Infoleht 01.03.2021 nr 19

HTG INFO doc

Õpetajad tänavad

vilistlast Kaur Ojakivi, kes korraldas õpetajatele 22. veebruaril meeldejääva matka Pühajärve ümbruses koos kehakinnitusega lumises metsas.

Juhtkond tänab

 • kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes aitasid ette valmistada ning läbi viia Eesti Vabariigi 103. sünnipäevale pühendatud aktust;
 • õpetajaid Ülle Hüva, Julia Polikarpust, Aare Ristikivi ja Ehtel Timakut ning vilistlast Brett‑Peter Rästast õpilaste konkursiks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Õppetöö toimub 1. – 5. märtsini kõikides klassidel kaugõppel. Õppetöö korraldusest alates 8. märtsist teavitatakse õpilasi e-kirja teel Stuudiumis reedel, 5. märtsil.
 • IV perioodi vabaained
  Vabaainete kursustel võivad osaleda õpilased kõikidest klassidest. Covid-19 viiruse jätkuva suure leviku tõttu ei ole soovitatav tekitada erinevate klasside õpilaste vahelisi liigseid kontakte,
  seetõttu ei avata IV perioodil järgmiseid vabaainete kursuseid:
  riigikaitse – kolonelleitnant reservis Tõnis Asson
  käitumisökoloogia – õp Ott Maidre
  joonestamine – õp Raimond Lepiste
  IV perioodil avatavad vabaainete kursused:
  karjääriplaneerimine psühholoog Triin Ulst – 105
  ladina keel õp Marcus Hildebrandt – 220
  prantsuse keel õp Doris Kristina Raave – 227
  keemia 4 (humanitaarsuuna õpilastele) õp Joana Jõgela – 217
  saksa keel 15 (edasijõudnutele) õp Mall Matto – 204
  IV perioodil toimuvad vabaainete tunnid neljapäeviti ja reedeti kell 14.35 – 16.15, esimene tund toimuba neljapäeval, 4. märtsil.
  Otsus V perioodil avatavate vabaainete kursuste kohta tehakse sõltuvalt Covid-19 viiruse levikust vahetult enne V perioodi algust.
   
 • IV perioodi õnnetunnid on planeeritud 17.03 (90 min), 24.03 (45 min) ja 06.04 (90 min).
 • Kolmapäeval, 3. märtsil märgivad õpetajad Stuudiumisse ja õpinguraamatutesse III perioodi hinded. Õpilastel palutakse tuua õpinguraamatud õpetajate tuppa (208) oma klassi kasti. Õpinguraamatud on kastides tähestikulises järjekorras.
 • III perioodi järelarvestused toimuvad 11.-17. märtsini, ajagraafik avaldatakse 8. märtsil ilmuvas infolehes.
 • Esmaspäeval, 8. märtsil kell 9.00 – 13.00 on raamatukogu lugemissaal üldiseks kasutuseks suletud, kuna seal toimub prantsuse keele olümpiaad.
 • 10.d ja 10.e klassi õpilastel on võimalus valida, kas osaleda V perioodil joonestamise (õp Raimond Lepiste) või informaatika (õp Anneli Mägi) kursusel. Kummagi grupi suurus on 18 õpilast ja õppealajuhataja ootab gruppide nimekirju hiljemalt 22. märtsil.

Muudatused tunniplaanis

NB! IV perioodil toimuvad kohustuslike kursuste tunnid ka esmaspäeviti 1. ja kolmapäeviti 5. tunni ajal.
Tunniplaanist on välja võetud kehalise kasvatuse tunnid. Kehalise kasvatuse õpetajate poolt antud ülesandeid täidavad õpilased neile sobival ajal.
esmaspäev, 01.03
10.b     3.-4. tund keemia õp E. Paabo
10.c     5. tund kehaline kasvatus – ei toimu
11.c     1. tund kehaline kasvatus – ei toimu
11.d     1. tundi ei toimu
2. tund eesti keel õp K. Soodla
12.a     4. tund kehaline kasvatus - ei toimu
teisipäev, 02.03
10.a     1.-2. tund matemaatika õp Ü. Hüva kogu klassil. Füüsika praktikumi õp M. Reemann ei toimu
10.d     1. tundi ei toimu
            2. tund ajalugu õp A. Ristikivi
            3. tund eesti keel õp K. Soodla
10.e     1. tund ei toimu
            2. tund usundiõpetus õp T. Jürgenstein
11.a     3.-4. tund eesti keel õp A. Salo
12.b     5. tund kehaline kasvatus – ei toimu
12.c     1. tund kehaline kasvatus – ei toimu
kolmapäev, 03.03
10.a     1. tund ei toimu
            2. tund eesti keel õp K. Soodla
11.a     5. tund matemaatika õp E. Timak kogu klassil
11.b     1. tund kehaline kasvatus – ei toimu
5. tund matemaatika õp E. Timak – kogu klassil, füüsika praktikumi õp M. Reemann tundi ei toimu
11.e     4. tund matemaatika õp A. Külter
            5. tundi ei toimu
12.d     5. tund kehaline kasvatus – ei toimu
12.e     1. tund - ei toimu
            2.-3. tund ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi
neljapäev, 04.03
10.b     1.-2. tund matemaatika õp H. Kiisel kogu klassil. Füüsika praktikumi õp M. Reemann ei toimu
12.c     bioloogia praktikum õp O. Maidre ei toimu
reede, 05.03
11.a     4. tund eesti keel õp A. Salo – ei toimu (tund toimus T. 02.03)
5. tund füüsika praktikumi õp M. Reemann ei toimu
11.b     3.-4. tund matemaatika õp E. Timak kogu klassil

Olümpiaadid ja võistlused

 • 27. jaanuaril toimus matemaatika-olümpiaadi piirkonnavoor. Meie parimad:
  10. klass - 1. Kristjan-Erik Kahu, 6. Toomas Herodes (mõlemad 10.b), 11. Keidi Käärmann (10.c),  14. Laur Härm (10.b), 15. Ralf Paat (10.a);
  11. klass - 1. Hannes Sidorov, 6.-9. Stefan Ehin ja  Peeter Pissarenko (kõik 11.b), 14.-16. Kristjan-Erik Kahu (10.b) ja Pärl Pind (11.a);
  12. klass - 3.-4. Jaagup Tamme ja Robert Kurvits, 7.-8. Andres Sõmer, 10. Kaur Veere (kõik 12.b), 11. Oliver Tennisberg, 13. Hannes Sidorov (mõlemad 11.b).
 • Inglise keele olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 8. märtsil Zoomi keskkonnas, on kutsutud Allan Mõts (12.a) ja Jaak Sootak (11.e).
 • Prantsuse keele olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 8. märtsil Zoomi keskkonnas, on kutsutud Jonathan Darvish-Kojori (11.d), Ave Albert (12.d), Kertu Katriin Kotkas (10.b) ja Susanne Lannes (10.b).
 • Saksa keele olümpiaadi lõppvooru, mis toimub 19. märtsil Zoomi keskkonnas, on kutsutud Kerli Kivisikk (12.c).
 • Keskkoolide Eesti meistrivõistluste II etapil väitluses osalesid meie koolist Kaur Hannes Käämbre, Breca Borga (mõlemad 11.d) ja Jaak Sootak (11.e). Individuaalarvestuses tuli Kaur Hannes Käämbre 8. kohale, Jaak Sootak saavutas 12. koha ja Breca Borga 37. koha. Meeskondlikult pälvisid treffneristid osalenud kahekümne võistkonna seas 11. koha.
 • Üleriigilise ühiskonnaõpetuse olümpiaadi Tartu eelvoorust võttis osa 56 õpilast, meie parimad olid: 1. koht Hannes Palu (12.a), 2. koht Martin Ottas (11.a), 5. koht Morten Ulp (10.a), 6. koht Joel Ruuben Seene (12.e), 8. koht Rauno Raa (12.c), 9. koht Paul-Bryan Tanilsoo (12.a), 10. koht Emma Kruusmäe (10.b), 11. koht Mihkel Paloots (12.b), 12. koht Eliise Virumäe (12.e), 14. koht Adelle Altnurme (12.c), 16. koht Joonatan Ristmäe (12.b), 18. koht Lisete Nukk (12.c). 19. märtsil toimuvasse lõppvooru on kutsutud Hannes Palu, Martin Ottas, Morten Ulp ja Joel Ruuben Seene.

Konkursid

Sport

21. veebruaril toimusid EV iseseisvuspäevale pühendatud riigikaitseõppurite meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises. Maire Pärn (12.c) saavutas harjutuses 40 lasku õhupüstolist I koha, sõjalises kiirlaskmises õhupüstolist Walther II koha ja meeskonnavõistluses samuti II koha.
Kooli võistkond koosseisus Maire Pärn, Hele‑Mai Viltrop (11.b), Manfred Kukk (10.a) ja Kristjan Hordo (12.c) saavutas koolide võistkondade arvestuses III koha.

Kooli vilistlaskogu teated

19. veebruaril toimunud koosolekul 

 • täideti vilistlaskogu senise juhi Indrek Ilometsa (vil 1976) soov juhi kohalt taandumise kohta ning valiti vilistlaskogu uueks juhiks Kaur Ojakivi (vil 2013);
 • kinnitati uus „HTG Vilistlaskogu MTÜ“ põhikiri;
 • nimetati kooli juhtkonna ettepanekul Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu auliikmeteks Indrek Ilomets ja Mart Orav (vil 1976), kellel on silmapaistvaid teeneid kooli ja vilistlaskogu töös.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22