Infoleht 29.03.2021 nr 23

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • õpetajaid Priidu Beierit, Saima Kaarnat, Mall Mattot, Monika Piirimäed, Anett Pulleritsu, Aare Ristikivi ja Age Salo õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Abiturientidele

 • Uurimis- ja praktiliste tööde 4. kaitsmine toimub 8. ja 9. aprillil veebi teel. Kaitsmisele tulevad ka  tööd, mis eelnevatel kordadel on edasi lükatud tööd.
 • Abiturientidel on võimalus koolieksamiks valitud õppeainet muuta 31. märtsini. Pärast nimetatud kuupäeva eksamiaine muuta enam ei saa. Eksamiaine muutmise soovist tuleb teavitada õppealajuhatajat.
 • Hiljemalt 29. märstiks on koolieksami ettevalmistamiseks vajalikud materjalid Stuudiumis õpetajate poolt kättesaaadavaks tehtud.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 19. märtsil toimus emakeeleolümpiaadi lõppvoor, kus vanemas vanuserühmas (11.–12. klass) saavutas Helo Laatspera (12.e) 3. koha ning keskmises vanuserühmas (9.–10. klass) sai Aia Adele Narits (10.c) 4.-6. koha.
 • 19. märtsil toimunud saksa keele olümpiaadi lõppvoorus (22 osalejat) saavutas Kerli Kivisikk (12.c) 9. koha.
 • Konkursil „Noor Helilooja 2021“ jõudis 10.b klassi õpilane Kertu Katriin Kotkas finaali, mis toimub 24. aprillil kell 16 Tartus Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis.
 • President Kersti Kaljulaidi üleskutse Kirjuta Eestile kõnekorje teemal „Minust sõltub kõik“ võitis Helo Laatspera (12.e). 
 • Üleriigilises ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorus saavutas Martin Ottas (11.a) 4. koha, Hannes Palu (12.a) 12. koha, Joel Ruuben Seene (12.e) 16. koha ja Morten Ulp (10.a) 20. koha.
 • UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti lindude ökoloogia kodanikuteaduse programmi raames toimunud linnuviktoriinis saavutas Maarja Mets (11.c) 2. koha.
 • Märtsis toimuvad Eesti keemiaolümpiaadi valikvõistlused, mille tulemuste põhjal valib žürii välja rahvusvaheliste olümpiaadide võistkonna kandidaadid. 21. märtsil toimunud valikvõistluse I vooru tulemuste põhjal kutsuti võistluse II vooru (toimus 27. märtsil) Adelle Altnurme (12.c) ja Karl Valter Oja (11.c).
 • Keskkonnaalaste uurimistööde konkursil saavutas Jaak Pärtel (12.c) oma tööga “Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel” (juhendaja Saima Kaarna) esikoha.
 • Riiklikule teadustööde konkursile laekus sel aastal 205 tööd, neist 55 valiti välja teise vooru, mis toimub 1. aprillil. Meie koolist on oodatud teise vooru Eliis Grigor (12.c) tööga „Ebatraditsioonilise pärmi blastobotrys adeninivorans maltaasi ag2 aktiivsuse määramine ja biokeemiliste omaduste iseloomustamine“ (juhendaja Saima Kaarna), Helo Laatspera (12.e) tööga „Tsitaatsõnad ning võõrkeelsed väljendid ajakirjades Looming, Vikerkaar ning Värske Rõhk avaldatud uuemas eesti luules“ (juhendaja Age Salo), Mihkel Ots (12.d) tööga „José María Merino seiklusjutu „Las Lágrimas Del Sol“ eestindamine“ (juhendaja Monika Piirimäe), Jaak Pärtel (12.c) tööga „Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel” (juhendaja Saima Kaarna), Elisabeth Rebase (12.d) tööga „Tartu rattaringluse kajastamine ajalehes Tartu Postimees“ (juhendaja Monika Piirimäe), Kaspar Sõukand (12.c) tööga „Arkadio ja Anita Laigo elu ja looming“ (juhendaja Priidu Beier) ja Talis Timmi (12.e) tööga „Navi koolijuht ja seltskonnategelane Kristjan Torop“ (juhendaja Aare Ristikivi).
 • Eesti Mälu Instituudi ja Postimehe korraldatud kirjavõistlusel „Kiri küüditatule“ valiti parimate tööde hulka ka Agnes Arumetsa (12.d) ja Daniel Moppeli (12.d) kirjad.

Konkursid

 • Tartu Ülikooli Teaduskool ja Kaitseministeerium ootavad osalema riigikaitsealasel ainevõistlusel Hakk. Registreerimine on juba alanud, võistlus ise toimub 7. aprillil. Täpsem info www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/hakk.

Vilistlaskogu teated

 • Kooli vilistlaskogu on välja kuulutanud õpilastele Mauruse stipendiumi konkursi.
  Stipendiumifondi suuruseks on kuni 2100 eurot, välja antakse kuni 7 stipendiumi á 300 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. mai 2021. Täpsem info kooli kodulehel (https://www.htg.tartu.ee/vilistlaskogu).
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22