Infoleht 08.03.2021 nr 20

HTG INFO doc

Kooli juhtkond ja õpetajad tänavad

õpilasi, kes jõuavad ka veebitundi õigeaegselt ja osalevad tunnis veebikaamera vahendusel.

Juhtkond tänab

õpetajaid Ülle Hüva, Ave Külterit, Mall Mattot, Julia Polikarpust ja Ehtel Timakut õpilaste olümpiaadideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • 11.-17. märtsini kavandatud III perioodi kirjalikud järelarvestused lükkuvad edasi. Kui olukord võimaldab, toimuvad kirjalikud järelarvestused aprillikuus. III perioodi suulised järelarvestused toimuvad veebi teel õpetajatega kokkulepitud ajal ajavahemikus 11.-19. märtsini.
 • Kolmapäeval, 10. märtsil kell 9.00 – 14.00 toimub
  • ruumis 204 saksa keele DSD I eksami kirjalik osa. Komisjoni liikmetena osalevad eksamil õp Mall Matto ja Elina Vinter;
  • kell 14.30 ruumis 303 toimub majandusolümpiaadi piirkonnavoor õp Ülle Seevri.
 • Neljapäeval, 11. märtsil kell 16.15 – 17.15 toimub õpetajate infotund Zoomis.
 • 11. klassi õpilastel, kel on sooritamata UPT-22 teine test, avaneb selleks võimalus teisipäeval, 9. märtsil kell 16. Täpsem info saadetakse teile personaalselt Stuudiumi kaudu.
 • Kolmapäeval, 10. märtsil on võimalik saada UPT-21 koordinaatoritelt arvutialast või metoodilist konsultatsiooni, eelregistreerimine toimub Moodles ja lõpeb teisipäeval, 9. märtsil kell 16.00.

Abiturientidele

 • 12. klasside IV perioodi arvestused toimuvad pärast eesti keele riigieksamit 26.-30. aprillini;
 • UPT-21 neljas kaitsmine viiakse läbi veebi teel ettenähtud ajal 7.-13. aprillini.

Muudatused tunniplaanis

Alates 10. märtsist muutub tunniplaan, kuna vahetuvad kahetunnilised kursused.

 • 10.a, 10.b, 11.a ja 11.b klassil jätkuvad matemaatika ja füüsika praktikumid;
 • 10.c klassil lõpeb muusika 1. kursus ning algab keemia praktikum;
 • 10.d ja 10.e klassidel lõpeb muusika 1. kursus ja algab geograafia 4. kursus;
 • 11.c klassil algab 18. märtsil toiduainete tehnoloogia kursus. Täpsem info 15. märtsi infolehes;
 • 12.a ja 12.b klassidel on lõppenud matemaatika ja füüsika praktikumi kursus ning algas 1. märtsil riigieksamiks ettevalmistav matemaatika 15. kursus;
 • 12.c klassil jäävad paremate aegade ootele viimased bioloogia praktikumi tunnid ning algab riigieksamiks ettevalmistav matemaatika 15. kursus;
 • 12.d ja 12.e klassil lõpeb filosoofia 2. kursus ning algab riigieksamiks ettevalmistav matemaatika 15. kursus.

Distantsõppest tulenevalt on tunniplaanist välja võetud kehalise kasvatuse, bioloogia, füüsika ja keemia praktikumi tunnid. Kui taastub kontaktõpe, algavad ka kehalise kasvatuse ja praktikumide tunnid. Ei saa välistada praktikumi tundide toimumist juunikuus, pärast V perioodi arvestusi.
NB! IV perioodil toimuvad kohustuslike kursuste tunnid ka esmaspäeviti 1. tunni ja kolmapäeviti 5. tunni ajal.
esmaspäev, 08.03
10.b     3. tund keemia õp E. Paabo
            4. tund geograafia õp Ü. Seevri
            5. tundi ei toimu
10.c     5. tundi ei toimu
11.c     1. tundi ei toimu
11.d     1. tundi ei toimu
            2. tund eesti keel õp K. Soodla
12.a     4. tundi ei toimu
teisipäev, 09.03
10.a     1. tundi ei toimu
            2. tund matemaatika õp Ü. Hüva
10.d     1. tundi ei toimu
            2. tund ajalugu õp A. Ristikivi
            3. tund eesti keel õp K. Soodla
10.e     1. tundi ei toimu
            2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein
11.a     3.-4. tund eesti keel õp A. Salo
            5. tundi ei toimu
12.b     5. tundi ei toimu
12.c     1. tundi ei toimu
kolmapäev, 10.03
10.a     1. tundi ei toimu
            2. tund eesti keel õp K. Soodla
10.c     4. tundi ei toimu
10.e     1.-2. tund geograafia õp Ü. Seevri
11.a     4. tund matemaatika õp E. Timak
11.b     1. tundi ei toimu
            5. tundi ei toimu
11.e     4. tund matemaatika õp A. Külter
            5. tundi ei toimu
12.d     5. tundi ei toimu
12.e     1. tundi ei toimu
            3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi
neljapäev, 11.03
10.b     1. tund matemaatika õp H. Kiisel
            2.-3. tund eesti keel õp A. Pullerits
            4. tundi ei toimu
12.c     5.-6. tund matemaatika õp E. Timak
12.d     3.-4. tund matemaatika õp E. Timak
reede, 12.03
11.a     4.-5. tundi ei toimu
11.b     3.-4. tund matemaatika õp E. Timak
12.e     3.-4. tund matemaatika õp A. Külter
esmaspäev, 15.03
10.b     3. tund keemia õp E. Paabo
            4. tund geograafia õp Ü. Seevri
            5. tundi ei toimu
10.c     5. tundi ei toimu
10.d     4. tund keemia õp J. Jõgela
11.c     1. tundi ei toimu
11.d     1. tundi ei toimu
            2. tund eesti keel õp K. Soodla
12.a     4. tundi ei toimu
teisipäev,16.03
10.a     1. tundi ei toimu
            2. tund matemaatika õp Ü. Hüva
10.c     5. tundi ei toimu
10.d     1. tundi ei toimu
            2. tund ajalugu õp A. Ristikivi
            3. tund eesti keel õp K. Soodla
4.-5. tund geograafia õp Ü. Seevri
10.e     1. tundi ei toimu
            2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein
11.a     3.-4. tund eesti keel õp A. Salo
            5. tundi ei toimu
12.b     5. tundi ei toimu
12.c     1. tundi ei toimu

Olümpiaadid ja võistlused

 • Geograafiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on kutsutud Morten Ulp (10.a), Hendrik Pajur (10.b), Keidi Käārmann (10.c), Martin Ottas (11.a), Vesta Selg (11.c), Jaak Pärtel ja Kaspar Sõukand (mõlemad 12.c).
 • Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru Tartu linna paremusjärjestus on järgmine:
  10. klass (70 osavõtjat): 1. Kristjan-Erik Kahu (11. kl. arvestuses 4.-6.), 2. Toomas Herodes (mõlemad 10.b), 3. Keidi Käärmann (10.c), 4.-5. Laur Härm (10.b) ja Ralf Paat, 7. Rainis Puusepp, 8.-10. Laura Maria Rekand (kõik 10.a) ja Kristiine Kaldmaa (10.b);
  11. klass (48 osavõtjat): 1. Hannes Sidorov (12. kl. arvestuses 6. koht), 2.-3. Stefan Ehin ja Peeter Pissarenko (kõik 11.b), 4.-6. Pärl Pind, 8. Paul Jürgens, 9. Egert Koppel (kõik 11.a), 10. Karl Kristjan Puusepp (11.b);
  12. klass (22 osavõtjat): 1.-2. Jaagup Tamme ja Robert Kurvits, 3. Andres Sõmer, 4. Kaur Veere (kõik 12.b), 5. Oliver Tennisberg (11.b), 9.-10. Mark Theodor Jalakas (12.a).
  Matemaatikaolümpiaadi lõppvooru on kutsutud 19 õpilast: Ralf Paat, Rainis Puusepp, Toomas Herodes, Laur Härm, Kristjan-Erik Kahu, Keidi Käärmann, Paul Jürgens, Pärl Pind, Stefan Ehin, Peeter Pissarenko, Hannes Sidorov, Oliver Tennisberg, Mark Theodor Jalakas, Robert Kurvits, Mihkel Paloots, Joonatan Ristmäe, Andres Sõmer, Jaagup Tamme, Kaur Veere.
 • Tartu linna gümnaasiumiastme saksa keele tõlkevõistlusel saavutas Jan-Erik Elmest (12.d) III koha.
 • Vene keel võõrkeelena vabariiklikku olümpiaadivooru on kutsutud Ivan Kleštšin (10.d) ja Elisabeth Rebase (12.d). 

Teated

 • Koolil on jätkuva distantsõppe ajaks võimalik laenutada õpilastele tunnis osalemiseks veel 15 sülearvutit. Võimalik on see kantseleist saada kätte samal ajal, kui soovija tuleb kooli toidupaki järele. Oma soovist kirjutada kooli sekretärile kas Stuudiumisse või e-postile.
 • 10. märtsil toimub veebi vahendusel Nordplus projekti kokkusaamine, millest võtavad meie kooli poolt osa õpilased Anita Algus, Martin Ottas, Marie Gloria Raal, Jürgen Tihanov (kõik 11.a) ja Grete Paat (11.b) ning õpetajad Aare Ristikivi ja Ülle Seevri.

Sport

 • Eesti meistrivõistlustel sisesõudmises saavutas Helene Dimitrijev (12.a) U23 neidude 2000 m distantsil hõbemedali ning Markus Uibo (11.a) noormeeste U19 klassis samal distantsil pronksmedali.

Koolisöökla teated

 • Õpilased, kes tellisid tasuta toidupaki, saavad selle enda valitud ajal koolisööklast 10. ja 11. märtsil kell 14.00 – 17.00 ja/või 17. ja 18. märtsil kell 14.00 – 17.00.
  Kui on veel soovijaid, kel tellimus vormistamata, tehke palun seda enne 11. märtsi. Kätte saate selle siis 17.-18. märtsi aegadel. Tellimise link ja info on leitav Stuudiumi Suhtluse all ja kooli kodulehel „Toitlustuse“ lehel.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22