Infoleht 26.04.2021 nr 26

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Toomas Jürgensteini, Mall Mattot, Siim Oksa, Madis Reemanni ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õppetöö jätkub kuni 7. maini distantsõppel.

  Tundide ajad distantsõppe ajal:
  1. tund   8.40 – 10.30
  2. tund 10.50 – 12.40
  3. tund 13.40 – 15.30

  Nädalas toimub igas (v.a kahetunnilised kursused) õppeaines kaks 110 minutilist tundi ning koolipäeva jooksul on üks 60-minutiline lõunavaheaeg.

 • 11.c klassil algab toiduainete tehnoloogia kursuse tund EMÜ lektori juhendamisel reedel, 30. aprillil kell 13.00, mitte kell 13.40.
 • Distantsõppest tulenevalt on tunniplaanist jätkuvalt välja võetud kehalise kasvatuse, bioloogia, füüsika ja keemia praktikumi tunnid. Kui taastub kontaktõpe, algavad ka kehalise kasvatuse ja praktikumide tunnid. Ei saa välistada praktikumi tundide toimumist juunikuus pärast V perioodi arvestusi enne suvevaheajale minekut kuni 11. juunini.
 • Klassijuhataja infominutid toimuvad distantsõppe ajala esmaspäeviti kell 15.35.
 • Õppetöö korraldusest alates 10. maist teavitatakse õpilasi kirja teel Stuudiumis 7. mail.
 • Alates 27. aprillist kehtima hakkav tunniplaan on nähtav kooli kodulehel.
 • V perioodi vabaainete kursused:
  joonestamine 2. kursus - õp R. Lepiste
  ladina keel 2. kursus - õp M. Hildebrandt
  psühholoogia (IÕ5) kursus - psühholoog T. Ulst
  saksa keel 7. kursus (ettevalmistus DSD II 2022. a. eksamiks) - õp M. Matto
  veebidisaini kursus - Tartu Kutsehariduskeskuse baasil
  Kõik eelpoolnimetatud vabaainete tunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 13.40 – 15.30 distantsõppe ajal veebi teel.
  Ladina keele 3. kursus õp M. Hildebrandti juhendamisel toimub õpetajaga kokkulepitud aegadel.
 • Abiturientidele kooli lõpetamise ja kõrgkoolis õpingute jätkamist toetavad
  matemaatika 15. kursus – õp Ü. Hüva, E. Timak, A. Külter
  keemia 5. kursus – õp E. Paabo
  bioloogia 5. kursus – õp S. Kaarna
  toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal.
  Tulenevalt olukorrast ei avata tervise ja esmaabi kursust ning riigikaitse 2. kursust. Matemaatika 16. kursus toimub võimaluse korral 2021/2022. õppeaasta I perioodil.
 • 3.-7. maini toimub teine UPT-22 juhendajaseminar. Seminar toimub interneti vahendusel, täpse aja lepivad kokku juhendaja ning juhendatav omavahel. Kui mõni 11. klassi õpilane soovib oma tööd kaitsta juba sel kevadel, siis peab töö olema Moodles üleval hiljemalt 19. mail, kõik teised peavad hiljemalt 31. mail üles laadima töö mustandi.

Abiturientidele

 • Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadusest seoses põhikooli ja gümnaasiumi hindamise korraldusega ning gümnaasiumi lõpetamisega 2020/2021. õppeaastal ei pea õpilane sooritama koolieksamit, kui see ei ole kooli õppenõukogu otsusel võimalik. HTG otsustas, tuginedes eelnevale, loobuda 2021. a. kevadel koolieksamist.
 • Inglise keele riigieksami kirjalik osa toimub reedel, 7. mail algusega kell 10.00, suuline osa viiakse läbi 10.-13.maini.
 • Matemaatika proovieksam 12.c ja 12.d klassi õpilastele toimub
  teisipäeval, 27. aprillil kell 11.00 – 15.00
  ruumis 221 – 12.d klass õpetaja Ehtel Timak
  ruumis 227 – 12.c klass, nimekirjas 1.- 17. õpilane, õpetaja Aimar Poom
  ruumis 225 – 12.c klass, nimekirjas 18.-34. õpilane, õpetaja Kerli Orav-Puurand
  12.e klassi õpilastele kolmapäeval, 28. aprillil kell 11.00 – 15.00 ruumis 221 õpetaja Ave Külter
  Koolimajas liikudes tuleb järgida tervisekaitsenõudeid – kanda maski, hoida distantsi ning desinfitseerida käsi.

 

 • 12.c klassi bioloogia praktikumi viimase tunnid õpetaja O. Maidre juhendamisel toimuvad 24.-26. maini, praktikumi toimumise täpne aeg teatatakse 17. mai infolehes.
 • III perioodi järelarvestusi on 12. klasside
 • võimalik sooritada 26.-28. maini, järelarvestustele registreerumine toimub Stuudiumis (Muu >Registreeri) 18.-20. maini;
 • Kordusarvestusi (kolme õppeaasta jooksul ebaõnnestunud arvestusi või arvestusi, mille hinnet soovitakse parandada) on võimalus sooritada 01.‑04. juunini. Kordusarvestustele saab registreeruda Stuudiumis (Muu>Registreeri) 3.- 6. maini.
  Palun kõigil, kes soovivad sooritada kordusarvestusi, õigeaegselt registreeruda. Pärast 6. maid esitatud taotlusi ei ole võimalik rahuldada, sest kordusarvestustele lubamise otsustab õppenõukogu 13. mail.
  Võimalus on kirjutada avaldus kuni kahe erineva õppeaine arvestuse kordussoorituseks. Avaldusse tuleb märkida õppeaine, kursuse number, aineõpetaja nimi ja lühike põhjendus, miks peaks õppenõukogu lubama kordusarvestust sooritada.
   
 • Õpikute ja raamatukogust laenutatud raamatuid saavad 12. klasside õpilased tagastada alates 21. maist. Täpne raamatute raamatukogusse tagastamise kord antakse teada 17. mai infolehes.
 • Tartu Ülikool kutsub huvilisi osalema bioloogia erialakatse ettevalmistaval e-kursusel, et valmistuda meditsiiniteaduste valdkonna sisseastumiseks. Kursus avatakse 3. mail ja on avatud 5. juulini 2021. Registreerumise link

 

Olümpiaadid ja võistlused

 • 10. aprillil toimus füüsikaolümpiaadi riiklik voor, millest võtsid edukalt osa ka meie kooli õpilased. 10. klassi arvestuses saavutas 1. koha Kristjan-Erik Kahu ja 8. koha Siim-Erik Viiding (mõlemad 10.b). 12. klassi arvestuses 1. koht Simon Selg (12.a), 5. Joonatan Ristmäe ja 10. Robert Kurvits (mõlemad 12.b). Absoluutarvestuses sai esimeseks Kristjan-Erik Kahu, kes lunastas koha Eesti võistkonnas rahvusvahelisel 51. füüsikaolümpiaadil Leedus. Võistkonna kandidaatideks said Simon Selg ja Joonatan Ristmäe.
 • Jaak Sootak (11.e) võitis väitlusprojekti “Jugend debattiert“ 2021. aasta Eesti finaali ning osaleb sügisel Prahas toimuval rahvusvahelisel debatil. Tublilt esines ka poolfinaali jõudnud Hanneloore Horn (11.e).
 • Õpilasfirma „Konnekt“ koosseisus Anita Algus, Jürgen Tihanov, Paul Jürgens (kõik 11.a) ja Grete Paat (11.b) äriidee jõudis roheideede konkursil Negavatt kümne parema hulka.
 • Mondo Maailmakooli ja Matsalu Loodusfilmide Festivali loovkonkursi parima kolme hulka valiti Kärt Kokkota ja Helo Laatspera (mõlemad 12.e) tantsufilm, mis linastub ka festivalil. Ära märgiti ka Sarah Maasikmetsa (12.c) töö.
 • 11.e klassi õpilased Holger Dahl, Piret Herja, Reelika Hüvenen, Liisa-Lotta Jürgenson, Merelle Liivamägi, Bettina Päri, Stella Päri, Kärg Valner ja Sirely Veri osalesid ulatuslikus RETOPEA (Religious Toleration and Peace) projektis, mille tulemusena valmis kolm religioosse tolerantsuse teemalist lühifilmi.

Konkursid

 • Kolmapäeval, 28.04 kell 9.20 – 13.00 toimub arvutiklassis (303) majandusõpetuse olümpiaad, mille viib läbi õp Ülle Seevri.
 • Kolmapäeval, 28.04 kell 14.00 toimub küberturvalisuse teemaline veebiseminar, mida viib läbi Startup Estonia esindaja Marily Hendrikson. Täpsem info ja registreerimine õpetaja Anneli Mägi kaudu (anneli.magi@htg.tartu.ee).
 • Eesti Matemaatika Selts, Pärnu Rääma Põhikool ning Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituut kutsuvad õpilasi üle Eesti osalema meemikonkursil „Matemaatika on …”. Tööde esitamise tähtaeg on 15. mai, täpsem info http://nutiraama.weebly.com/meem.html.
 • Karksi-Nuia kultuurikeskus ja meepealinn Karksi-Nuia kutsuvad lapsi ja noori luuletama. Tööde esitamise tähtaeg on 12. mai, täpsem info kooli kodulehel.
 • Eesti Mälu Instituut ootab osalema foto- ja videovõistlusel „Eesti mälumajakad“. Tööde esitamise tähtaeg on 27. mai, täpsem info https://communistcrimes.org/et/eesti-malumajakad.
 • Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema August Rei 135. sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkursil, mille parimaid ootab auhinnareis Brüsselisse.
  Tööde esitamise tähtaeg on 23. mai, täpsem info https://bit.ly/3dE20uP.

Teated

 • 20. augustil 2021. aastal täitub Eesti Vabariigi omariikluse taastamisest 30 aastat. Seoses selle sündmusega korraldab Riigikantselei 1. mail ja 8. mail virtuaalsed teemapäevad, kus käsitletakse Eesti ajalugu lõimituna Euroopa ja maailma ajalooga. Teemapäevadel esinevad Eesti president Kersti Kaljulaid, Siim Kallas (Riigikogu), Marju Lauristin (Tartu Ülikool), Keiu Telve (Vabamu), Iivi Zajedova (Välis-Eesti kogukond), Aino Lepik (Eesti suursaatkond Iirimaal), Sven Jürgenson (Eesti saadik ÜRO-s), Jacek Staniszewski (Poola ajalooõpetaja), Miguel Barros (Portugali ajalooõpetaja), Niina Väntänen (Soome ajalooõpetaja) jt. Teemapäevade ajakava on täpsustamisel.

Sport

 • Tartu Ülikool/ Kalev korvpallinaiskond krooniti 30-aastase vaheaja järel Eesti meistriks. Võistkonnas mängis Belinda Lepmets (12.b).
 • Johan Tamm (12.c) püstitas kooli rekordi juunioride vanuseklassi 800m jooksus, uued numbrid on 1.56,93.

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi.
  Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumit á 300 eurot. Taotluse esitamise tähtaeg on 3. mai 2021.
  Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).

 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22