Infoleht 05.04.2021 nr 24

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Mall Mattot, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Age Salot ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • III perioodi kirjalikud järelarvestused viiakse läbi ajal, kui taastub kontaktõpe. IV perioodi kursuste hinnete ümbervastamist (järelarvestusi) üldjuhul ei toimu. Õpilastel, kes on IV perioodil olnud õppetööst eemal pikka aega haiguse tõttu, on võimalus sooritada järelvastamisi või -arvestusi aineõpetajaga kokkulepitud ajal.
 • Distantsõppest tulenevalt on tunniplaanist jätkuvalt välja võetud kehalise kasvatuse, bioloogia, füüsika ja keemia praktikumi tunnid. Kui taastub kontaktõpe, algavad ka kehalise kasvatuse ja praktikumide tunnid. Ei saa välistada praktikumi tundide toimumist juunikuus pärast V perioodi arvestusi enne suvevaheajale minekut kuni 11. juunini.
 • V perioodil avatakse järgmised vabaainete kursused:
  joonestamine 2. kursus - õp R. Lepiste
  ladina keel 2. kursus - õp M. Hildebrandt
  psühholoogia (IÕ5) kursus - psühholoog T. Ulst
  saksa keel 7. kursus (ettevalmistus DSD II 2022.a. eksamiks) - õp M. Matto
  veebidisaini kursus - Tartu Kutsehariduskeskuse baasil
  Kõik eelpoolnimetatud vabaainete tunnid toimuvad kolmapäeviti ja neljapäeviti, distantsõppe ajal veebi teel.
  Ladina keele 3. kursus õp M. Hildebrandti juhendamisel toimub õpetajaga kokkulepitud aegadel.
  Abiturientidele kooli lõpetamise ja kõrgkoolis õpingute jätkamist toetavad
  matemaatika 15. kursus – õp Ü. Hüva, E. Timak, A. Külter
  keemia 5. kursus – õp E. Paabo
  bioloogia 5. kursus – õp S. Kaarna
  toimuvad tava õppetöö, mitte vabaainete tundide ajal.
  Tulenevalt olukorrast ei avata tervise ja esmaabi kursust ning riigikaitse 2. kursust.
  Matemaatika
  16. kursus toimub võimaluse korral 2021/2022. õppeaasta I perioodil.
   
 • Rahvusvaheliste eksamite toimumise aeg on muutunud.
  Cambridge C1 inglise keele kirjalik osa viiakse läbi 24. aprillil, suuline osa 24. aprillist kuni 6. maini 2021.
  Prantsuse keele DELF eksami kirjalik osa toimub 17. mail, suuline 17.-21. maini 2021.a.
  Vene keele rahvusvaheline B1- ja B2-taseme eksam (suuline ja kirjalik) toimub 31. maist kuni 4. juunini 2021.a.
 • Järgmine infoleht ilmub esmaspäeval, 12. aprillil, klassijuhatajate infominutid toimuvad 12. või 13. aprillil klassijuhatajatega kokkulepitud ajal.

 

 • Arvestuste nädal
  Arvestuste nädalal 7.-13. aprillini on muutunud tunniplaan ja tundide ajad.
  Arvestuste nädala tundide ajad:
  1. tund    8.15 – 9.45
  2. tund 10.15 – 11.45
  3. tund 12.15 – 13.45
  4. tund 14.15 – 15.45
  7.-13. aprillini kehtiv tunniplaan on leitav kooli kodulehelt.

 

Abiturientidele

 • UPT-21 neljas kaitsmine viiakse läbi veebi teel 8. ja 9. aprillil. Kaitsmisele tulevad ka tööd, mis eelnevatel kordadel on edasi lükatud.
 • Hetkel on teave, et eesti keele riigieksam toimub 19. aprillil ja inglise keele B1/B2-taseme riigieksami kirjalik osa 7. mail 2021.a. Inglise keele eksami suuline osa viiakse läbi 10.-13. maini 2021.a.
  Õpilase taotlusel tehakse koopia tema eesti keele ja inglise keele eksami kirjutamisosa vastustest. Et korraldada koopiate tegemist pärast eksamit, vajame kiiresti infot eksamitööst koopiate soovi kohta. Palun oma soovist saada eesti ja/või inglise keele eksamitööst koopiat teavitada klassijuhatajat hiljemalt 6. aprilliks.
 • Koolieksamid toimuvad ajavahemikus 27. maist kuni 7. juunini.
 • Õppealajuhataja infotund, milles selgitatakse riigieksamite läbiviimise korda toimub veebis 13.–15. aprillini. Täpne kuupäev ja kellaaeg teatatakse Stuudiumis kirja teel hiljemalt 8. aprillil.
 • Riigieksami juhend 2021 on tutvumiseks üles laetud Stuudiumi TERAs.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Vanemuise teatri kriitikakonkursil „Arukas arvustaja“ hinnati teise koha vääriliseks Jonathan Darvish-Kojori (11.d) arvustus „Naiste koolist“ ning kolmanda koha sai Kirke Niinemetsa (11.d) arvustus „Madame Butterflyst“.
 • Kerli Kivisikk (12.c) on kutsutud veebis korraldatavale Baltimaade saksa keele olümpiaadile, mis toimub 7.-8. mail Vilniuses.
 • Treffneristide osaühing Münt, koosseisus Marilin Berg, Eva Maria Ilves (mõlemad 12.b), Aksel Joonas Reedi (12.a) ja Märten Kala (12.c), jõudis Ajujahi kümne parema hulka.
 • Elva Gümnaasiumi 8. üleriigilisel tõlkevõistlusel sai hispaania keelest eesti keelde tõlkijate hulgas 1. koha Mihkel Ots (12.d) ning soome keelest eesti keelde tõlkijatest samuti 1. koha Lulu Inari Ottilia Vase (11.d). Inglise keelest tõlkijatest pälvisid tunnustuse Johanna Saarnits (11.d), Elisabeth Eerme (12.e) ja Stella Päri (11.e).
 • Filosoofiaolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Erich Richard Rosental (12b) III koha.
 • Hans Markus Danilas (10.c) tuli slaalomis Eesti meistriks nii meeste kui ka juunioride vanuseklassis.

Teated

 • Aprillis on kõigil õpilastel võimalus osaleda töövarjutamisel, mis seekord toimub veebi teel. Võimalus on kohtuda ühe huvipakkuva ameti esindajaga ning tutvuda 45 minuti jooksul ühe töövaldkonnaga. Info, töövarjukutsed ja registreerumine: https://registreeru.tagasikooli.ee/toovarjutamine/tule/. Selleks, et kohtumine oleks põnev ja maksimaalselt kasulik, palutakse enne kohtumist kirja panna vähemalt 10 küsimust, mida soovid töö kohta teada.
 • Riik eraldab lähiajal lisaeelarvest raha loomaks õpilastele paremat internetiühendust distantsõppel osalemiseks. Õpilased, kel kodus halb ja õppetöös osalemiseks ebapiisav internetiühendus ja ka majanduslikud raskused, palun anda sellest teada kooli infojuhile heivo.kikkatalo@htg.tartu.ee, kes edastab saadud taotlused linnavalitsusele.
  Koolilt saab vajadusel laenutada koduseks distantsõppeks veebikaameraid, selleks tuleb pöörduda samuti kooli infojuhi poole.

Koolisöökla teated

 • Aprillikuus saavad õpilased soovi korral tellida endale tasuta toidupaki. Tartu linnavalitsuse otsusel on võimalus tellida 1 tasuta toidupakk väärtusega 16 eurot. Toidupakid sisaldavad kuivaineid, sinki, juustu, suppi, puu- ja köögivilja, mune ja lühema säilivusajaga toodetest leiva- ning piimatooteid.
  Oma sooviavaldus saatke: https://forms.gle/Q1BR8t5m5MoDLiKd7  hiljemalt 8. aprilli õhtuks. Pakke saab kätte koolisööklast 13. või 14. aprillil kell 15.00‑17.00.
  12. klassi õpilastele väljastatakse toidupakke lisaks 13. või 14. aprilli mainitud kellaaegadel ka riigieksamipäeval, 19. aprillil pärast eksami lõppu kuni kella 17.00.
  Kui ei saa pakile registreeritud päevadel järgi tulla kirjuta htg@toidutorn.ee

 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22