Infoleht 03.05.2021 nr 27

HTG INFO doc

Koolipere õnnitleb

 • Abituriente Jaan Otterit, kes saavutas pranglimise maailmameistrivõistlustel 1. koha ja Jaagup Tammet, kes saavutas Balti informaatikaolümpiaadil pronksmedali.

Juhtkond tänab

 • Õpetajaid Priidu Beierit, Ülle Hüva, Saima Kaarnat, Anneli Mägi, Age Salo, Ülle Seevrit ja Ehtel Timakut õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
 • kliinilist psühholoogi Anni Kuusikut (vil 2002) õpetajaskonna ja õpilaste vaimse turgutuse eest.

Õppetöö

 • 10. ja 11. klasside õppetöö jätkub distantsõppel vähemalt kuni 10. maini.

  Õppetöö korraldusest alates 10. maist teavitatakse õpilasi kirja teel Stuudiumis 7. mail.

 • Tundide ajad distantsõppe ajal 3.-10. maini
  1. tund   8.40 – 10.30
  2. tund 10.50 – 12.40
  3. tund 13.40 – 15.30
  Klassijuhatajate infominutid viiakse läbi esmaspäeviti kell 15.35.
 • 3.-7. maini toimub UPT-22 teine juhendajaseminar. Seminari toimumise aeg tuleb osapooltel ise kokku leppida.

Abiturientidele

 • Õpilastel, kes on otsustanud inglise keele ja/või matemaatika riigieksamist loobuda, palutakse sellest teada anda õppealajuhatajale hiljemalt 5. maiks.
 • Inglise keele riigieksami kirjalik osa toimub reedel, 7. mail algusega kell 10.00, ruumides 220 ja 221 ning suuline osa esmaspäeval, 10. mail ruumides 309 ja 312.
 • 2021.a. riigieksami juhend on tutvumiseks üles laetud Stuudiumi TERAs.
 • Eksaminandi meelespea:
  Kirjalik eksam algab kell 10.00.
  Eksaminand esitab eksamil osalemiseks
  riigieksamikomisjonile isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või autojuhiluba). Isiku tuvastamise ajaks eemaldab eksaminand maski.
  Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 30 minutit ja tal on hilinemiseks riigieksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
  Eksaminand võib eksamile tulla oma maskiga. Maski peab kandma kogu eksami aja, ka eksami suulise osa ajal.
  Eksaminand ei tohi tulla eksamile juhul, kui
  • 10 päeva enne eksami toimumist on tema SARS‑CoV-2 test osutunud positiivseks või
  • ta on olnud COVID-19 haigestunuga nakkusohtlikul perioodil lähikontaktis või
  • on haigussümpomid (palavik, köha, pea- või lihasvalu).
Otsuse eksamile lubamise või mittelubamise kohta tervislikel põhjustel teeb eksamikomisjoni esimees. Juhul, kui otsustatakse õpialast eksamile mitte lubada, on õpilasel õigus registreerida lisaeksamile.
Kui eksaminand soovib osaleda riigieksami lisaeksamil, tuleb selleks esitada avaldus Haridus- ja Noorteametile kolme tööpäeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Avaldusele ei ole vaja lisada arstitõendit.
Taotluse vorm ja juhised selle esitamiseks on leitavad  https://harno.ee/riigieksamid lisaeksamite alajaotise all. Kui taotlus ei ole tähtaegselt esitatud, siis ei ole võimalik lisaeksami aegadel eksamil osaleda.
 • III perioodi järelarvestusi on 12. klasside õpilastel võimalik sooritada 26.-28. maini, järelarvestustele registreerumine toimub Stuudiumis (Muu >Registreeri) 18.-20. maini;
  Kordusarvestusi (kolme õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi või arvestusi, mille hinnet soovitakse parandada) on võimalus sooritada 1.-4. juunini. Kordusarvestustele saab registreeruda Stuudiumis (Muu>Küsimustikud) 3.-6. maini.
  Kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, palutakse õigeaegselt registreeruda. Pärast 6. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada, sest kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 18. mail.
  Võimalus on kirjutada avaldus kuni kahe erineva õppeaine arvestuse kordussoorituseks. Avaldusse tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Õpilaste teadustööde konkursi I preemia pälvisid Eliis Grigor (12.c) oma tööga „Ebatraditsioonilise pärmi blastobotrys adeninivorans maltaasi ag2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste iseloomustamine“ (juhendaja Saima Kaarna) ning Jaak Pärtel (12.c) tööga „Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel” (juhendaja Saima Kaarna), mõlemad esindavad Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil. Jaak Pärtel sai ka Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Energia eriauhinnad. Eliis Grigor sai lisaks peapreemiale Tallinna Ülikooli eriauhinna. Kaspar Sõukand (12.c) sai töö „Arkadio ja Anita Laigo elu ja looming“ (juhendaja Priidu Beier) eest Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Rahva Muuseumi eriauhinnad. Helo Laatspera (12.e) sai töö „Tsitaatsõnad ning võõrkeelsed väljendid ajakirjades Looming, Vikerkaar ning Värske Rõhk avaldatud uuemas eesti luules“ (juhendaja Age Salo) eest Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Keele Instituudi ja Eesti Kultuurkapitali eriauhinnad. Meeta Kõljalg (12.e) sai töö „Iphigeneia Euripidese ja Goethe loomingus" eest (juhendaja Age Salo) Eesti-uuringute Tippkeskuse eriauhinna.
 • 24. aprillil toimus rahvusvaheline küberturbevõistlus Magic CTF, mille korraldajaks oli Mid-Atlantic Gigabit Innovation Collaboratorykus, kus osales 68 kooli (3 Eestist, 4 Bosnia ja Hertsegoviinast ja ülejäänud USAst). Meie kooli võistkond saavutas 20. koha koosseisus Jürgen Tihanov ja Paul Jürgens (mõlemad 11.a) ning Grete Paat ja Hannes Sidorov (mõlemad 11.b).
 • 28. aprillil toimunud majandusolümpiaadi vabariiklikus voorus (38 osavõtjat) sai Mihkel Paloots (12.b) 13.-14. koha ja Hannes Palu (12.a) 16. koha.
 • Riigikaitseõpetuse ainevõistlusest Hakk võttis osa 160 õpilast, meie tublimad olid Oskar-Filip Tammik, kes saavutas 10.-11. koha ja Jaak Pärtel (mõlemad 12.c), kes saavutas 14. koha.
 • Märtsis ja aprillis toimunud valikvõistluste põhjal pääsesid 24.-25. aprillil toimunud Balti Informaatikaolümpiaadile treffneristid Oliver Tennisberg (11.b) ja Jaagup Tamme (12.b). Jaagup Tamme naasis Balti informaatikaolümpiaadilt pronksmedaliga.
 • Grete Paat (11.b) teenis valikvõistlusel osaledes pääsu 2021. a suvel toimuvale Euroopa Tüdrukute Informaatikaolümpiaadile.
 • 15. aprillil toimusid veebis Nutispordi Eesti meistri- ja karikavõistlused, kus individuaalses arvestuses saavutas 1. koha Jaan Otter ja Argo Ers 4. koha (mõlemad 12.b). Võistkondade arvestuses saavutas esikoha kolmandat aastat järjest meie kooli võistkond, kuhu kuulusid veel Andres Sõmer (12.b), Ingrid Alla (12.c) ning Toomas Tennisberg (2019. aasta vilistlane).
 • 24. aprillil toimusid pranglimise maailmameistrivõistlused (samuti online'is), kus Jaan Otter saavutas 1. koha ning kindlustas sellega juba 11. võidu maailmameistrivõistlustel.

Konkursid

Teated

 • Alates maikuust täidab raamatukoguhoidja ülesandeid õpetaja Monika Piirimäe. Raamatukogu on avatud 3.-5. maini kell 10.00‑13.00. Raamatukogu on 6.-10. maini suletud.
 • 7. mail toimub geograafiaolümpiaadi vabariiklik voor.
 • 8. mail kell 18:00 toimub YouTube`i vahendusel esimest korda loomele pühendatud veebikontsert „Loomeaed“. Veebikontserdil osalevad meie andekad treffneristid oma etteastetega. Kontserdi täpsem info on leitav Facebooki HTG gruppides. Üritus toimub 11.d klassi õpilase Kirke Niinemetsa praktilise töö raames.
 • 20. augustil 2021. aastal täitub Eesti Vabariigi omariikluse taastamisest 30 aastat. Seoses selle sündmusega korraldab Riigikantselei virtuaalsed teemapäevad, kus käsitletakse Eesti ajalugu lõimituna Euroopa ja maailma ajalooga. Järgmine teemapäev toimub 8. mail, vajalik on eelnev registreerimine aadressil https://lingid.ee/teemapäev. Teemapäevade ajakava: https://riigikantselei.ee/riiklikud-sumbolid-preemiad-ja-tahtpaevad/it-3....

Sport

 • Oskar-Filip Tammik (12.c) püstitas järjekordsed kooli rekordid vasaraheites. Uued numbrid 6 kg vasaraga on 65.30 m ning meeste vasaraga 61.79 m.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22