Infoleht 15.03.2021 nr 21

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

õpetajaid Marcus Hildebrandti, Tiina Pluumi, Kristiin Rohtsalu ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • IV perioodi kirjalikke arvestusi (va matemaatika proovieksam 12. klassidele) koolimajas ei toimu.

Õpetajatel on õigus IV perioodil

 • viia distantsõppel läbi hindelisi töid (testid, suuline vastamine jne) ka perioodi eelviimasel nädalal ja arvestusteks ettenähtud ajal 7.-13. aprillini;
 • muuta kursusehinde saamiseks varem kehtestatud reegleid;
 • muuta vajadusel varem kokkulepitud arvestuse vormi;
 • viia läbi veebi teel suulisi arvestusi.

Kõigist muudatustest teavitavad õpetajad õpilasi hiljemalt 17. märtsil.

 • HTG koolieksami kehtiva juhendi kohaselt koosneb koolieksam kahest osast. Kuna IV perioodil jääavad ära 2022. õppeaasta kevadel toimuva koolieksami I osa sotsiaal- ja loodusainete osaeksamina toimuvad arvestused, tehakse 2021.a. sügisel muudatus koolieksami juhendis.
 • 11.-17. märtsini kavandatud III perioodi kirjalikud järelarvestused lükkuvad edasi. Kui olukord võimaldab, toimuvad kirjalikud järelarvestused aprillikuus. III perioodi suulised järelarvestused toimuvad veebi teel õpetajatega kokkulepitud ajal ajavahemikus 11.-19. märtsini.
 • IV perioodil ebaõnnestunud kursuseid järele vastata ei saa, st järelarvestusi üldjuhul ei toimu. IV perioodi järelarvestusi saavad erandkorras sooritada õpilased, kes IV perioodil puuduvad distantsõppelt haiguse tõttu. Otsuse IV perioodi järelarvestuse sooritamise loa saamiseks teeb õppenõukogu.
 • Keemia praktikumi (10.c), füüsika praktikumi (10a, 10.b, 11.a, 11.b), bioloogia praktikumi (12.c) ja robootika (11a ja 11.b) tunnid algavad, kui taastub kontaktõpe. Välistatud ei ole nimetatud praktikumide toimumine juunikuus, pärast V perioodi lõppu.

Abiturientidele

 • Matemaatika proovieksam 12. klassidele viiakse läbi, kui taastub kontaktõppe võimalus.
 • Kuna prantsuse keele rahvusvaheline eksam, mis pidi toimuma esialgsete plaanide kohaselt 12. aprillil on edasi lükatud ja toimub 17.-21. maini vabastatakse koolieksamist õppenõukogu otsusega 12. klasside õpilased, kes osalevad DELF scolaire eksamil. Sertifikaadi esitamine ei ole vajalik.
 • Kolmapäeval, 17. märtsil on UPT-21 tööde esitamise viimane tähtaeg.
 • UPT-21 neljas kaitsmine viiakse läbi veebi teel kooli kalenderplaanis ettenähtud ajal 7.-13. aprillini.

Muudatused tunniplaanis

10. märtsist kehtima hakanud tunniplaan on leitav kooli kodulehelt.
esmaspäev,15.03
10.b     3. tund keemia õp E. Paabo
            4. tund geograafia õp Ü. Seevri
            5. tundi ei toimu
10.c     5. tundi ei toimu
10.d     4. tund keemia õp J. Jõgela
11.c     1. tundi ei toimu
11.d     1. tundi ei toimu
            2. tund eesti keel õp K. Soodla
12.a     4. tundi ei toimu
teisipäev,16.03
10.a     1. tundi ei toimu
            2. tund matemaatika õp Ü. Hüva
10.c     5. tundi ei toimu
10.d     1. tundi ei toimu
            2. tund ajalugu õp A. Ristikivi
            3. tund eesti keel õp K. Soodla
4.-5. tund geograafia õp Ü. Seevri
10.e     1. tundi ei toimu
            2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein
11.a     3.-4. tund eesti keel õp A. Salo
            5. tundi ei toimu
12.b     5. tundi ei toimu
12.c     1. tundi ei toimu
neljapäev, 18.03
11.c     kell 11.20 – 14.45 algab toiduainete tehnoloogia kursus Eesti Maaülikooli õppejõudude juhendamisel. Teoreetilised kursused toimuvad EMU BigBlueButton keskkonnas, lingi ja info lisame Stuudiumi. Tunnis tuleb viibida avatud kaamera ja suletud mikrofoniga.

Olümpiaadid ja võistlused

 • Ingrid Alla (12.c) sai eesti kirjanduse olümpiaadi „Koht ja kirjandus“ eelvoorus uurimistöö põhjal 2. koha ja võitis 6. märtsil peetud lõppvooru.
 • 8. märtsil toimunud inglise keele olümpiaadi lõppvoorus (20 osalejat) saavutasid Jaak Sootak (11.e) 1. koha, Allan Mõts (12.a) 6.-7. koha.
 • Prantsuse keele olümpiaadi vabariiklikus voorus pälvis 3. koha Ave Albert (12.d), 4. koha Jonathan Darvish-Kojori (11.d), 9. koha Kertu Katriin Kotkas ja 18.-19. koha Susanne Lannes (mõlemad10.b).
 • 10. märtsil toimunud Nordplus õpilasvõistlusel (9 võistkonda 4 riigist) sai meie kooli võistkond I koha. Meie kooli esindasid Anita Algus, Martin Ottas, Marie Gloria Raal, Jürgen Tihanov (kõik 11.a) ja Grete Paat (11.b).
 • 10. märtsil toimunud majandusolümpiaadi Tartu linna piirkonnavooru tulemused: 1. Jaagup Tamme, 2. Mihkel Paloots (mõlemad 12b), 3. Hannes Palu 12a, 7. Martin Ottas 11a. Kõik õpilased on kutsutud ka lõppvooru.
 • Vene keel võõrkeelena olümpiaadi vabariiklik voor toimub 16. märtsil.
 • Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline voor toimub reedel, 19. märtsil.

Koolisöökla teated

 • Õpilased, kes tellisid toidupaki, saavad selle kätte enda poolt valitud ajal koolisööklast 17. ja 18. märtsil kell 14.00 – 17.00.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22