Meediapädevuse nädalala logokonkurss

Igapäevane elu on kolinud üha rohkem virtuaalsesse maailma. Me kuuleme, näeme ja saame kogeda paljutki kättesaamatut nagu see oleks siinsamas. Õpime ja õpetame distantsilt, olles justkui samal ajal samas aegruumis, kuid siiski üksteisest eemal. Digimaailm annab meile vabaduse, kuid seejuures nõuab juba võimalikult varases eas vastutust, ennastjuhtivust ja analüüsivõimet. Selleks, et kiirelt uuenevas keskkonnas toime tulla, vajame erinevaid pädevusi. Üks neist on meediapädevus, mis aitab mõista ja mõtestada maailmast tulevat teavet ning korrastada sõnumeid, mida me ise maailmale saadame.

2021. aasta märtsis toimub meediapädevuse võrgustiku koosloomes juba kolmas meediapädevuse nädal, mis on seotud üle-euroopalise meediapädevuse nädalaga. Sündmuste muutumisel traditsiooniks soovime kujundada ühtse meediapädevuse nädala logo, mis kõnetaks iga vanuseastet ja rõhutaks igaühe meie vastutust meediakäitumises. Seetõttu palume, armas õpetaja, et mõtiskleksite oma õppijatega meediapädevuse olemuse üle ja osaleksite logo loomise konkursil.

Võistlustööd palume saata hiljemalt 4. märtsil aadressile hele.liiv-tellmann@harno.ee. Kaaskirja palume lisada järgmised andmed: töö autori nimi, vanus, kontakttelefon (kui on), e-mail, kool, juhendaja.

Tingimused:

• Võistlustöö peab olema vähemalt 20 x 20 cm, JPG või TIF formaadis.

• Logo sobib kasutamiseks veebis ja erinevate meediatoodete signatuurides (treilerid, esitlused jmt).

• Konkursi võitnud logo võetakse kasutusele meediapädevuse nädala sümboolikana koos kõigi autoriõigustega.

• Osaleda võivad nii üldharidus-. kutse- kui ka huvikoolide õpilased üksi või rühmas, kasutada võib nii õpetajate, noorsootöötajate kui ka huviringide juhendajate abi. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:

• logo seotus meedipädevusega;

• logo atraktiivsus ja mõistetavus;

• logo originaalsus ja kaasaegsus;

• logo kasutamise võimalusterohkus eri meediumites.

Parimat kavandit, mis vastab kõikidele kriteeriumitele, täiendatakse professionaalses büroos ja sellest saab meediapädevuse nädala ametlik tunnus.

Parimate logokavandite loojad saavad valida endale ise auhinnaks kinkepiletid kas AHHAA keskusesse Tartus või Energia Avastuskeskusesse ja PROTO Avastustehasesse Tallinnas.

Uuendatud: 9/02/2021