Infoleht 22.03.2021 nr 22

HTG INFO doc

Juhtkond tänab  

  • õpilasi Erich Richard Rosentali (12.b), Kadri Liis Laasi (11.c), Robert Petrovi (11.c), Getter Kõivu (11.d), Lulu Inari Ottilia Vaset (11.d), Neo Naatan Alakivi (11e), Eduard Kuusi (11e) ja Kärt Trinity Sillaotsa (10.b) lahtiste uste päeva korraldamise eest 9. klasside õpilastele;
  • õpetajaid Saima Kaarnat, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Anett Pulleritsu, Age Salo, Karin Soodlat ja Ljubov Titovat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

  • 12. ja 17. märtsil toimusid 12.c, 12.d ja 12.e klassidele videoloeng rahvusvaheliste suhete teooriast, lisaks tutvustati TÜ riigiteaduste eriala. Loengu viisid läbi vilistlased Kirill Jurkov (2018) ja Carlos Kleimann (2019).
  • Esmaspäeval, 22. märtsil toimub ruumis 204 saksa keelediplomi DSD I suuline eksam.

Muudatused tunniplaanis

•   Distantsõppest tulenevalt on tunniplaanist välja võetud kehalise kasvatuse, bioloogia, füüsika ja keemia praktikumi tunnid. Kui taastub kontaktõpe, algavad ka kehalise kasvatuse ja praktikumide tunnid. Ei saa välistada praktikumi tundide toimumist juunikuus, pärast V perioodi arvestusi, enne suvevaheajale minekut, kuni 11. juunini.

Olümpiaadid ja võistlused

  • Vabariiklikul võistulugemisel ,,Hansenist Tammsaareni XVIII“ osalesid meie kooli õpilased Sander Kõiv (12.a), Sandra Tamme (11.b) ja Madli Mägi (11.c). Madli Mägi sai vanemas vanuserühmas eripreemia.
  • 15. märtsil toimunud e-etteütluse võitis õpilaste kategoorias Ingrid Alla (12.c). Enam kui 10 000 osavõtjaga võistlusele laekus 75 vigadeta tööd. Veatu etteütluse kirjutas ka Berta Ly Tepaskind (12.d).
  • Füüsikaolümpiaadi lõppvooru on lisatud õpilasi. Seega on kutsutud Siim-Erik Viiding, Mattias Timm Rast, Toomas Herodes, Kristjan-Erik Kahu, Keidi Käärmann, Simon Selg, Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, Robert Kurvits ja Jaagup Tamme. Nimetatud õpilastel võtta meilitsi ühendust õpetaja Madis Reemanniga.
  • Vene keel võõrkeelena vabariiklikus voorus saavutas Elisabeth Rebase (12.d) B1-tasemel 2. koha ning Ivan Kleštšin (10.d) B2-tasemel 6.‑7. koha.
  • Keskkonnaalaste uurimistööde konkursi teise vooru on edasi pääsenud Jaak Pärtel (12.c) oma tööga „Tehisintellekti võimekus Eesti taimede määramisel” (juhendaja Saima Kaarna). Teine voor toimub veebi vahendusel 23. märtsil.
  • 25. märtsil kell 15.00-16.30 toimub Eesti Interneti Sihtasutuse küberturvalisuse teemaline veebiseminar Küberpuuring 2020 võitjatele. Täpsem info õpetaja Anneli Mägi kaudu.

Õpetajad

Õpetaja Joana Jõgela andis Hea Kolleegi taldriku üle õpetaja Eha Paabole. Õnnitleme!
 

Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22