja joonestusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed hügieenitarbed, k.a. isiklik kätepuhastus-vahend ning eksamile kohane söök ja jook.
  Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid (üleriided, kotid, sülearvutid, nutikellad, mobiiltelefonid, kõrvaklapid jm tehnilised vahendid ning õppematerjalid).
 • Eksaminand lähtub riigieksamitöö sooritamisel vastava riigieksami läbiviimisjuhendist ning:
  • kirjutab kirjaliku eksamitöö musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga;
  • ei kirjuta kirjalikus eksamitöös hariliku pliiatsiga. Hariliku pliiatsiga kirjutatud või hariliku pliiatsiga kirjutatud ja tindi- või pastapliiatsiga ülekirjutatud vastused hinnatakse 0 punktiga;
  • tohib jooniste tegemiseks kasutada harilikku pliiatsit ja joonestustarbeid (joonlaud, mall, sirkel);
  • teeb parandused kirjalikus riigieksamitöös selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli, numbri või arvu;
  • ei kasuta kirjaliku eksamitöö korral korrektuurivahendeid, keelatud on kirjutada kustutatava tindipliiatsiga;
  • kirjutab kirjaliku eksamitöö loetava käekirjaga, käekirja tõttu ebaselged kohad eksamitöös loetakse vigadeks.

 

 • 18. mail otsustab õppenõukogu 12. klasside kordusarvestustele lubamise. Õpilastele jagab teavet klassijuhataja.
 • III perioodi järelarvestusi on 12. klasside
 • võimalik sooritada 26.-28. maini, järelarvestustele registreerumine toimub Stuudiumis (Muu >Registreeri) 18.-20. maini.
 • 12.c klassi bioloogia praktikumid toimuvad ruumis 225 esmaspäeval, 24.05 kell 11.00, teisipäeval, 25.05 kell 11.00 ja kolmapäeval, 26.05 kell 13.00.
 • Abituriendid saavad õpikuid tagastada kooli raamatukogusse alates 24. maist.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 7. mail toimunud vabariiklikul geograafiaolümpiaadil (gümnaasiumiastmes 66 osavõtjat) sai Hendrik Pajur (10.b) III järgu diplomi, Martin Ottas (11.a) 13. koha, Kaspar Sõukand (12.c) 17. koha.
 • 7.-8. mail toimunud Baltimaade saksa keele olümpiaadil osales Eesti võistkonna koosseisus Kerli Kivisikk (12.c).
 • Loviisa Lätt ja Tuule-Liis Jaagant (10.b) saavutasid üle-eestilisel moe-show’l Champs-Elysée III koha oma kollektsiooniga “ID(T)ÜLL”. Modellidena astusid lavale Marie Loog (10.c), Kadri Liis Laas ja Robert Petrov (11.c), Sandra Kuuskmäe ja Liisa Mari Eensalu (11.d) ja Neo Naatan Alakivi (11.e).
 • Ajalooalaste uurimistööde konkursil Presidendi auhindadele saavutas loovtööde kategoorias I-II koha Orm Mõru (12.e) tööga „Heino Reimandi mälestusteraamatu koostamine“ (juhendaja Kristiina Punga), uurimistööde kategoorias pälvisid raamatuauhinna Talis Timmi (12.e) tööga „Navi koolijuht ja seltskonnategelane Kristjan Torop“ (juhendaja Aare Ristikivi), Jasmin Saar ja Berta Ly Tepaskind (mõlemad 12.d) tööga „1870. aastal Kabinas toimunud I lastelaulupüha seos I üldlaulupeo ja tänapäevaste noortelaulupidudega“ (juhendaja Eve Paap) ning Kaspar Sõukand (12.c) tööga „Arkadio Laigo elu ja looming“ (juhendaja Priidu Beier). Kaspar Sõukand pälvis ka Eesti Kunstimuuseumi eripreemia.
 • MTÜ Häkkerikoda juhatus andis stipendiumi Uku Partsile (12.b) suurepärase praktilise töö koostamise eest teemal „Ubuntu Derivaadi Valmistamine“ (juhendaja oli õp Anneli Mägi).

Sport

 • Oskar-Filip Tammik (12.c) jätkab kooli rekordite uuendamist. Uued tulemused on: 6 kg vasaraga 66.60 ning 1,75 kg kettaga 48.48.

Konkursid

 • Eesti Kunstiakadeemia ootab osalema kunstikonkursil „Kasulik kunst?!“. Tööde esitamise tähtaeg on 16. juuni, täpsem info https://www.facebook.com/events/2788884891442026/?ref=newsfeed.
 • Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kutsub osalema fotokonkursil „Kalandus fotosilmas”. Tööde esitamise tähtaeg on 30. september, täpsem info https://form.jotform.com/210757908493365.
 • Samsungi digiharidusprogramm alustab uue 8.-11. klassi õpilastele mõeldud võistlusega Solve for Tomorrow. Kuni viieliikmelistelt võistkondadelt oodatakse innovatiivseid ideid, kuidas saavutada tasakaal digitaalse ja reaalse maailma vahel. Baltikumiülese finaaliga võistluse auhinnafond on 18 000 eurot. Esimese etapi ideede esitamise tähtaeg on 31. mai, täpsem info https://digitaalneiq.ee/tingimused.

Õpetajad

 • Koolipere õnnitleb Kristiin Rohtsalu tütre sünni puhul!
 • Üleriigilisel haridusteaduslike tööde konkursil hinnati psühholoog Triin Ulsti Tallinna Ülikoolis tehtud magistritöö II preemia vääriliseks (magistritööde valdkonnas). Magistritöös „Kunstiteraapilise sekkumise võimalused gümnaasiumiõpilaste läbipõlemise leevendamisel“ uuriti võimalusi gümnasistide vaimse tervise toetamiseks.

Teated

 • 10. ja 11. klasside pildistamine toimub teisipäeval, 1. juunil. Täpsem ajakava ilmub 24. mai infolehes.
 • Kooli raamatukogu on 17. – 20. mai avatud 10.00 – 14.00; raamatukogu on suletud 21. mail ja alates 24. maist avatud 12.00 – 16.00.
 • 14. mail sõlmis kool koostöölepingu Tallinna Tehnikaülikooliga. Koostööleping on kooli kodulehel huvilistele lugemiseks.

 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22