Infoleht 08.02.2021 nr 17

HTG INFO doc

Juhtkond tänab

 • kõiki õpilasi, kes täitsid juhtkonna palve ja kannavad koolipäeva jooksul maski, tõkestades sellega viiruse levikut ja suurendades koolipere kindlustunnet;
 • hoolekogusse valitud õpilasesindajate Erich Richard Rosentali (12.b) ja Getter Kõivu (11.d) eestvedamisel õpilaskogu, kes tegi häid ettepanekuid õppetöö korraldamiseks;
 • õpetajaid Saima Kaarnat, Ott Maidret, Mall Mattot, Anneli Mägi, Siim Oksa, Monika Piirimäed, Tiina Pluumi, Anett Pulleritsu, Madis Reemanni, Kristiin Rohtsalu, Age Salo, Ülle Seevrit ja Karin Soodlat õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest.

Õppetöö

 • Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimub teisipäeval, 9. veebruaril kell 15.00–17.00 ruumis 303 (õp Ü. Seevri). Olümpiaadile palutakse tulla 10 minutit enne algusaega ning ülesannete lahendamise ajal tuleb kanda maski.
 • 11., 12. ja 15. veebruaril kell 9.00–11.45 on tänu Tartu linnavalitsusele meie kooli õpilastel võimalus viimast korda sellel õppeaastal uisutada Lõunakeskuse liuväljal. Koolile eraldatud ajal on riietus- ja duširuumide kasutamine tasuta, uiskude laenutamise eest tuleb tasuda 1 euro. Kuna jääle lubatakse maksimaalselt 50 õpilast, siis palun registreeri ennast järgneval lingil:
  https://net.htg.tartu.ee/moodle/course/view.php?id=305.
 • IV perioodi tunniplaan valmib 16. veebruaril.
 • Neljapäeval, 18. veebruaril ei toimu vabaainete tunde. Pärast 4. tundi kell 14.35 toimuvad klassijuhataja infominutid ning sel päeval ilmub ka infoleht.
 • Reedel, 19. veebruaril on tundide ajad muudetud. EV aastapäevale pühendatud aktus algab kell 14.00.
 • IV perioodi vabaained
  Vabaainete kursustel võivad osaleda õpilased kõikidest klassidest. Covid-19 viiruse jätkuva suure leviku tõttu ei ole soovitatav tekitada erinevate klasside õpilaste vahelisi liigseid kontakte,
  seetõttu ei avata IV perioodil järgmiseid vabaainete kursuseid:
  riigikaitse – kolonelleitnant reservis Tõnis Asson
  käitumisökoloogia – õp Ott Maidre
  joonestamine – õp Raimond Lepiste

  IV perioodil avatavad vabaainete kursused:
  karjääriplaneerimine psühholoog Triin Ulst – 105
  ladina keel õp Marcus Hildebrandt – 220
  prantsuse keel õp Kristiin Rohtsalu – 139
  keemia 4 (humanitaarsuuna õpilastele) õp Joana Jõgela – 217
  saksa keel 15 (edasijõudnutele) õp Mall Matto – 204
  Otsus V perioodil avatavate vabaainete kursuste kohta tehakse sõltuvalt Covid-19 viiruse levikust vahetult enne V perioodi algust.
   

 • Talvevaheaeg kestab 20.-28. veebruarini.

 

Muudatused tunniplaanis         

esmaspäev, 08.02
11.c     5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
11.d     5. tund kehaline kasvatus  õp A. Saarva – 228, noormeestel jääb tund ära
11.e     5. tund bioloogia õp O. Maidre - 144
12.a     kodus e-õppel
12.b     kodus e-õppel
12.c     kodus e-õppel
12.d     kodus e-õppel (2. tund füüsika õp J. Paaver; 5. tund kirjandus õp M. Piirimäe)
12.e     kodus e-õppel
teisipäev, 09.02
10.a     3. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
            5. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
10.d     2. tund kirjandus õp K. Soodla – 102
            3. tund ajalugu õp A. Ristikivi – 141
            4. tund kirjandus õp K. Soodla – 105
5. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 135
10.e     1.-2. tund kirjandus õp T. Pluum – 102
3.-4. tund matemaatika õp K. Orav-Puurand – 102
11.a     5. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228, noormeestel jääb tund ära
11.b     1. tund kehaline kasvatus õp A. Saarva – 228, noormeestel jääb tund ära
11.d     1. tund keemia õp J. Jõgela – 107
12.a     kodus e-õppel
12.b     kodus e-õppel
12.c     kodus e-õppel
12.d     kodus e-õppel
12.e     kodus e-õppel

Arvestused

 • III perioodi arvestuste perioodi on pikendatud ühe päeva võrra ja seega toimuvad III perioodi arvestused 10.-17. veebruarini. Kuna 10. ja 16. veebruaril toimub UPT-21 kolmas kaitsmine, ei ole võimalik 12.a ja 12.b klassi füüsika arvestust planeerida arvestusteks ettenähtud ajavahemikku. 12.a ja 12.b klassi füüsika 8. kursuse arvestus toimub sõltuvalt IV perioodi tunniplaanist kas 18. või 19. veebruaril.
 • Nii kirjalikel kui ka suulistel arvestustel tuleb kanda maski, kuna viibitakse klassiruumis tavapärasest pikemat aega või suulisel vastamisel õpetajaga lähestikku.
 • Arvestuste nädalal ei helise koolikell, tundide ajad on muudetud. Kõikidel õpilastel palutakse arvestuste nädalal säilitada koolimajas (eriti aatriumis) vaikus.
 • Tundide ajad arvestuste nädalal:
  1. tund              8.15 –   9.45
  2. tund            10.15 – 11.45
  3. tund            12.15 – 13.45
  4. tund            14.15 – 15.45
 • Arvestuste nädalal on söökla avatud kell 9.30‑14.30.
 • Kooli lõpueksami osana toimuvad 11.a ja 11.b klassil keemia 4., 11.c klassil füüsika 3. ja 11.d klassil keemia 3. kursuse arvestus.

Abiturientidele

 • UPT-21 tööde kaitsmine toimub 10. ja 16. veebruaril. Oma tööd kaitseb 69 abiturienti, kaitsmisele tuleb 49 tööd.
 • 17. veebruaril kell 8.00-14.30 kirjutavad kõik 12. klasside õpilased eesti keele proovieksamit järgmistes klassiruumides:
  12.a nimekirjas 18 esimest õpilast ruumis 202 ning nimekirjas 19 järgmist õpilast ruumis 203;
  12.b nimekirjas 18 esimest õpilast ruumis 225 ning nimekirjas 18 järgmist õpilast ruumis 227;
  12.c nimekirjas 17 esimest õpilast ruumis 220 ning nimekirjas 17 järgmist õpilast ruumis 217;
  12.d kogu klass auditooriumis (221);
  12.e nimekirjas 18 esimest õpilast ruumis 139 ning nimekirjas 19 järgmist õpilast ruumis 141.
  Eksamiruumist võib lahkuda üks õpilane korraga, lõunatamise võimalus kooli sööklas on kell 11.00‑15.00.

 

 • Õppealajuhataja ootab abiturientide koolieksami valikuid hiljemalt 18. veebruaril. Tabelid eksamiaine märkimiseks on välja jagatud klassijuhatajatele.
  Hiljem on võimalik valikuid muuta, kuid siis saab valida eksami sooritamiseks õppeainet, mis juba on nimistus.
  Eksami sisu selgituse ja/või kordamisküsimused panevad õpetajad Stuudiumisse märtsikuu lõpus. Koolieksamid toimuvad 27. maist 7. juunini 2021.a.

Olümpiaadid ja võistlused

 • 22. jaanuaril toimunud saksa keele olümpiaadi piirkonnavoorus (21 osalejat) olid meie õpilaste tulemused järgmised: 1. koht Kerli Kivisikk (12.c), 5. koht Stella Päri, 6. koht Steven Noorsoo, 12. koht Bettina Päri (kõik 11.e).
 • 25. jaanuaril toimus prantsuse keele olümpiaadi piirkonnavoor. Olümpiaadil osales gümnaasiumiastmes kokku 22 õpilast. Meie kooli õpilaste tulemused olid järgmised:
  1. koht Jonathan Darvish-Kojori (11.d), 2.  koht Ave Albert (12.d) (12. klasside pingereas 1. koht), 7. koht Kertu Katriin Kotkas (10.b, 10. klasside pingereas 2. koht), 8. koht Susanne Lannes (10.b, 10. klasside pingereas 3. koht), 13. koht Tuuli Kärt Tammaru (10.c, 10. klasside pingereas 5. koht), 17. koht Anne-Liisa Maasik (11.e, 11. klasside pingereas 9. koht).
  Vabariiklikku vooru, mis toimub 8. märtsil, pääsevad edasi üldjärjestuse esimesed kaheksa kohta.
 • Informaatikaviktoriini „Kobras“ I voorus osales 9.-10. klassi vanuserühmas 737 osavõtjat, meie õpilaste parimad kohad olid: 2.-3. koht Kristjan-Erik Kahu (10.b), 5.-12. koht Markus Roletsky (10.b) ja Mattias Timm Rast (10.a), 15.-22. koht Toomas Herodes (10.b), 23. koht Loore Luste (10.a), kes oli ühtlasi kooli parim tüdruk selles vanuseklassis, 25.-31. koht Siim‑Erik Viiding (10.b).
  11.-12. klassi vanuseastmes osales kokku 452 osalejat. Meie kooli parimad olid: 3.-8. koht Andres Sõmer (12.b), 16. koht Annika Prillop (11.c), kes oli ka kooli parim tüdruk selles vanuseklassis.
  Erinevalt eelmistest kordadest saavad sel aastal II voorus osaleda kõik huvilised. Informaatikaviktoriini “Kobras” II voor toimub 1.–12. märtsini teaduskooli viktoriini-keskkonnas https://viktoriinid.ee/.
   
 • 26. jaanuaril toimunud emakeeleolümpiaadil võistlesid meie kooli õpilased kahes vanuserühmas. Esikümnesse pääsesid järgmised treffneristid:
  9.-10. klass (57 osalejat) - 2. koht Aia Adele Narits (10.c), 3. koht Jessica Uibo (10.d), 5. koht Marie Loog (10.c);
  11.-12. klass (27 osalejat) - 2. koht Mihkel Ots (12.d), 7. koht Kadi-Liis Hansen (12.b), 8. koht Madli Mägi (11.c), 9.-11.  koht Hanna Liisa Hõim (11.d), Pärl Pind (11.a).
 • Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus olid meie õpilaste parimad tulemused järgmised:
  10. klass (25 osalejat): 1. koht Kristjan-Erik Kahu (10.b), 2. koht Emma Goos, 3. Koht Aia Adele Narits, 4.-5. koht Keidi Käärmann, 10.-11. koht Mari Helen Aader ja Kaarup Öövel, 12. koht Tuuli Kärt Tammaru (kõik 10.c)
  11. klass (21 osalejat): 1. koht Vesta Selg, 3. koht Kadri Liis Laas, 5-6. koht Kristiina Ernits, 7.‑8. koht Eliise Mikomägi (kõik 11.c);
  12. klass (14 osalejat): 1. koht Johan Tamm, 3. koht Jaak Pärtel, 5.-6. koht Eliis Grigor (kõik 12.c).

 

 • 6. veebruaril toimunud piirkonnaolümpiaadil füüsikas olid meie õpilaste tulemused järgmised:
  10. klass: 1. koht Kristjan-Erik Kahu, 2. koht Toomas Herodes (mõlemad 10.b), 3. koht Keidi Käärmann (10.c), 4. koht Mattias Timm Rast (10.a), 5. koht Markus Roletsky (10.b), 6. koht Ander Pavlov (10.a), 7. koht. Siim-Erik Viiding (10.b), 8. koht Rudolf Kõivupuu (10.a), 9. koht Rainis Puusepp, 10. koht Laur Härm (mõlemad 10.b);
  11. klass: 5. koht Joosep Tamm, 6. koht Kaspar Kasemägi (mõlemad 11.b);
  12. klass: 1. koht Robert Kurvits, 2. koht Joonatan Ristmäe, 3. koht Andres Sõmer (kõik 12.b), 4. koht Simon Selg (12.a), 7. koht Kaur Veere, 8. koht Jaagup Tamme (mõlemad 12.b).

 

 • TalTechi lahtisel majandusvõistlusel saavutas Mihkel Paloots (12.b) 132 osaleja seas tubli viienda koha.

Konkursid

Teated

 • Roheliste ring läheb laupäeval, 13. veebruaril talvematkale Taevaskotta. Kogunemine kell 10.00 raudteejaamas. Täpsem info on kirjas Stuudiumi kalendris.
 • Seoses saabuva sõbrapäevaga on võimalik aatriumis asuva postkasti kaudu saata koolikaaslastele, õpetajatele ja kooli töötajatele häid sõnu. Paberid ja pliiatsid on postkasti kõrval, kirjale palume lisada kirjasaaja täisnime ja õpilaste puhul ka klassi. Postkast on avatud kuni arvestuste nädala lõpuni, kirjad toimetatakse kohale uue perioodi esimeseks koolipäevaks.
 • OÜ Autosõit alustab B-kategooria e-õppe koolituskursust 16. veebruaril kell 16.00. Koolitus sisaldab 26 tundi teooriat, 28 sõidutundi, 16 tundi esmaabi ning algastme pimeda- ja libedasõiduõpet. Huvilistel palutakse registreerumiseks saata enda nimi ja isikukood e-postiaadressile katrin.vaher@autosoit.ee.
Viimati muudetud: 
2021-05-31 13:22